01

Dowiedz się, jak używać czujnika kolorów.

02

Podłącz silnik do portu A.
Podłącz czujnik kolorów do portu B.

03 — program treningowy

Color_sensor_red.png

Utwórz program, który uruchomi silnik za pomocą czujnika kolorów.

Gecko TA3_COLOR_SENSOR_GHOST - pl-pl

04

Color_sensor_red.png

Naciśnij przycisk Odtwórz, by uruchomić program.

05

Przytrzymaj czerwony klocek przed czujnikiem kolorów. Sprawdź, czy silnik się uruchomił.

06

Colorsensor_icon.png

Zmień kolor w bloku programowania z czerwonego na żółty. Czujnik kolorów będzie teraz reagował na żółte klocki.

07

Naciśnij przycisk Odtwórz i przetestuj czujnik kolorów za pomocą żółtego klocka.