Zestaw Coding Express

Podróż — kłopoty na drodze

Ćwiczenie umiejętności rozwiązywania problemów.

30–45 min
Poziom zaawansowany
Przedszkole
Troubles-on-the-road-1

Zaangażowanie

Journey-Troubles-on-the-Road-thumbnail-min

Porozmawiaj z dziećmi na temat przepisów ruchu drogowego.

Zadaj takie pytania jak:

 • Czy znacie jakieś przepisy ruchu drogowego? Czy możecie je przytoczyć?
 • Dlaczego musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego?

Powiedz dzieciom, że wszyscy musimy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Wyjaśnij im, że znaki drogowe są jednym ze sposobów, aby przypomnieć ludziom o konieczności przestrzegania przepisów.
Pokaż dzieciom pięć znaków drogowych z zestawu i spytaj, czy wiedzą, co oznaczają.
Powiedz im, że zaraz wezmą udział w zabawie!
Poustawiaj znaki drogowe w sali i poproś dzieci, aby udawały, że każde z nich prowadzi swój własny, bardzo szybki pociąg.
Wyjaśnij im, że zbliżając się do oznaczonych miejsc, powinny zwolnić i zatrzymać się.
Pełnij funkcję policjanta, który kontroluje ruch lub poproś o to jedno z dzieci.

Troubles-on-the-road-1

Odkrywanie

Poproś każdą grupę dzieci, aby wybrały jedną kartę z modelami i zbudowały pokazany na niej model.
Następnie poproś dzieci, aby wspólnie zbudowały rozwidlający się tor i umieściły wzdłuż niego swoje modele.
Umieść płytki funkcyjne na torze w przypadkowo wybranych miejscach.
A teraz poeksperymentujcie z aplikacją.
Postaw pociąg na torze i pozwól dzieciom wypróbować w aplikacji różne funkcje każdego z przycisków.
A teraz włączmy pociąg!
Poproś dzieci, aby po kolei kierowały pociągiem, korzystając z aplikacji.
Co się dzieje, gdy pociąg przejeżdża po poszczególnych płytkach funkcyjnych?

Troubles-on-the-road-2

Wyjaśnianie

Porozmawiaj z dziećmi na temat problemów, które widziały w aplikacji.

Zadaj takie pytania jak:

 • Co widzieliście, gdy pociąg przejeżdżał przez każdy z przystanków?
 • W jaki sposób rozwiążecie ten problem?
 • Które ze znaków drogowych będą wam potrzebne do rozwiązania poszczególnych problemów?

Doskonalenie

Zachęć dzieci do zabawy i korzystania ze wszystkich znaków drogowych.
Spytaj je, czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, o których musimy pamiętać, aby bezpiecznie poruszać się po drodze.
Zachęć dzieci do stworzenia własnych znaków drogowych lub modeli, które pomogą im bezpiecznie poruszać się po drodze.
Poproś, aby umieściły swoje budowle wzdłuż toru i wyjaśniły, czemu wybrały akurat te miejsca.

Podsumowanie

Oceń rozwój umiejętności dzieci obserwując, czy potrafią:

 • rozpoznawać relacje przyczynowo-skutkowe,
 • dokonywać przewidywań,
 • rozwiązywać problemy za pomocą strategii i planowania,
 • opracowywać i realizować pomysły za pomocą narzędzi cyfrowych i technologii.

Więcej pomysłów

Przedstawiony przez nas format zajęć można zastosować, wykorzystując dostępne w aplikacji aktywności z pasażerami lub czterema porami roku. Porozmawiaj z dziećmi na etapie zaangażowania o dodatkowych rzeczach, które powinni mieć ze sobą pasażerowie, i o tym, jak powinny wyglądać poszczególne pory roku. Dzięki temu dzieci poznają jeszcze ciekawsze cele podróży.

Troubles-on-the-road-3
Troubles-on-the-road-4

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci nauczą się:

 • rozumieć, że poprzez aplikację można zmieniać działanie płytek funkcyjnych,
 • rozumieć znaczenie różnych znaków drogowych,
 • rozwiązywać typowe problemy na drodze.

Dla maks. 4 dzieci

Zestaw Coding Express (45025), aplikacja Coding Express

Zajęcia do zestawu Coding Express opracowano w oparciu o wytyczne w zakresie nauki, matematyki i technologii określone przez organizację National Association for the Education of Young Children (NAEYC), program Head Start oraz projekt 21st Century Skills Early Year Learning (stworzony przez organizację P21).

Wartości edukacyjne, do których odwołuje się niniejszy podręcznik dla nauczycieli, opisano w tabeli rozwijania poszczególnych umiejętności oraz tabeli przedstawiającej kluczowe kompetencje określone w projekcie 21st Century Skills Early Learning. Lista celów umieszczona na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym umiejętnościom, które były ćwiczone podczas zajęć lub prezentowanym w ich trakcie informacjom.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.