Zestaw Coding Express

Matematyka — odległość

Szacowanie i pomiar odległości.

30–45 min
Poziom zaawansowany
Przedszkole
Math-1

Zaangażowanie

Math-Distance-thumbnail-min

Porozmawiaj z dziećmi na temat odległości.

Zadaj takie pytania jak:

 • W jaki sposób przybyliście dziś do przedszkola?
 • Dlaczego waszym zdaniem niektórzy ludzie chodzą na piechotę lub jeżdżą na rowerze, a inni korzystają z autobusu? Chcecie wziąć udział w zabawie?

Wybierz dwa lub trzy miejsca w sali, które będą pełnić funkcję przystanków kolejowych.
Nazwijcie te przystanki.
Poproś dzieci, aby przechodziły od jednego przystanku do kolejnego, licząc przy tym swoje kroki.
Porównajcie liczbę kroków, którą trzeba przebyć, aby dotrzeć do każdego z przystanków.
Zastanówcie się, która z odległości jest najdłuższa i dlaczego.

Math-1

Odkrywanie

Poproś dzieci, aby wybrały karty z modelami i wspólnie zbudowały pokazane na nich modele (zaproponowano trzy modele).
Następnie poproś je o zbudowanie toru o dwóch końcach i umieszczenie modeli wzdłuż niego.
Poeksperymentujcie z aplikacją.
A teraz włączmy pociąg!
Spytaj dzieci, ile liczb widziały w aplikacji. Czy mogą policzyć od najmniejszej liczby do największej?
Naciśnij każdą z liczb, aby zobaczyć, jaką odległość przejedzie pociąg.
Poproś dzieci o wybranie odpowiedniej liczby lub liczb, które pomogą dojechać pociągowi do poszczególnych stacji.

Wskazówka: Upewnij się, że silnik pociągu jest podłączony do aplikacji, zanim rozpoczniesz eksperymenty z różnymi liczbami.

Wyjaśnianie

Porozmawiaj z dziećmi na temat odległości.

Zadaj takie pytania jak:

 • Dlaczego ludzie używają różnych pojazdów, takich jak: rowery, samochody lub samoloty?
 • Kiedy ludzie korzystają z samolotów lub autobusów?
 • Kiedy idą pieszo lub jadą na rowerze?

Doskonalenie

Zachęć dzieci, aby zbudowały większą liczę przystanków i same ustaliły odległości między nimi.

Zadaj takie pytania jak:

 • Która z odległości między przystankami jest najkrótsza/najdłuższa?
 • Czy możecie opisać drogę przejazdu pociągu? (Np. „Pociąg ruszył z..., zatrzymał się przy lub minął... i skończył trasę...”)

Podsumowanie

Oceń rozwój umiejętności dzieci obserwując, czy potrafią:

 • liczyć przy użyciu nazw liczb i dokonywać pierwszych prób rozpoznawania liczby przedmiotów w zbiorze,
 • porządkować wydarzenia w odpowiednie sekwencje,
 • rozumieć podstawy wykorzystywania standardowych i niestandardowych form pomiaru,
 • opracowywać i realizować pomysły za pomocą narzędzi cyfrowych i technologii,
 • rozwiązywać problemy za pomocą strategii i planowania,
 • dokonywać przewidywań,
 • rozpoznawać relacje przyczynowo-skutkowe.

Więcej pomysłów

Przedstawiony przez nas format zajęć można także wykorzystać, tworząc zajęcia z dłuższymi odległościami. Dzięki temu dzieci poznają jeszcze więcej liczb.

Math-2

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci nauczą się:

 • rozumieć, w jaki sposób mierzy się odległość,
 • porównywać ze sobą różne odległości,
 • wykonywać proste obliczenia.

Dla maks. 4 dzieci

Zestaw Coding Express (45025), aplikacja Coding Express

Zajęcia do zestawu Coding Express opracowano w oparciu o wytyczne w zakresie nauki, matematyki i technologii określone przez organizację National Association for the Education of Young Children (NAEYC), program Head Start oraz projekt 21st Century Skills Early Year Learning (stworzony przez organizację P21).

Wartości edukacyjne, do których odwołuje się niniejszy podręcznik dla nauczycieli, opisano w tabeli rozwijania poszczególnych umiejętności oraz tabeli przedstawiającej kluczowe kompetencje określone w projekcie 21st Century Skills Early Learning. Lista celów umieszczona na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym umiejętnościom, które były ćwiczone podczas zajęć lub prezentowanym w ich trakcie informacjom.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.