Zestaw Coding Express

Tor w kształcie pętli — pętle

Poznawanie pojęcia pętli za pomocą toru w kształcie pętli.

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Przedszkole
o-shaped-track

Zaangażowanie

O-Shaped-Track-Looping-thumbnail-min

Spytaj dzieci, czy jest coś, co robią wiele razy w ciągu dnia lub tygodnia (np. mycie zębów, prysznic, sprzątanie pokoju).

Powiedz dzieciom, że zaraz się pobawią w kolejną zabawę!
Pokaż im serię następujących po sobie czynności wykonywanych w kole, takich jak: podskakiwanie na jednej nodze, skakanie, bieganie, chodzenie do tyłu, tańczenie, kręcenie się w kółko itp.
Poproś dzieci, aby powtórzyły wykonane przez Ciebie czynności w tej samej kolejności (tj. aby powtórzyły pętlę) co najmniej dwa razy.

Wskazówka: Jeśli w zabawie uczestniczą dzieci młodsze lub dzieci na poziomie początkującym, stwórz pętlę składającą się tylko z jednej lub dwóch czynności.

Odkrywanie

Poproś dzieci, aby połączyły ze sobą zakrzywione i proste elementy toru i stworzyły tor w kształcie pętli (zalecamy użycie sześciu zakrzywionych elementów i czterech prostych).
Korzystając z kart z modelami, poproś dzieci, aby zbudowały dwa lub trzy miejsca, które chciałyby odwiedzić podczas podróży pociągiem (przykładowe modele przedstawiono na bocznym pasku).
Pojedźmy na jednodniową wycieczkę!

Użyj kilku figurek LEGO® DUPLO® w roli pasażerów.
Powiedz dzieciom, że pasażerowie chcieliby najpierw zrobić sobie piknik w lesie, a potem zwiedzić piękny zamek.
Czy dzieci mogą pomóc im dojechać do lasu, a potem do zamku?

o-shaped-track

Wyjaśnianie

Powiedz dzieciom, że pasażerom tak bardzo spodobała się podróż, że chcą się udać w kolejną!
Razem z dziećmi zastanówcie się, jak mogą im w tym pomóc.

Zadaj takie pytania jak:

  • Czy będziecie potrafili pomóc pasażerom w odbyciu kolejnej podróży? W jaki sposób? (Tor w kształcie pętli tworzy pętle).
  • Których płytek funkcyjnych użyjecie i dlaczego?

Doskonalenie

Zachęć dzieci, aby zbudowały tor o dwóch końcach obok toru w kształcie pętli.
Porozmawiaj z nimi o różnicach pomiędzy dwoma rodzajami torów.

Zadaj takie pytania jak:

  • Jakie dostrzegacie różnice pomiędzy tymi dwoma rodzajami torów?
  • Czy bylibyście w stanie powtórzyć tę samą podróż na torze o dwóch końcach? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Podsumowanie

Oceń rozwój umiejętności dzieci obserwując, czy potrafią:

  • obserwować i opisywać przedmioty i wydarzenia,
  • zadawać pytania dotyczące pojęć z zakresu nauki i technologii,
  • rozpoznawać relacje przyczynowo-skutkowe.

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci nauczą się:

  • rozumieć zastosowanie toru w kształcie pętli do powtarzających się czynności,
  • porównywać ze sobą tory o różnych kształtach i ich zastosowanie.

Dla maks. 6 dzieci

Zestaw Coding Express (45025)

Zajęcia do zestawu Coding Express opracowano w oparciu o wytyczne w zakresie nauki, matematyki i technologii określone przez organizację National Association for the Education of Young Children (NAEYC), program Head Start oraz projekt 21st Century Skills Early Year Learning (stworzony przez organizację P21).

Wartości edukacyjne, do których odwołuje się niniejszy podręcznik dla nauczycieli, opisano w tabeli rozwijania poszczególnych umiejętności oraz tabeli przedstawiającej kluczowe kompetencje określone w projekcie 21st Century Skills Early Learning. Lista celów umieszczona na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym umiejętnościom, które były ćwiczone podczas zajęć lub prezentowanym w ich trakcie informacjom.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.