Zestaw Coding Express

Dźwięk pociągu

Poznawanie sekwencji oraz niebieskich, żółtych i białych płytek funkcyjnych.

30–45 min
Poziom podstawowy
Przedszkole
Train-sound-11

Zaangażowanie

Train-Sound-thumbnail-min

Spytaj dzieci, czy były kiedyś na dworcu kolejowym.
Porozmawiaj z nimi o tym, co mogły tam zobaczyć.

Zadaj takie pytania jak:

 • Skąd wiedzieliście, że zbliża się pociąg? (Pociągi wydają gwizd, aby ostrzec ludzi, gdy zbliżają się do stacji).
 • Co sprawia, że pociągi się poruszają? (Pociągi poruszają się za sprawą różnych źródeł energii, takich jak: drewno, elektryczność, benzyna itp.).
Train-sound-1

Powiedz dzieciom, że znów pobawią się w pociąg!
Poproś dzieci, żeby, tak jak ostatnim razem, ustawiły się jedno za drugim i położyły ręce na ramionach osoby stojącej przed nimi.

Wyjaśnij im, że kiedy powiesz „żółte światło”, będą musiały mówić „ciuch ciuch” i chodzić po klasie.
Kiedy powiesz „niebieskie światło”, będzie to oznaczało, że pociąg potrzebuje paliwa oraz, że muszą się zatrzymać i powiedzieć „bul bul”, aby zatankować.

Wskazówka: Jeśli dzieci są gotowe na wyzwanie, możesz utrudnić nieco zabawę, dodając polecenia wykorzystywane już na poprzedniej lekcji podczas zabawy w pociąg — czerwone i zielone światło.

Odkrywanie

Poproś każdą grupę, aby wybrała jedną kartę z modelami i zbudowała jeden z modeli przedstawionych na bocznym pasku (np. miejsce na piknik, stację benzynową i pociąg).
Gdy dzieci skończą budowę własnych modeli, poproś, aby wspólnie zbudowały tor kolejowy o dwóch końcach (zalecamy użycie ośmiu elementów toru).
A teraz włączmy pociąg!

Użyj kilku figurek LEGO® DUPLO® w roli pasażerów.
Powiedz dzieciom, że pasażerowie chcieliby wyruszyć z miejsca przeznaczonego na piknik i dotrzeć do stacji paliw.
Czy dzieci mogą pomóc im tam dotrzeć?

Wyjaśnianie

Porozmawiaj z dziećmi na temat płytek funkcyjnych.

Zadaj takie pytania jak:

 • Gdzie umieściliście niebieskie płytki funkcyjne i dlaczego akurat tam?
 • Gdzie umieściliście żółte płytki funkcyjne i dlaczego akurat tam? (Spróbuj nawiązać do rozmowy przeprowadzonej na etapie zaangażowania; gwizd pociągu symbolizuje ostrzeżenie.)
 • Czy możecie opisać przebieg podróży pociągu? (np. „Pociąg wyruszył z... minął... i zatrzymał się...”)

Doskonalenie

Zachęć dzieci do zbudowania dłuższego toru z większą ilością przystanków.
Namów je, aby użyły wszystkich płytek funkcyjnych i umieściły je we właściwych miejscach.

Zadaj takie pytania jak:

 • Co się stało, gdy pociąg przejechał przez białą płytkę?
 • Zastanówcie się nad tym, jak ułożyliście płytki funkcyjne i modele wzdłuż torów. Czy możecie opisać przebieg podróży pociągu?

Biała płytka funkcyjna włącza i wyłącza światła pociągu. Wydrukuj obrazek tunelu i ustaw go nad torami (przykładowe użycie przedstawiono na bocznym pasku).
Umieść białe płytki funkcyjne po obu stronach tunelu i poproś dzieci, aby zaobserwowały, co się dzieje, gdy pociąg przejeżdża przez tunel.

Train-sound-2
Train-sound-3

Podsumowanie

Oceń rozwój umiejętności dzieci obserwując, czy potrafią:

 • rozpoznawać relacje przyczynowo-skutkowe,
 • porządkować liczby i wydarzenia w odpowiednie sekwencje,
 • obserwować i opisywać przedmioty i wydarzenia,
 • zadawać pytania dotyczące pojęć z zakresu nauki i technologii.

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci nauczą się:

 • rozumieć, jakie role pełnią płytki funkcyjne,
 • używać płytek funkcyjnych do realizacji zadań,
 • opisywać przebieg podróży pociągu (sekwencje).

Dla maks. 6 dzieci

Zestaw Coding Express (45025)

Zajęcia do zestawu Coding Express opracowano w oparciu o wytyczne w zakresie nauki, matematyki i technologii określone przez organizację National Association for the Education of Young Children (NAEYC), program Head Start oraz projekt 21st Century Skills Early Year Learning (stworzony przez organizację P21).

Wartości edukacyjne, do których odwołuje się niniejszy podręcznik dla nauczycieli, opisano w tabeli rozwijania poszczególnych umiejętności oraz tabeli przedstawiającej kluczowe kompetencje określone w projekcie 21st Century Skills Early Learning. Lista celów umieszczona na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym umiejętnościom, które były ćwiczone podczas zajęć lub prezentowanym w ich trakcie informacjom.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.