Zestaw Coding Express

Rozwidlający się tor – instrukcje warunkowe

Poznawanie instrukcji warunkowych za pomocą rozwidlającego się toru.

30–45 min
Poziom średniozaawansowany
Przedszkole
y-shaped-track-11

Zaangażowanie

Y-Shaped-Track-thumbnail-min

Powiedz dzieciom, że wezmą udział w zabawie w „kolorowe bilety”. Wybierz trzy miejsca w sali, które będą pełnić funkcję przystanków.
Pozwól dzieciom nazwać przystanki nazwami ich ulubionych miejsc (np. plac zabaw, park rozrywki).
Umieść na każdym przystanku klocki w innym kolorze i użyj tych samych kolorowych klocków w roli „biletów”.

Będziesz odgrywać rolę konduktora, wręczając dzieciom odpowiedni bilet w zależności od miejsca, do którego chcą się udać.
Rozdając bilety, wprowadź do zabawy zdania typu „jeżeli..., to...” (np.: „Jeżeli masz czerwony bilet, to jedziesz do...”.)
Poproś dzieci, aby udały się do celów swojej podróży i sprawdź, czy kolor znajdujących się tam klocków jest taki sam, jak kolor ich „biletów”.

Odkrywanie

Teraz czas, aby dzieci same zbudowały swoją własną zabawę w „kolorowe bilety”.
Pokaż im rozwidlający się tor i tor ze zwrotnicą.
Poproś, aby zbudowały podobny rozwidlający się tor z co najmniej dwoma przystankami wzdłuż toru (przykład przedstawiono na bocznym pasku).
Wyjaśnij dzieciom, że muszą użyć różnych kolorów klocków do oznaczenia zbudowanych przez siebie przystanków — tak jak w poprzedniej zabawie.
Wybierz jedno dziecko spośród grupy, które będzie odgrywało rolę konduktora, rozdając innym dzieciom „bilety” w formie klocków.

y-shaped-track-1

Wyjaśnianie

Powiedz dzieciom, że pociągi dają sygnały, aby pokazać, dokąd chcą pojechać.
Wyjaśnij im, że one same robiły przed chwilą w zabawie coś podobnego — używały kolorowych biletów, aby wskazać cel podróży.
Porozmawiaj z dziećmi na temat tego, w jaki sposób pociągi dają sygnały.

Zadaj takie pytania jak:

 • Jakie sygnały mogą dawać pociągi? (Powiedz „ciuch-ciuch”.)
 • Czy pociągi mogą dawać sygnały bezgłośnie? (Np. mrugając światłami, dając kolorowy sygnał lub poprzez sposób, w jaki są ozdobione.)
 • Jaki rodzaj sygnału jest waszym zdaniem najlepszy? Dlaczego?
y-shaped-track-2

Doskonalenie

Zachęć dzieci do wykorzystania obu zwrotnic w celu zbudowania toru o trzech zakończeniach lub toru w kształcie litery „Q”.
Wytłumacz im, w jaki sposób prowadzi się pociąg po tego rodzaju torach.

Zadaj takie pytania jak:

 • W jaki sposób będziecie teraz dawać sygnały, gdy przybyło wam więcej celów podróży?
 • W jaki sposób pomożecie pociągowi zawrócić, aby mógł odwiedzić pozostałe przystanki? (Za pomocą zielonej płytki funkcyjnej).

Podsumowanie

Oceń rozwój umiejętności dzieci obserwując, czy potrafią:

 • zadawać pytania dotyczące pojęć z zakresu nauki i technologii,
 • obserwować i opisywać przedmioty i wydarzenia,
 • rozpoznawać relacje przyczynowo-skutkowe.

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci nauczą się:

 • rozumieć, że rozwidlający się tor zapewnia dodatkowe opcje,
 • opracowywać i ulepszać różne rozwiązania,
 • porównywać ze sobą tory o różnych kształtach i ich zastosowanie (tj. sekwencje, pętle i instrukcje warunkowe).

Dla maks. 6 dzieci

Zestaw Coding Express (45025)

Zajęcia do zestawu Coding Express opracowano w oparciu o wytyczne w zakresie nauki, matematyki i technologii określone przez organizację National Association for the Education of Young Children (NAEYC), program Head Start oraz projekt 21st Century Skills Early Year Learning (stworzony przez organizację P21).

Wartości edukacyjne, do których odwołuje się niniejszy podręcznik dla nauczycieli, opisano w tabeli rozwijania poszczególnych umiejętności oraz tabeli przedstawiającej kluczowe kompetencje określone w projekcie 21st Century Skills Early Learning. Lista celów umieszczona na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym umiejętnościom, które były ćwiczone podczas zajęć lub prezentowanym w ich trakcie informacjom.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.