Zestaw „Opowieści”

Alternatywne zakończenie

Nauka o tym, czym jest fabuła i główne wydarzenia, a także zmiana zakończenia znanych historii.

0–30 min
Poziom zaawansowany
Przedszkole
different-ending-tea-party

Zacznij

 • Przeczytaj bajkę „Trzy koziołki” (lub inną, jeżeli uznasz, że będzie bardziej odpowiednia dla Twojej grupy dzieci).

 • Zachęć dzieci do rozmowy o fabule opowieści. Wcześniej objaśnij im, że fabuła historii to ciąg kluczowych zdarzeń, które się w niej pojawiają. Przykładowo w opowieści ”Trzy koziołki” takie kluczowe zdarzenie, które jest częścią składową fabuły, ma miejsce za każdym razem, gdy koziołek stawia nogę na moście.

 • Poproś dzieci, aby przypomniały sobie najważniejsze zdarzenia w tej historii. Możesz zadać dzieciom następujące pytania:

  • Co zdarzyło się na początku tej historii?
  • Jakie były główne zdarzenia środkowej części historii?
  • Co zdarzyło się na końcu historii?

Zbuduj

 • Powiedz dzieciom, że historie czasami pisze się od nowa, nadając im całkowicie odmienne zakończenia.
 • Poproś dzieci, aby zabudowały scenkę przedstawiającą alternatywne zakończenie opowieści ”Trzy koziołki”. Starsze dzieci mogą pracować w parach.
 • Gdy dzieci zbudują swoje scenki, zachęć je, by kolejno odgrywały alternatywne zakończenia, używając figurek koziołków. Jeżeli wymyślanie nowego zakończenia sprawi dzieciom trudność, cała grupa może wspólnie przygotować listę pomysłów. Możesz pokazać im także przykład alternatywnego zakończenia, taki jak scenka, w której troll i koziołki zostają przyjaciółmi i urządzają sobie przyjęcie (znajdziesz ją w „Dodatku”).
different-ending-tea-party

Zastanów się

 • Gdy dzieci zakończą budowanie, zachęć je, by kolejno pokazywały swoje dzieła i opowiadały o nich. Możesz zadać dzieciom następujące pytania:

  • Jak wpadliście na pomysł alternatywnego zakończenia?
  • Czym wasze zakończenia różnią się od oryginalnych?
  • Jakie jest najważniejsze zdarzenie waszych alternatywnych zakończeń?
 • Gdy wszystkie dzieci pochwalą się już tym, co przygotowały, zwróć uwagę grupy na fakt, że każde dziecko wymyśliło coś innego, choć we wszystkich zakończeniach występują te same postacie. Wyjaśnij, że każdy człowiek ma własny punkt widzenia i ciekawie jest poznać zdanie innych.

Zastosuj

 • Powiedz dzieciom, że choć same zmiany fabuły opowieści dają ciekawe rezultaty, to czasami autorzy zmieniają również scenerię. Daj dzieciom zadanie: niech zbudują modele przedstawiające bajkę „Trzy koziołki”, używając w nich różnych scenerii (przykłady scenerii znajdziesz w „Dodatku”). Starsze dzieci mogą pracować w parach.
different-ending-space
 • Przypomnij dzieciom, aby zastanowiły się, jak sceneria wpływa na postacie, które występują w opowieści. Możesz zadać dzieciom następujące pytania:

  • Jak taka sceneria zmieniłaby postępowanie bohaterów?
  • Jak w tej scenerii zachowywałby się troll?
 • Zachęć dzieci, by zbudowały własne scenki i kolejno odgrywały początek, rozwinięcie i zakończenie opowieści, używając figurek koziołków.

Czy zauważyliście?

 • Obserwacja poniższych kompetencji ułatwia sprawdzenie, czy dzieci rozwijają odpowiednie zdolności językowe i literackie:

  • Dzieci potrafią w rozmowie z innymi osobami wyrazić swoje myśli, opinie i pomysły.
  • Dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe struktury i elementy opowieści.

Wsparcie dla nauczyciela

Czego nauczą się dzieci:

 • Poznają elementy opowieści, w tym fabułę i główne zdarzenia
  Przećwiczą przypominanie sobie treści historii i jej ponowne opowiadanie
 • Nauczą się zmieniać historie
 • Nauczą się porównywać i zestawiać ze sobą różne wersje historii

Maksymalna liczba dzieci: 6

Zestaw „Opowieści”

 • Dzieci potrafią w rozmowie z innymi osobami wyrazić swoje myśli, opinie i pomysły.
 • Dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe struktury i elementy opowieści.
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.