Zestaw „Opowieści”

Sceneria

Poznają scenerię oraz podstawową konstrukcję i elementy historii.

0–30 min
Poziom podstawowy
Przedszkole
settings

Zacznij

 • Wyjaśnij dzieciom, że w każdej historii istnieje sceneria lub inaczej okoliczności, w których rozgrywa się fabuła. Możesz posłużyć się przykładem historii, która była niedawno opowiadana na zajęciach. Opisz scenerię z tej historii.
 • Pokaż dzieciom plansze z tłami z zestawu „Opowieści” i wyjaśnij, że ukazują one różne scenerie (po obu stronach).
backgrounds-all
 • Wybierz jedną z plansz i poinstruuj dzieci, jak należy opisywać scenerię.
 • Daj dzieciom zadanie: niech udają, że znalazły się w scenerii ukazanej na tej planszy. W razie potrzeby pokaż, jak mają to zagrać i jak poruszać się w tej scenerii. To samo ćwiczenie możesz powtarzać z innymi
  sceneriami dowolną ilość razy.

Zbuduj

 • Pokaż dzieciom, jak zbudować jedną z podstawek na plansze z tłami.
 • Poproś dzieci, aby kolejno umieszczały plansze w podstawce.
 • Daj dzieciom zadanie: niech któreś z nich wybierze jedną stronę planszy z tłem i opisze pozostałym dzieciom ukazaną tam scenerię. Jeśli dziecko coś pominie, uzupełnij opis.

Zastanów się

 • Porozmawiajcie o tym, jak ważna w historii jest jej sceneria. Możesz zadać dzieciom następujące pytania:

  • Dlaczego opisywanie scenerii historii jest ważne?
  • W jaki sposób szczegóły ułatwiają odbiorcom zrozumienie historii?
 • Wyjaśnij dzieciom, że dla odbiorców sceneria może stanowić podpowiedź, z jakim rodzajem opowieści mają do czynienia.

Zastosuj

 • Zaproś dzieci do zabawy. Przykryj lub umieść w woreczku wszystkie plansze z tłami, a potem wybierz jedną, ale nie pokazuj jej nikomu.
 • Każda plansza pokazuje dwa tła. Opisz dzieciom jedno z nich — niech spróbują zgadnąć, o które chodzi. W ramach podpowiedzi możesz odegrać scenkę, w której pokażesz, jak by to było znaleźć się w tej scenerii.
 • Jeśli zadanie okaże się zbyt trudne, wyłóż wszystkie plansze i pozwól dzieciom zgadnąć, która z nich została przez Ciebie opisana.
 • Jeśli uznasz to za stosowne, możesz poprosić dzieci, aby kolejno wybierały i opisywały po jednej planszy.

Czy zauważyliście?

 • Obserwacja poniższych kompetencji ułatwia sprawdzenie, czy dzieci rozwijają odpowiednie zdolności językowe i literackie.

  • Dzieci potrafią opisywać przedmioty i zdarzenia.
  • Dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe struktury i elementy opowieści.

Wsparcie dla nauczyciela

Czego nauczą się dzieci:

 • Dzieci nauczą się korzystać z plansz z tłami
 • Dzieci dowiedzą się, czym jest sceneria opowieści
 • Nauczą się używać opisowego języka

Maksymalna liczba dzieci: 6

Zestaw „Opowieści”

 • Dzieci potrafią opisywać przedmioty i zdarzenia.
 • Dzieci są w stanie zrozumieć podstawowe struktury i elementy opowieści.
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.