Tech Machines

Duże obciążenie

Ciężar i poruszanie ciężkich przedmiotów.

0–30 min
Poziom podstawowy
Przedszkole
Heavy-Load

Zacznij

Znajdź w klasie dwa przedmioty — jeden ciężki, a drugi lekki — i na ich przykładzie zademonstruj różnicę ciężaru.
Poproś dzieci, aby porównały z sobą oba przedmioty.

Zadaj takie pytania jak:

 • Który z przedmiotów jest cięższy?
 • Wyjaśnij, że cięższy przedmiot waży więcej niż lżejszy.
 • Który przedmiot jest lżejszy?

Wyjaśnij, że lżejszy przedmiot waży mniej niż cięższy.
Powiedz dzieciom, że ludzie często muszą podnosić ciężkie przedmioty.
Wyjaśnij, że jednym ze sposobów transportu ciężkich przedmiotów jest użycie specjalnych ciężarówek.

Heavy-Load

Zbuduj

Poproś dzieci, aby zbudowały ciężarówkę, która poradzi sobie z przewiezieniem ciężkiego ładunku.

Wyjaśnij, że mogą zaprojektować własne ciężarówki lub poszukać pomysłów na kartach budowania.
Przypomnij dzieciom, że ciężarówka powinna mieć miejsce na ładunek.

W trakcie budowy pomóż dzieciom przykręcić koła śrubokrętem.

Gdy dzieci skończą budować, poproś każde z nich o przetestowanie ciężarówek z użyciem przedmiotów znalezionych w klasie.
Zachęć dzieci, aby załadowały swoje modele i woziły ładunki po całym pomieszczeniu.

Zastanów się

Rozpocznij dyskusję na temat ciężarówek zbudowanych przez dzieci.

Zadaj takie pytania jak:

 • Dlaczego ciężarówka była (lub nie była) w stanie przewieźć ciężki ładunek?
 • Jakie inne maszyny mogłyby przetransportować takie samo obciążenie?

Powiedz dzieciom, że podnoszenie ciężkich przedmiotów może być niebezpieczne.
Porozmawiajcie o tym, co powinni zrobić kierowcy prawdziwych ciężarówek, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo.

Zastosuj

Wyjaśnij dzieciom, że inne rodzaje maszyn i pojazdów też mogą przewozić ciężkie przedmioty.
Podaj kilka przykładów: możesz opisać dźwig, który podnosi ciężkie przedmioty za pomocą krążków.

Poproś dzieci, aby zaprojektowały i zbudowały kolejną maszynę lub pojazd do transportu ciężkich ładunków.
Niech wypróbują swoje konstrukcje i pokażą, jak bezpiecznie załadować i rozładowywać nową maszynę lub pojazd.

Na co zwracać uwagę

Obserwacja poniższych kompetencji ułatwia stwierdzenie, czy dzieci rozwijają potrzebne zdolności:

 • Technika — zadawanie pytań dotyczących zagadnień związanych z nauką, w szczególności ciężaru
 • Inżynieria — uczestniczenie w procesie konstrukcji przez projektowanie, budowanie i testowanie modeli
 • Inżynieria — zrozumienie i pokazanie, w jaki sposób maszyny pomagają ludziom rozwiązywać problemy i wykonywać zadania
 • Matematyka — porównywanie dwóch lub więcej przedmiotów lub cech

Wsparcie dla nauczyciela

Dzieci:

 • Poznają elementy zestawu Tech Machines
 • Dowiedzą się, czym jest ciężar, i nauczą się porównywać przedmioty
 • Poznają wyrażenia związane z porównaniami
 • Zaprojektują pojazd, który pomaga wykonać jakieś zadanie, i pokażą, jak działa

Maksymalna liczba dzieci: 4

Zestaw Tech Machines (45002), znaleziony w klasie ciężki i lekki przedmiot, dodatkowe przedmioty pasujące do modeli ciężarówek.

Do opracowania zajęć Tech Machines użyto wytycznych edukacyjnych Narodowego Stowarzyszenia Edukacji Małych Dzieci (NAEYC), a także programu Head Start i standardów Next Generation Science Standards (NGSS). Podręcznik nauczyciela koncentruje się na wartościach poznawania zagadnień z zakresu matematyki, nauki i techniki. Przejrzyj tabelę rozwijanych umiejętności, aby zapoznać się z omówieniem wartości, o których mowa w podręczniku. Lista celów na końcu opisu każdych zajęć może pomóc w określeniu, czy każde dziecko rozwija odpowiednie umiejętności. Punkty z listy odpowiadają konkretnym ćwiczonym podczas zajęć umiejętnościom lub informacjom prezentowanym w ich trakcie.

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.