Zestaw SPIKE™ Prime

Bramka!

Współpracuj, aby stworzyć kreatywne wyzwanie na blacie stołu i zdobyć jak najwięcej bramek.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (10 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali modele potrzebne podczas tej lekcji.
 • Zachęć ich do współpracy podczas budowania.
 • Poproś ich, aby przetestowali wyzwanie, odtwarzając program.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Rzuć każdemu zespołowi wyzwanie polegające na strzeleniu jak największej liczby bramek w ciągu minuty.
 • Jeśli chcesz, przeprowadź potem dyskusję na temat współpracy i tego, czego uczniowie nauczyli się do tej pory.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś każdy zespół o stworzenie własnego wyzwania.
 • Poproś zespoły o przedstawienie innym swoich wyzwań i wyzwanie innych zespołów na mecze.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat współpracy, mówiąc o zachowaniach skutecznych w ramach współpracy . Skieruj uwagę uczniów na pewne kluczowe elementy udanej współpracy. Mogą to być następujące elementy:

 • określenie i uzgodnienie wspólnego celu,
 • jasne określenie ról członków zespołu,
 • przyznawanie się do błędów,
 • wspólne tworzenie.

Aby pogłębić dyskusję, porozmawiajcie o tym, co odróżnia współpracę od pracy zespołowej.

 • Udana praca zespołowa opiera się na posiadaniu silnego lidera, który prowadzi zespół do celu. Jeśli macie silnego lidera i jasno wyznaczony cel, każdy członek zespołu może pracować nad odrębną częścią projektu. Kluczem do dobrej pracy zespołowej są wskazówki lidera.
 • Aby współpraca przyniosła efekty, grupa musi wspólnie pracować... i wspólnie myśleć. Wynik końcowy to efekt połączonych starań całej grupy. Oznacza to, że współpracownicy są równymi partnerami — nie ma jednego lidera.

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Dostosowywanie różnych elementów
Oto kilka pomysłów, które uczniowie mogą wykorzystać podczas wymyślania wyzwań:

A. Dodaj czujnik siły, aby można było uderzyć w krążek dowolną liczbę razy.
B. Dodaj drugi krążek, aby więcej się działo.
C. Wykorzystaj klocki LEGO do stworzenia systemu punktowego (np. czerwony = 1 punkt, zielony = 2 punkty).
D. Wykorzystaj minifigurkę LEGO w roli bramkarza lub przeszkody do ominięcia.

teacher-game-items

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Extra resources Goal Step03-Program - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Powtórz lekcję w nowych zespołach. Pamiętaj o przekazaniu uczniom swojej opinii, aby pomóc im udoskonalić współpracę.
 • Uwzględnij rozwój umiejętności matematycznych lub językowych.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie współpracowali w trakcie lekcji.
 • Uczniowie określili poszczególne role w zespole.
 • Uczniowie wspólnie rozwiązali problemy i wykorzystywali pomysły wszystkich członków zespołu.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się współpracować z innymi i zdobyć dużo bramek.
 • Żółty: Udało mi się współpracować z innymi i stworzyć nowe wyzwanie.
 • Fioletowy: Udało mi się współpracować z innymi w opracowaniu wyzwania z wykorzystaniem pomysłów wszystkich członków zespołu.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby spisali zasady swojego wyzwania.
 • Poproś o wykorzystanie ilustracji i grafik do wytłumaczenia zasad.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Rozwój umiejętności matematycznych

Podczas tej lekcji uczniowie będą poznawać kluczowe pojęcia matematyczne:

 • Poproś uczniów o sporządzenie wykresu ilustrującego bezpośredni związek między poziomem mocy bloku programistycznego oraz odległością przebytą przez krążek.
 • Poproś uczniów o zbieranie danych o liczbie strzałów, liczbie strzałów na bramkę, liczbie bramek i liczbie udanych podań, a następnie wygenerowanie statystyk na podstawie tych danych.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Będą współpracować, aby wykonać różne zadania.
 • Będą współpracować, aby opracować nowe wyzwanie.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 3. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 4. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 5. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Fizyka
Wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 3. Komunikowanie się językiem technicznym.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 8. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.