Zestaw SPIKE™ Prime

Przebywanie odległości

Zaprogramuj nosorożca, aby się uruchamiał i zatrzymywał, zanim w coś uderzy.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (3 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (12 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali model nosorożca.
 • Poproś, aby zaprogramowali nosorożca tak, aby przesunął się o jeden metr i zatrzymał jak najbliżej postawionego na sztorc klocka LEGO, nie dotykając go.
 • Poproś każdą parę o postawienie nosorożca 99 cm od klocka LEGO, uruchomienie programu i obserwowanie wyników.
 • Zachęć do zapisywania obliczeń, aby można się było do nich odnieść w dwóch kolejnych wyzwaniach.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Omów różne metody wykonywania obliczeń, aby nosorożec zatrzymał się dokładnie metr od pozycji wyjściowej.
 • Postaw przed uczniami wyzwanie — poproś ich o wykorzystanie dotychczasowych obliczeń do ponownego przeliczenia wartości w blokach tak, aby nosorożec zatrzymał się po przejechaniu 120 cm.
 • W tym wyzwaniu daj im tylko jedną próbę.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów o zaprogramowanie czujnika siły na nosie nosorożca tak, aby zatrzymać silniki, gdy trafi on na „ścianę” z klocków.
 • Poproś, aby wyjaśnili różnicę między zatrzymaniem nosorożca na obiekcie z użyciem obliczeń i z użyciem czujnika.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat tego, w jaki sposób uczniowie zwykle uczą się, jak używać czegoś nowego.

 • Czytają instrukcję obsługi?
 • Korzystają z instrukcji „szybki start”?
 • Majstrują przy urządzeniu, dopóki sami nie rozpracują jego działania?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Model można budować w dwóch częściach.

 • Część A: korpus nosorożca
 • Część B: głowa nosorożca

Aby skrócić czas potrzebny na budowanie, całość lekcji oprócz ostatniego wyzwania można przeprowadzić z wykorzystaniem samego korpusu nosorożca (prosty robot bazowy).

teacher-tandem

Obwód koła
Obwód koła jest ważnym pojęciem podczas tej lekcji. Koła, których będziecie używać, mają średnicę 5,6 cm, a odległość przemierzana przez nie podczas jednego obrotu wynosi 17,6 cm.

teacher-wheel

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Extra resources Going Distance Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - pl-pl

Inne programy

SPIKE Extra resources Going Distance Teacher Solution - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wybierz inną odległość, aby odpowiadała wielokrotności pełnych obrotów kół:

  ▷ Biorąc pod uwagę, że średnica koła wynosi 5,6 cm, a jeden obrót koła powoduje przesunięcie o 17,6 cm, do przebycia 88 cm potrzeba 5 obrotów.

 • Zachęć uczniów do pracy z użyciem liczby obrotów zamiast sekund, nawet jeśli czują się komfortowo, wykorzystując te jednostki. Zwiększy to precyzję ruchu robota bazowego, ponieważ obroty (lub stopnie) nie są powiązane z prędkością silników.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów, aby ustawili prędkość nosorożca na 25% zamiast 75%. Zobacz, jak zareagują!
 • Poproś uczniów o użycie mniejszych kół. Zobacz, jak szybko poradzą sobie z tym wyzwaniem.
teacher-differenciation

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie pracowali w zespole na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Uczniowie pracowali nad tym, aby każdy członek zespołu mógł wnieść jak najwięcej do realizacji celu.
 • Uczniowie pracowali tak, aby pomóc każdemu członkowi zespołu osiągnąć nowe cele.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Pracowaliśmy w zespole i wspólnie wykonaliśmy zadania.
 • Żółty: Pracowaliśmy w zespole, aby wykonać zadania, i zachęcaliśmy każdego do aktywnego udziału.
 • Fioletowy: Pracowaliśmy w zespole, aby wykonać zadania, zachęcaliśmy każdego do aktywnego udziału i osiągnęliśmy nowe cele.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-07

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów o przygotowanie argumentów przemawiających za najbardziej efektywną metodą obliczania wartości wpisywanych w bloki programistyczne.
 • Na koniec lekcji poproś każdego ucznia o wyjaśnienie klasie wybranej przez siebie metody.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Rozwój umiejętności matematycznych

Podczas tej lekcji uczniowie będą poznawać kluczowe pojęcia matematyczne, takie jak:

 • szacowanie odległości,
 • obliczanie obwodu koła za pomocą wzoru pi x d.

Aby dodać inny element z dziedziny matematyki:

 • Poproś uczniów, aby stworzyli tabelę wartości zawierającą dane dotyczące liczby obrotów kół i przebytej odległości.
 • Poproś uczniów o wykorzystanie tabeli w celu obliczenia liczby obrotów kół potrzebnych do pokonania określonej odległości (np. 2,5 m, 400 cm, 3500 mm).

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wykorzystają szacunki do oceny odległości.
 • Wykorzystają wyniki testów i rozumowanie dedukcyjne w celu udoskonalenia programu.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 3. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 4. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 5. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Fizyka
Wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 3. Komunikowanie się językiem technicznym.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 8. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.