Zestaw SPIKE™ Prime

Przebywanie odległości

Zaprogramuj nosorożca, aby się uruchamiał i zatrzymywał, zanim w coś uderzy.

30-45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (3 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (12 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali model nosorożca.
 • Poproś, aby zaprogramowali nosorożca tak, aby przesunął się o jeden metr i zatrzymał jak najbliżej postawionego na sztorc klocka LEGO, nie dotykając go.
 • Poproś każdą parę o postawienie nosorożca 99 cm od klocka LEGO, uruchomienie programu i obserwowanie wyników.
 • Zachęć do zapisywania obliczeń, aby można się było do nich odnieść w dwóch kolejnych wyzwaniach.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Omów różne metody wykonywania obliczeń, aby nosorożec zatrzymał się dokładnie metr od pozycji wyjściowej.
 • Postaw przed uczniami wyzwanie — poproś ich o wykorzystanie dotychczasowych obliczeń do ponownego przeliczenia wartości w blokach tak, aby nosorożec zatrzymał się po przejechaniu 120 cm.
 • W tym wyzwaniu daj im tylko jedną próbę.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów o zaprogramowanie czujnika siły na nosie nosorożca tak, aby zatrzymać silniki, gdy trafi on na „ścianę” z klocków.
 • Poproś, aby wyjaśnili różnicę między zatrzymaniem nosorożca na obiekcie z użyciem obliczeń i z użyciem czujnika.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat tego, w jaki sposób uczniowie zwykle uczą się, jak używać czegoś nowego.

 • Czytają instrukcję obsługi?
 • Korzystają z instrukcji „szybki start”?
 • Majstrują przy urządzeniu, dopóki sami nie rozpracują jego działania?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Model można budować w dwóch częściach.

 • Część A: korpus nosorożca
 • Część B: głowa nosorożca

Aby skrócić czas potrzebny na budowanie, całość lekcji oprócz ostatniego wyzwania można przeprowadzić z wykorzystaniem samego korpusu nosorożca (prosty robot bazowy).

teacher-tandem

Obwód koła
Obwód koła jest ważnym pojęciem podczas tej lekcji. Koła, których będziecie używać, mają średnicę 5,6 cm, a odległość przemierzana przez nie podczas jednego obrotu wynosi 17,6 cm.

teacher-wheel

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Extra resources Going Distance Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Extra resources Going Distance Step06-Hint01 - pl-pl

Inne programy

SPIKE Extra resources Going Distance Teacher Solution - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wybierz inną odległość, aby odpowiadała wielokrotności pełnych obrotów kół:

  ▷ Biorąc pod uwagę, że średnica koła wynosi 5,6 cm, a jeden obrót koła powoduje przesunięcie o 17,6 cm, do przebycia 88 cm potrzeba 5 obrotów.

 • Zachęć uczniów do pracy z użyciem liczby obrotów zamiast sekund, nawet jeśli czują się komfortowo, wykorzystując te jednostki. Zwiększy to precyzję ruchu robota bazowego, ponieważ obroty (lub stopnie) nie są powiązane z prędkością silników.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów, aby ustawili prędkość nosorożca na 25% zamiast 75%. Zobacz, jak zareagują!
 • Poproś uczniów o użycie mniejszych kół. Zobacz, jak szybko poradzą sobie z tym wyzwaniem.
teacher-differenciation

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie pracowali w zespole na rzecz osiągnięcia wspólnego celu.
 • Uczniowie pracowali nad tym, aby każdy członek zespołu mógł wnieść jak najwięcej do realizacji celu.
 • Uczniowie pracowali tak, aby pomóc każdemu członkowi zespołu osiągnąć nowe cele.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Pracowaliśmy w zespole i wspólnie wykonaliśmy zadania.
 • Żółty: Pracowaliśmy w zespole, aby wykonać zadania, i zachęcaliśmy każdego do aktywnego udziału.
 • Fioletowy: Pracowaliśmy w zespole, aby wykonać zadania, zachęcaliśmy każdego do aktywnego udziału i osiągnęliśmy nowe cele.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-07

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów o przygotowanie argumentów przemawiających za najbardziej efektywną metodą obliczania wartości wpisywanych w bloki programistyczne.
 • Na koniec lekcji poproś każdego ucznia o wyjaśnienie klasie wybranej przez siebie metody.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Rozwój umiejętności matematycznych

Podczas tej lekcji uczniowie będą poznawać kluczowe pojęcia matematyczne, takie jak:

 • szacowanie odległości,
 • obliczanie obwodu koła za pomocą wzoru pi x d.

Aby dodać inny element z dziedziny matematyki:

 • Poproś uczniów, aby stworzyli tabelę wartości zawierającą dane dotyczące liczby obrotów kół i przebytej odległości.
 • Poproś uczniów o wykorzystanie tabeli w celu obliczenia liczby obrotów kół potrzebnych do pokonania określonej odległości (np. 2,5 m, 400 cm, 3500 mm).

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wykorzystają szacunki do oceny odległości.
 • Wykorzystają wyniki testów i rozumowanie dedukcyjne w celu udoskonalenia programu.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 3. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 4. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 5. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Fizyka
Wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 3. Komunikowanie się językiem technicznym.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 8. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.