Zestaw SPIKE™ Prime

Pomysły w stylu LEGO!

Wykorzystanie klocków LEGO jako wyjątkowego sposobu na generowanie kreatywnych pomysłów.

30-45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (8 min)

 • Wyjaśnij, jak wykorzystać Hub jako zegar do odliczania, używając zawartych w aplikacji 3- i 5-minutowych programów.
 • Poproś uczniów, aby przez 3 minuty zastanowili się indywidualnie.
 • Daj im 5 minut na samodzielne narysowanie lub zbudowanie swoich pomysłów.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Daj uczniom 5 minut na podzielenie się swoimi pomysłami w ramach zespołów.
 • Daj im kolejne 5 minut na omówienie pomysłów i wybranie najlepszego.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Daj każdemu zespołowi 5 minut na zbudowanie modelu wybranego pomysłu.
 • Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że model nie musi działać. Ma to być jedynie koncepcja.
 • Poproś każdy zespół o nagranie filmu z wyjaśnieniem, na czym polega ich pomysł.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat tego, co nie podoba się uczniom w ich porankach. Porozmawiajcie o tym, co mogliby poprawić, np.:

 • sposób, w jaki budzi ich budzik;
 • sposób, w jaki robią śniadanie;
 • sposób, w jaki myją zęby;
 • sposób, w jaki się ubierają.

Podpowiedź: Wykorzystaj słowa kluczowe „automated breakfast”, aby znaleźć w sieci filmy, które pobudzą proces myślenia uczniów.

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Przygotuj dodatkowe materiały
Podczas burzy mózgów mogą się przydać następujące materiały:

 • papier,
 • nożyczki,
 • taśma klejąca,
 • ołówki.

A najważniejsze — zachęć uczniów do uruchomienia wyobraźni!

Połącz materiały z klockami LEGO
Upewnij się, że uczniowie rozumieją, że mogą wykorzystać te materiały w połączeniu z klockami LEGO, jak pokazano na filmie.

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Extra resources Ideas Step03-Program - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Zawęź temat do jednej określonej kwestii (np. robienia śniadania).
 • Pracujcie w dużej grupie (jako cała klasa), zamiast dzielić uczniów na zespoły. Ułatwi to zarządzanie czasem trwania poszczególnych etapów.
 • Zamiast użyć do zarządzania czasem Huba i programów, wykorzystaj w tym celu coś innego (np. stoper, minutnik, zegar).

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Przeprowadź w klasie sesję dzielenia się pomysłami. Zachęci to wszystkich do uczestnictwa i podniesie poziom jakości pomysłów.
 • Poprowadź drugą sesję burzy mózgów innego dnia i razem z uczniami oceńcie, w czym się poprawili od czasu pierwszej sesji.
 • Uwzględnij rozwój umiejętności językowych.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie wygenerowali wiele pomysłów na dany temat.
 • Uczniowie wykorzystali w burzy mózgów różne pomocne materiały.
 • Uczniowie potrafią wybrać pomysły odpowiadające określonym kryteriom i opisać je rówieśnikom.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się wygenerować mnóstwo pomysłów, aby ulepszyć moje poranki.
 • Żółty: Udało mi się wziąć udział w dyskusji dotyczącej wszystkich pomysłów oraz wybrać ten, który podobał mi się najbardziej.
 • Fioletowy: Udało mi się wykorzystać zbudowany naprędce model do opisania mojego pomysłu i zademonstrowania zasad jego działania.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-09

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby przedstawili pomysły wygenerowane podczas burzy mózgów za pomocą szkiców, makiet lub w inny sposób.
 • Poproś każdego ucznia o napisanie twórczej notatki opisującej najlepszy pomysł.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Wykorzystają narzędzie do generowania i tworzenia pomysłów.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 3. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 4. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 5. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 3. Komunikowanie się językiem technicznym.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 8. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.