Zestaw SPIKE™ Prime

Co to takiego?

Określanie, dostosowywanie i objaśnianie innym działania nowego „przyrządu”.

30-45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (3 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (12 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali „przyrząd”.
 • Poproś, aby odtworzyli program i zorientowali się, jak działa.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Daj uczniom trochę czasu na wymyślenie przeznaczenia „przyrządu”.
 • Poproś o wprowadzenie do modelu lub programu zmian, tak aby „przyrząd” spełniał swoje zadanie.
 • Upewnij się, że uczniowie potrafią wyjaśnić swój tok myślenia.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś, aby zespoły po kolei zaprezentowały swoją wersję „przyrządu”.
 • Upewnij się, że jasno wytłumaczą, dlaczego jest taka super.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Poprowadź dyskusję na temat różnych sposobów przedstawiania pomysłów innym.

 • Co to jest argument?
 • Co to jest dowód?
 • Co to jest błędne rozumowanie?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Ciekawe urządzenie
Ten „przyrząd” wykorzystuje duży silnik do obracania czegoś z jednej strony na drugą. To uczniowie mają wymyślić, co to jest i jak tego używać!

teacher-thing

Dodawanie funkcji
Aby urozmaicić lekcję, możesz w prosty sposób dodać czujniki:

 • Użyj czujnika siły, aby rozpocząć lub zatrzymać ruch „przyrządu”.
 • Użyj czujnika odległości do wykrywania ruchu i aktywowania ruchu „przyrządu”.
teacher-more-build

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Extra resources What is this Teacher Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Extra resources What is this Teacher Other - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wyznacz obszar, na którym należy się skupić (np. określone środowisko lub zabawka). Zapewni to kontekst i pozwoli sprecyzować proces myślowy uczniów.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś każdy zespół o wykorzystanie w końcowym modelu przynajmniej jednego czujnika. Pozwól im wybrać rodzaj czujnika.
 • Przeprowadź tę lekcję dwa razy z rzędu z pewnym ograniczeniem — uczniowie nie mogą wykorzystać żadnych pomysłów z poprzednich zajęć.
 • Uwzględnij rozwój umiejętności językowych.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią opisać funkcję przedmiotu.
 • Uczniowie potrafią opisać korzyści wynikające z funkcji przedmiotu zaspokajających dane potrzeby.
 • Uczniowie potrafią skutecznie argumentować.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Potrafię opisać, w jaki sposób działa dana rzecz.
 • Żółty: Potrafię szczegółowo opisać, w jaki sposób działa dana rzecz i podkreślić, do czego jest przydatna.
 • Fioletowy: Potrafię przekonać kogoś, że wymyślona przeze mnie rzecz jest najfajniejszą rzeczą pod słońcem.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Zorganizuj w szkole „targi przyrządów”, podczas których każdy zespół będzie musiał efektywnie zaprezentować swoje pomysły przed zróżnicowanymi odbiorcami. Znajdźcie najlepszy „przyrząd” w szkole!
 • Zorganizuj konkurs pod hasłem „Wypromuj swój pomysł”. Poproś część uczniów o odegranie przedsiębiorców, a pozostałych o odegranie sponsorów. Następnie poproś, żeby uczniowie zamienili się rolami.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Biznes i finanse (przedsiębiorczość)
 • Edukacja i szkolenia (nauczanie)
 • Media i komunikacja (technologie nadawania)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Będą rozwijać umiejętności komunikacyjne i ćwiczyć je w praktyce.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 3. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 4. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 5. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 3. Komunikowanie się językiem technicznym.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 8. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.