Zestaw SPIKE™ Prime

Co to takiego?

Określanie, dostosowywanie i objaśnianie innym działania nowego „przyrządu”.

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli uważasz, że to potrzebne, zaplanuj lekcję przy użyciu materiałów wprowadzających w aplikacji. Pomoże to zaznajomić uczniów z programem LEGO® Education SPIKE Prime.

2. Włącz się (3 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (12 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali „przyrząd”.
 • Poproś, aby odtworzyli program i zorientowali się, jak działa.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Daj uczniom trochę czasu na wymyślenie przeznaczenia „przyrządu”.
 • Poproś o wprowadzenie do modelu lub programu zmian, tak aby „przyrząd” spełniał swoje zadanie.
 • Upewnij się, że uczniowie potrafią wyjaśnić swój tok myślenia.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś, aby zespoły po kolei zaprezentowały swoją wersję „przyrządu”.
 • Upewnij się, że jasno wytłumaczą, dlaczego jest taka super.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Poprowadź dyskusję na temat różnych sposobów przedstawiania pomysłów innym.

 • Co to jest argument?
 • Co to jest dowód?
 • Co to jest błędne rozumowanie?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Ciekawe urządzenie
Ten „przyrząd” wykorzystuje duży silnik do obracania czegoś z jednej strony na drugą. To uczniowie mają wymyślić, co to jest i jak tego używać!

teacher-thing

Dodawanie funkcji
Aby urozmaicić lekcję, możesz w prosty sposób dodać czujniki:

 • Użyj czujnika siły, aby rozpocząć lub zatrzymać ruch „przyrządu”.
 • Użyj czujnika odległości do wykrywania ruchu i aktywowania ruchu „przyrządu”.
teacher-more-build

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Extra resources What is this Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Extra resources What is this Teacher Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Extra resources What is this Teacher Other - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wyznacz obszar, na którym należy się skupić (np. określone środowisko lub zabawka). Zapewni to kontekst i pozwoli sprecyzować proces myślowy uczniów.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś każdy zespół o wykorzystanie w końcowym modelu przynajmniej jednego czujnika. Pozwól im wybrać rodzaj czujnika.
 • Przeprowadź tę lekcję dwa razy z rzędu z pewnym ograniczeniem — uczniowie nie mogą wykorzystać żadnych pomysłów z poprzednich zajęć.
 • Uwzględnij rozwój umiejętności językowych.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią opisać funkcję przedmiotu.
 • Uczniowie potrafią opisać korzyści wynikające z funkcji przedmiotu zaspokajających dane potrzeby.
 • Uczniowie potrafią skutecznie argumentować.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Potrafię opisać, w jaki sposób działa dana rzecz.
 • Żółty: Potrafię szczegółowo opisać, w jaki sposób działa dana rzecz i podkreślić, do czego jest przydatna.
 • Fioletowy: Potrafię przekonać kogoś, że wymyślona przeze mnie rzecz jest najfajniejszą rzeczą pod słońcem.

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Zorganizuj w szkole „targi przyrządów”, podczas których każdy zespół będzie musiał efektywnie zaprezentować swoje pomysły przed zróżnicowanymi odbiorcami. Znajdźcie najlepszy „przyrząd” w szkole!
 • Zorganizuj konkurs pod hasłem „Wypromuj swój pomysł”. Poproś część uczniów o odegranie przedsiębiorców, a pozostałych o odegranie sponsorów. Następnie poproś, żeby uczniowie zamienili się rolami.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Biznes i finanse (przedsiębiorczość)
 • Edukacja i szkolenia (nauczanie)
 • Media i komunikacja (technologie nadawania)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Będą rozwijać umiejętności komunikacyjne i ćwiczyć je w praktyce.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 3. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 4. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 5. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 3. Komunikowanie się językiem technicznym.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 7. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 8. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 9. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 10. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.