BricQ Motion Prime

Twój własny projekt

Ćwicz kreatywność, dowiedz się, jak wygląda proces projektowania inżynieryjnego i stwórz biurkowego pomocnika.

45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
Hybrid
DesignForYou_LessonThumbnail_FidgetSpinner.png

Przegląd

 • Do przeprowadzenia tej lekcji potrzebny jest produkt LEGO® Education Zestaw do nauki indywidualnej — Prime. Jeśli nie masz dostępu do tego zestawu, możesz użyć innych klocków LEGO lub znalezionych materiałów.
 • Podczas tej lekcji Twoi uczniowie poznają proces projektowania inżynieryjnego oraz zbudują i przetestują prototyp wynalazku, który pomoże im lepiej zorganizować stanowiska pracy.

Możesz poprowadzić tę lekcję:

 • Jako wprowadzenie do modułu „Dział wynalazków”.
 • Przed lekcją „Projekt na zlecenie”, jako przygotowanie do otwartego projektu.
 • Na zakończenie modułu, jako lekcję dodatkową, która pozwoli uczniom poćwiczyć innowacyjność.
 • Zestaw do nauki indywidualnej uczniowie zabierają do domu. Zastosuj się do zasad udostępniania materiałów obowiązujących w szkole, w której uczysz.
 • W sekcji „Dodatkowe zasoby” dotyczącej tego scenariusza znajduje się prezentacja na temat lekcji. Dzięki niej poprowadzisz lekcję w odpowiednim tempie, a uczniowie lepiej zrozumieją założenia wszystkich punktów modelu instruktażowego.

Pojęcia z zakresu projektowania inżynieryjnego

 • Prototyp: Przykładowy model, który służy testowaniu pomysłów.

 • Testowanie i ocena: Proces, który pozwala ustalić, jak dobrze coś działa. Każdy prototyp należy przetestować i poddać ocenie wydajności.

Włącz się

(10 minut)

Rozpocznij krótką rozmowę na temat źródeł pomysłów na wynalazki.

 • Podczas tej dyskusji Ty i Twoi uczniowie ustalicie wspólną definicję wynalazków i określicie kryteria dotyczące powiązanego z nimi zadania.

Możesz zadać na przykład takie pytania:

 • Skąd się biorą pomysły na wynalazki? (Przykładowe odpowiedzi: z potrzeby rozwiązania problemu, z burzy mózgów).
 • Z jakich przydatnych wynalazków korzystacie na co dzień?
 • Jak myślicie, skąd wzięły się pomysły na te wynalazki? (Zachęć uczniów do tego, aby powiązali wymienione wynalazki z problemem, z którym się zmierzyli. Dzięki temu chętniej stworzą własny projekt).

Wyświetl pierwszą stronę Włącz się prezentacji na temat lekcji.

 • Znajdują się na niej ilustracje przedstawiające „biurkowych pomocników” LEGO. Modele te pozwolą Ci kontynuować dyskusję, a na późniejszym etapie lekcji posłużą uczniom za inspirację do stworzenia projektów.
DesignForYou-Engage1.png

Kontynuuj rozmowę, posiłkując się na przykład takimi wypowiedziami i pytaniami:

 • Powiedz uczniom, że te modele LEGO są prototypami „biurkowych pomocników”.
 • Co to jest prototyp? (Przykładowa odpowiedź: to model testowy stworzony po to, aby zaprezentować jakiś pomysł).

Zachęć uczniów do tego, by odkryli, że wynalazki rodzą się z konkretnych potrzeb. Użyj na przykład takich pytań i wypowiedzi:

 • Opiszcie Wasze stanowiska pracy.
 • Jakie czynności wykonujecie przy Waszym stanowisku pracy?
 • Czego potrzebują Wasze stanowiska pracy?
 • Co można wymyślić, aby ulepszyć Wasze stanowiska pracy?

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Włącz się

Nauczanie synchroniczne

 • Podczas lekcji rozpocznij wirtualną rozmowę z całą klasą. Ogranicz swoje wypowiedzi do minimum. Zachęć uczniów do zadawania pytań i odpowiadania na nie. Aby zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego udziału w lekcji, użyj internetowego narzędzia do tworzenia ankiet lub funkcji czatu.

Nauczanie asynchroniczne

 • Wyświetl stronę Włącz się prezentacji na temat lekcji i ustal, czy uczniowie powinni Ci o nich opowiedzieć osobno, czy razem, dzieląc się przemyśleniami na tablicy do dyskusji online. Takie tablice są świetnym sposobem na zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w dyskusji i nie wymagają jednoczesnej obecności każdego z nich.

Wymyśl

(15 minut)

 • Poproś uczniów, aby otworzyli swoje zestawy do nauki indywidualnej i przejrzeli klocki.
 • Wyjaśnij, że będą pracować samodzielnie, aby zbudować prototyp „biurkowego pomocnika”.
 • To zadanie nie wymaga instrukcji budowania. Twoi uczniowie mogą zainspirować się zdjęciami modeli widocznymi na stronie Włącz się prezentacji na temat lekcji lub wymyślić własne konstrukcje.
 • Wyświetl cykl projektowania znajdujący się na stronie Wymyśl prezentacji na temat lekcji. Poproś uczniów, aby przeprowadzili burzę mózgów i wymyślili „biurkowych pomocników”, a następnie stworzyli prototypy, które przetestują i ocenią. Być może uczniowie będą musieli przejść przez cykl projektowania dwa lub trzy razy, zanim uzyskają zadowalający rezultat.
 • Przypomnij uczniom, że tworzą prototypy, a nie dopracowane modele. Zachęcaj ich do budowania na różne sposoby.

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Wymyśl
Zadbaj o to, by zajęcia miały charakter grupowy. Uczniowie lubią budować w większym gronie.

Nauczanie synchroniczne

 • Jeśli Twoi uczniowie uczestniczą w lekcji online, mogą budować razem w jednym pokoju spotkań lub podzielić się na mniejsze grupy i budować w osobnych pokojach.

Nauczanie asynchroniczne

 • Zachęć uczniów, aby z pomocą członków rodziny stworzyli specjalne stanowiska pracy do wykonywania zadań w domu. Do budowania i testowania dobrze się nada oświetlona, płaska, czysta i wolna od bałaganu powierzchnia. Pamiętaj jednak, że warunki panujące w domach uczniów mogą być różne.

Wytłumacz

(10 minut)

 • Poproś uczniów, by opowiedzieli o swoich wynalazkach partnerom.
 • Strona Wytłumacz prezentacji na temat lekcji zawiera przykłady wypowiedzi, które pomogą uczniom podzielić się opinią i poprosić o nią partnerów.
 • Przypomnij uczniom, aby podczas konwersacji utrzymywali kontakt wzrokowy, mówili przyjaznym głosem i skupili się na konkretnych przykładach, gdy będą dzielić się opinią. Zachęć ich do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób mogą ulepszyć swoje wynalazki w oparciu o otrzymane informacje.

Oto kilka przykładów wyrażania swojego zdania:

 • Jestem pod ogromnym wrażeniem…
 • Powiedz mi coś więcej o…
 • Przyszedł mi do głowy ten sam pomysł…
 • Przyszedł mi do głowy inny pomysł…
 • Proponuję…

Oto kilka przykładów pytania innych o zdanie:

 • Spytaj innych, co sądzą o jednym z elementów Twojego wynalazku.
 • Powiedz mi, co myślisz o…
 • Jak według Ciebie mogę poprawić mój wynalazek?
 • Czy chcesz powiedzieć mi coś jeszcze?

Gdy uczniowie skończą wymieniać się opiniami, poproś ich, aby opisali, jak wyglądał ich proces projektowania inżynieryjnego.

Możesz zadać na przykład takie pytania:

 • Jak zdefiniowaliście problem, który rozwiązaliście przy Waszym stanowisku pracy?
 • Jak przeprowadziliście burzę mózgów?
 • W jaki sposób przetestowaliście i oceniliście swoje wynalazki?

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Wytłumacz

Nauczanie synchroniczne

— Jeśli uczniowie uczestniczą w lekcji online, omów z nimi wskazówki znajdujące się na stronie Wytłumacz prezentacji na temat lekcji. Podziel uczniów na małe grupy i poproś ich, by wymienili się opiniami w osobnych pokojach.
— Zajrzyj do każdego pokoju i sprawdź, czy uczniowie rozumieją zadanie. Poproś, by podzielili się konkretną opinią.
— Odpowiadaj na pytania uczniów i omawiaj błędne przekonania, aby osiągnąć głębsze zrozumienie danej koncepcji.

Nauczanie asynchroniczne

— Zachęć uczniów do zastanowienia się nad swoimi opiniami. Niech podzielą się swoim zdaniem z resztą grupy lub napiszą komentarz na czacie grupowym.

Weryfikuj

(5 minut)

 • Poproś uczniów, aby wyjaśnili, w jaki sposób poprawili swoje wynalazki i jak pomogły im opinie kolegów i koleżanek.
 • Na stronie Weryfikuj prezentacji na temat lekcji znajdują się przykłady modyfikacji modeli LEGO. Twoi uczniowie mogą się nimi zainspirować podczas wymyślania sposobów na poprawienie wynalazków.
 • Jeśli Twoi uczniowie zaznajomili się już z zestawem LEGO Education SPIKE Prime, możesz ich zachęcić do zastanowienia się nad tym, jak przekształciliby swoje wynalazki w modele SPIKE Prime, oraz do narysowania swoich pomysłów.
DesignForYou-Elaborate.png

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Weryfikuj

Nauczanie synchroniczne

 • Zorganizuj wspólną sesję online, podczas której Twoi uczniowie podzielą się pomysłami na modyfikacje rozwiązań.

Nauczanie asynchroniczne

 • Przygotuj wirtualną galerię, w której Twoi uczniowie będą mogli zaprezentować swoje prace. Zachęć ich do opublikowania zdjęć i filmów oraz do przyjrzenia się pracom kolegów i koleżanek.

Ocena

(5 minut)

 • Poproś uczniów, aby opowiedzieli, jak ich wynalazek pomógł im usprawnić stanowisko pracy oraz jak zmodyfikowali pierwotny pomysł.

Powiedz uczniom, aby dokonali samooceny swoich wyników, unosząc w górę kolorowe klocki:

 • Czerwony klocek: Potrafię zdefiniować problem i ocenić jego różne rozwiązania z czyjąś pomocą.
 • Żółty klocek: Potrafię wyjaśnić, jak zdefiniować problem, i ocenić jego różne rozwiązania.
 • Zielony klocek: Potrafię nauczyć innych, jak definiować problem i oceniać jego różne rozwiązania.

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Ocena
Masz wiele możliwości oceny uczniów: pracę pisemną, wygłoszoną na żywo lub uprzednio nagraną prezentację ustną albo rysunek, który odzwierciedli stopień, w jakim uczniowie rozumieją zagadnienie.

Nauczanie synchroniczne

 • Podczas lekcji rozpocznij wirtualną rozmowę z całą klasą.

Nauczanie asynchroniczne

 • Poproś uczniów, aby zastanowili się nad swoją pracą i opublikowali pracę pisemną, wygłoszoną na żywo lub uprzednio nagraną prezentację ustną albo rysunek, który odzwierciedli ich stopień zrozumienia zagadnienia.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zdefiniują kryteria i ograniczenia w celu rozwiązania problemu projektowego.
 • Ocenią różne rozwiązania projektowe.
 • Zanalizują rozwiązania projektowe oraz określą podobieństwa i różnice między nimi.
 • Zidentyfikują możliwe ulepszenia wybranych rozwiązań.
 • LEGO® Education Zestaw do nauki indywidualnej — Prime (1 na ucznia), inne klocki LEGO lub znalezione materiały.
 • Prezentacja na temat lekcji (patrz Dodatkowe zasoby).
 • Papier (2 kartki na ucznia).
 • Przybory do pisania lub rysowania (długopisy, ołówki, markery).
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.