Zestaw SPIKE™ Prime

Wspólnymi siłami

Nie każdy kod powstaje na komputerze. Napisz pseudokod, dzięki któremu będzie można zbudować model LEGO®!

45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
Hybrid
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Przegląd

 • Do przeprowadzenia tej lekcji potrzebny jest produkt LEGO® Education Zestaw do nauki indywidualnej — Prime.
 • Podczas lekcji Twoi uczniowie zbudują model LEGO i napiszą pseudokod zawierający instrukcje budowania tego modelu. Następnie udostępnią swój pseudokod partnerowi.

Możesz poprowadzić tę lekcję:

 • Jako wprowadzenie do modułu „Zakładanie firmy”.
 • Przed lekcjami Złóż zamówienie lub Napraw usterkę, jako wprowadzenie do pisania pseudokodu lub ćwiczenie tej umiejętności.
 • Przed lekcją Zautomatyzuj to!, jako przygotowanie do otwartego projektu.
 • Na zakończenie modułu, jako lekcję dodatkową.
 • Zestaw do nauki indywidualnej uczniowie zabierają do domu. Zastosuj się do zasad udostępniania materiałów obowiązujących w szkole, w której uczysz.
 • W sekcji „Dodatkowe zasoby” dotyczącej tego scenariusza znajduje się prezentacja na temat lekcji. Dzięki niej poprowadzisz lekcję w odpowiednim tempie, a uczniowie lepiej zrozumieją założenia wszystkich punktów modelu instruktażowego.

Pojęcia z zakresu programowania

 • Algorytm: Zbiór szczegółowych instrukcji niezbędnych do wykonania zadania.
 • Błąd: Błąd programowania. Proces naprawiania błędów nazywa się debugowaniem.
 • Dekompozycja: Podział kodu na mniejsze części lub mniejsze problemy.
 • Pseudokod: Pisemny plan zawierający kroki tworzące algorytm, który nie został jeszcze napisany na komputerze. Dzięki pseudokodowi programiści mogą zidentyfikować i przewidzieć problemy (błędy) oraz zaplanować podział (dekompozycję) kodu na etapy.

Włącz się

(10 minut)

Rozpocznij krótką dyskusję z uczniami, aby sprawdzić, co wiedzą na temat kodu.

 • Podczas rozmowy razem z uczniami ustal definicje kodu i programowania.

Możesz zadać na przykład takie pytania:

 • Co to jest kod? (Przykładowe odpowiedzi: coś, co mówi maszynie lub robotowi, jak wykonać zadanie, albo coś zabawnego lub kreatywnego, np. programowanie gry na komputerze).
 • Czy znacie jakieś inne słowa związane z kodem? (Uczniowie zaznajomieni z programowaniem mogą podzielić się terminami takimi jak algorytm, pseudokod i błędy. Jeśli wśród Twoich uczniów znajdzie się ktoś, kto zna te pojęcia, pozwól mu podzielić się wiedzą z resztą grupy).
 • Jak wygląda kod? (Przykładowe odpowiedzi: składa się z bloków, tekstu, liczb).

Kontynuuj rozmowę i omów kwestię zrozumiałych instrukcji. Możesz skorzystać na przykład z takich wypowiedzi:

 • Kod może być zestawem wskazówek. Stwórzmy kod opisujący czynności, które wykonujemy rano! Jak wyglądałby taki kod? Co robicie, gdy budzicie się rankiem? (Przykładowe odpowiedzi: wyłączamy budzik, wstajemy z łóżka, ubieramy się, jemy śniadanie, myjemy zęby itp.).
 • Jakie powinny być instrukcje, aby można było je uznać za doskonałe? (Przykładowe odpowiedzi: zrozumiałe, przejrzyście napisane, uporządkowane).

Wyświetl pierwszą stronę Włącz się prezentacji na temat lekcji.

 • Strona ta zawiera ilustrowane instrukcje wiązania sznurowadeł.
BacktoBack-Engage1.png

Kontynuuj rozmowę, zadając na przykład takie pytania:

 • Co można powiedzieć o tym kodzie? (Przykładowe odpowiedzi: mówi, co trzeba zrobić, składa się z instrukcji).
 • Dlaczego te instrukcje są pomocne? (Przykładowa odpowiedź: dzięki cyfrom wiadomo, w jakiej kolejności wykonywać kroki).
 • Jakie powinny być instrukcje, aby można było je uznać za doskonałe? (Przykładowe odpowiedzi: zrozumiałe, przejrzyście napisane, uporządkowane).

Wyświetl drugą stronę Włącz się prezentacji na temat lekcji.

 • Strona ta zawiera przykładowy kod LEGO Education SPIKE Prime z lekcji Złóż zamówienie, która jest częścią modułu Zakładanie firmy. Ten skrypt programistyczny steruje robotem „kontrolerem jakości”.
PL-PL-Engage2-CodeStack.png

Kontynuuj rozmowę, wykorzystując na przykład takie wypowiedzi:

 • To jest skrypt programistyczny robota „kontrolera jakości”. Ten program „aktywuje” robota.
 • Jakie instrukcje kod przekazuje robotowi? (Kroki zostały wypisane poniżej w formie pseudokodu).
 • Powiedz uczniom, że wyjaśniając kod własnymi słowami, ćwiczą tworzenie algorytmu i przygotowują się do napisania pseudokodu.
 1. Program się uruchamia.
 2. Silniki A i F ustawiają prędkość na 50%.
 3. Silniki A i F zmieniają położenie o 350 stopni, przemieszczając się najkrótszą drogą.
 4. Gdy silniki ustawią się w odpowiedniej pozycji, odtwarza się dźwięk „Podłącz”.
 5. Włącza się lampka czujnika odległości.
 6. Matryca świetlna 10-krotnie wyświetla bijące serce.
 7. Matryca świetlna wyświetla nieruchomy obraz przedstawiający serce.

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Włącz się

Nauczanie synchroniczne

 • Podczas lekcji rozpocznij wirtualną rozmowę z całą klasą. Ogranicz swoje wypowiedzi do minimum. Zachęć uczniów do zadawania pytań i odpowiadania na nie. Aby zachęcić wszystkich uczniów do aktywnego udziału w lekcji, użyj internetowego narzędzia do tworzenia ankiet lub funkcji czatu.

Nauczanie asynchroniczne

 • Wyświetl strony Włącz się prezentacji na temat lekcji i ustal, czy uczniowie powinni Ci o nich opowiedzieć osobno, czy razem, dzieląc się przemyśleniami na tablicy do dyskusji online. Takie tablice są świetnym sposobem na zachęcenie uczniów do aktywnego udziału w dyskusji i nie wymagają jednoczesnej obecności każdego z nich.

Wymyśl

(15 minut)

 • Poproś uczniów, aby otworzyli swoje zestawy do nauki indywidualnej i przejrzeli klocki.
 • To zadanie nie wymaga instrukcji budowania. Powiedz uczniom, aby wybrali pięć klocków i zbudowali z nich model zwierzęcia. Mogą zainspirować się tym modelem kaczki LEGO.
BacktoBack-LessonThumbnail_Duck.png

Powiedz uczniom, aby zajrzeli na stronę Wymyśl prezentacji na temat lekcji. Pomoże im ona wykonać to zadanie.

Podczas tego zadania uczniowie będą:

 • Budować: Zaprojektują zwierzę LEGO, które zbuduje ktoś inny. Powinni użyć maksymalnie 5 klocków.

 • Pisać kod: Poproś uczniów, aby opisali kroki niezbędne do zbudowania swoich modeli. Wyjaśnij, że będzie to ich pseudokod.

 • Programować: Poproś uczniów, aby pracowali w parach. Wyjaśnij, że partner 1 podzieli się swoim pseudokodem z partnerem 2. Partner 2 musi postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi w pseudokodzie partnera 1 i robić dokładnie to, co usłyszy. Następnie uczniowie powinni zamienić się rolami.

 • Możesz również wykonać to zadanie z całą klasą. Poproś wszystkich uczniów o napisanie pseudokodu umożliwiającego zbudowanie modelu LEGO, a następnie powiedz im, aby na zmianę dzielili się swoimi pseudokodami. W tym samym czasie reszta klasy niech postępuje zgodnie z wypowiadanymi na głos instrukcjami i zbuduje model.

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Wymyśl
Zadbaj o to, by zajęcia miały charakter grupowy. Uczniowie lubią budować w większym gronie.

Nauczanie synchroniczne

 • Jeśli Twoi uczniowie uczestniczą w lekcji online, mogą wspólnie stworzyć model w jednym pokoju spotkań. Niech jeden z uczniów udostępni swój pseudokod, a reszta klasy zbuduje konstrukcję. Możesz też podzielić klasę na mniejsze grupy i powiedzieć uczniom, by członkowie każdej z nich podzielili się swoimi pseudokodami w osobnych pokojach.

Nauczanie asynchroniczne

 • Zachęć uczniów, aby z pomocą członków rodziny stworzyli specjalne stanowiska pracy do wykonywania zadań w domu. Do budowania i testowania dobrze się nada oświetlona, płaska, czysta i wolna od bałaganu powierzchnia. Pamiętaj jednak, że warunki panujące w domach uczniów mogą być różne.

Wytłumacz

(10 minut)

 • Gdy uczniowie skończą budować i programować, poproś, by podzielili się wrażeniami z partnerem.
 • Strona Wytłumacz prezentacji na temat lekcji zawiera przykłady wypowiedzi, które pomogą uczniom podzielić się opinią i poprosić o nią partnerów.
 • Przypomnij uczniom, aby podczas konwersacji utrzymywali kontakt wzrokowy, mówili przyjaznym głosem i skupili się na konkretnych przykładach, gdy będą dzielić się opinią. Zachęć ich do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób mogą ulepszyć swoje wynalazki w oparciu o otrzymane informacje.

Oto kilka przykładów wyrażania swojego zdania:

 • Jestem pod ogromnym wrażeniem…
 • Powiedz mi coś więcej o…
 • Przyszedł mi do głowy ten sam pomysł…
 • Przyszedł mi do głowy inny pomysł…
 • Proponuję…

Oto kilka przykładów pytania innych o zdanie:

 • Które instrukcje były zrozumiałe?
 • Co mogę poprawić?
 • Jakie błędy można naprawić?

Gdy uczniowie skończą wymieniać się opiniami, poproś ich, aby wyjaśnili, na czym polega podobieństwo tego zadania do programowania.

Możesz zadać na przykład takie pytania:

 • Dlaczego to zadanie przypomina programowanie? (Przykładowa odpowiedź: piszemy wskazówki, które powiedzą komuś, co ma robić, a kod daje takie wskazówki komputerowi).
 • Po co pisze się pseudokod? (Przykładowe odpowiedzi: aby zaplanować kod przed napisaniem go na komputerze i przewidzieć potencjalne błędy).
 • O czym należy pamiętać w trakcie pisania pseudokodu? (Przykładowe odpowiedzi: o znaczeniu szczegółów, o ułożeniu kroków w odpowiedniej kolejności).

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Wytłumacz

Nauczanie synchroniczne

 • Jeśli uczniowie uczestniczą w lekcji online, omów z nimi wskazówki znajdujące się na stronie Wytłumacz prezentacji na temat lekcji. Podziel uczniów na małe grupy i poproś ich, by wymienili się opiniami w osobnych pokojach.
 • Zajrzyj do każdego pokoju i sprawdź, czy uczniowie rozumieją zadanie. Poproś, by podzielili się konkretną opinią.
 • Odpowiadaj na pytania uczniów i omawiaj błędne przekonania, aby osiągnąć głębsze zrozumienie danej koncepcji.

Nauczanie asynchroniczne

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad swoimi opiniami. Niech podzielą się swoim zdaniem z resztą grupy lub napiszą komentarz na czacie grupowym.

Weryfikuj

(5 minut)

 • Poproś uczniów, aby przeprowadzili burzę mózgów i wymyślili, jak można wykonać to zadanie ponownie, ale przy użyciu innego modelu LEGO.
 • Pokaż im inspirujące modele widoczne na stronie Weryfikuj prezentacji na temat lekcji.
BacktoBack-Elaborate.png

Możesz zadać na przykład takie pytania:

 • Jak można wykonać to zadanie jeszcze raz, ale przy użyciu nowego modelu LEGO?
 • Co byście zrobili, aby poprawić Wasz pseudokod?
 • Które instrukcje można umieścić w jednej grupie?
 • Jak można sprawić, by Wasz program był łatwy w użyciu?

Być może wystarczy Ci czasu tylko na stworzenie projektów nowych modeli i pseudokodu z instrukcjami. W takim przypadku odgrywanie ról zostaw na przyszłą lekcję.

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Weryfikuj

Nauczanie synchroniczne

 • Zorganizuj wspólną sesję online, podczas której Twoi uczniowie podzielą się pomysłami na modyfikacje rozwiązań.

Nauczanie asynchroniczne

 • Przygotuj wirtualną galerię, w której Twoi uczniowie będą mogli zaprezentować swoje prace. Zachęć ich do opublikowania zdjęć i filmów oraz do przyjrzenia się pracom kolegów i koleżanek.

Ocena

(5 minut)

 • Poproś uczniów, aby omówili przykład tego, jak za pomocą pseudokodu pokazali szczegółowe instrukcje (tj. algorytm), oraz powiedz im, by wskazali, gdzie w pseudokodzie zidentyfikowali błąd, który następnie naprawili.

Powiedz uczniom, aby dokonali samooceny swoich wyników, unosząc w górę kolorowe klocki:

 • Czerwony klocek: potrafię napisać pseudokod i zdebugować program z czyjąś pomocą.
 • Żółty klocek: potrafię wyjaśnić, jak napisać pseudokod i zdebugować program.
 • Zielony klocek: potrafię nauczyć innych pisania pseudokodu i debugowania programu.

Wskazówki dotyczące nauczania hybrydowego na etapie Ocena
Masz wiele możliwości oceny uczniów: pracę pisemną, wygłoszoną na żywo lub uprzednio nagraną prezentację ustną albo rysunek, który odzwierciedli stopień, w jakim uczniowie rozumieją zagadnienie.

Nauczanie synchroniczne

 • Podczas lekcji rozpocznij wirtualną rozmowę z całą klasą.

Nauczanie asynchroniczne

 • Poproś uczniów, aby zastanowili się nad swoją pracą i opublikowali pracę pisemną, wygłoszoną na żywo lub uprzednio nagraną prezentację ustną albo rysunek, który odzwierciedli ich stopień zrozumienia zagadnienia.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Stworzą pseudokod zawierający szczegółowe instrukcje i wykonają opisane w nich kroki.
 • Zidentyfikują problemy związane z pseudokodem, podzielą je na mniejsze części i naprawią.
 • LEGO® Education Zestaw do nauki indywidualnej — Prime (1 na ucznia), inne klocki LEGO lub znalezione materiały.
 • Prezentacja na temat lekcji (patrz Dodatkowe zasoby).
 • Papier (2 kartki na ucznia).
 • Przybory do pisania lub rysowania (długopisy, ołówki, markery).
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.