Zestaw SPIKE™ Prime

Pilnie strzeżone

Wykorzystaj warunki do zamykania i otwierania drzwi sejfu.

90-120 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (20 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali model sejfu.
 • Poproś o odtworzenie programu, aby zobaczyć, w jaki sposób działa zamek.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Poprowadź dyskusję na temat tego, w jaki sposób wykorzystanie warunków może sprawić, że sejf będzie jeszcze bezpieczniejszy.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby jeszcze lepiej zabezpieczyli swoje sejfy, dodając do swoich programów więcej warunków.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat iteracji i naprawiania różnych rzeczy, zadając odpowiednie pytania, takie jak:

 • Czy ktoś potrafi podać przykład urządzenia zabezpieczającego?
 • Co sprawia, że hasło jest silne lub słabe?
 • Co to jest warunek?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Podziel zadania w każdym zespole, aby upewnić się, że wszyscy aktywnie uczestniczą w zajęciach:

 • Uczeń A: drzwi sejfu
 • Uczeń B: skrzynia sejfu
teacher-tandem

Gotowy na następną lekcję!
Ten model stanowi również model bazowy następnej lekcji — Jeszcze pilniej strzeżone. Z tego względu model jest wyposażony w silnik, który nie będzie używany podczas tych zajęć. W tej wersji przewód silnika jest przypięty z tyłu modelu.

teacher-ready-next-lesson

Ręczne odblokowanie
Na wszelki wypadek model jest wyposażony w ręczny klucz, którym można otworzyć drzwiczki.

teacher-manual-unlock

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher-Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher Other - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wykorzystaj pulpit nawigacyjny, aby wyjaśnić uczniom, o ile stopni obrócił się silnik (więcej informacji na temat pulpitu nawigacyjnego znajdziesz w sekcji „Pomoc” aplikacji SPIKE).

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o zmodyfikowanie matrycy świetlnej i pliku dźwiękowego, aby spersonalizować sejf.
 • Poproś każdy zespół o zmodyfikowanie programu i rzucenie innemu zespołowi wyzwania polegającego na otworzeniu ich sejfu.
dashboard

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie rozumieją, czym jest warunek.
 • Uczniowie potrafią wykorzystać warunki w swoim programie.
 • Uczniowie potrafią szczegółowo i w precyzyjny sposób omówić pojęcie bezpieczeństwa cyfrowego.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się użyć w programie jednego warunku.
 • Żółty: Udało mi się użyć w programie dwóch warunków.
 • Fioletowy: Udało mi się użyć przynajmniej trzech warunków i stworzyć świetny i bezpieczny program!

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby znaleźli znaczenie terminów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, takich jak:

  ▷ wartość logiczna,
  ▷ warunki,
  ▷ szyfrowanie,
  ▷ uwzględnianie wielkości liter.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Informatyka (programowanie komputerów)
 • Informatyka (aplikacje IT)
 • Informatyka (programowanie Oracle / baz danych)
 • Informatyka (projektowanie stron internetowych)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Poznają programowanie warunkowe.
 • Będą potrafili wyjaśnić zasady bezpieczeństwa cyfrowego.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 5. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 6. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 7. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 8. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 9. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Komunikowanie się językiem technicznym.
 5. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
 6. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.
 7. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 8. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 9. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 10. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 11. Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).
 12. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 13. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 14. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 15. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.