Zestaw SPIKE™ Prime

Pilnie strzeżone

Wykorzystaj warunki do zamykania i otwierania drzwi sejfu.

90-120 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wykorzystaj filmik do wyjaśnienia tematu lekcji.

3. Wymyśl (20 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali model sejfu.
 • Poproś o odtworzenie programu, aby zobaczyć, w jaki sposób działa zamek.

4. Wytłumacz (5 min)

 • Poprowadź dyskusję na temat tego, w jaki sposób wykorzystanie warunków może sprawić, że sejf będzie jeszcze bezpieczniejszy.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby jeszcze lepiej zabezpieczyli swoje sejfy, dodając do swoich programów więcej warunków.
 • Nie zapomnij zarezerwować czasu na sprzątanie.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat iteracji i naprawiania różnych rzeczy, zadając odpowiednie pytania, takie jak:

 • Czy ktoś potrafi podać przykład urządzenia zabezpieczającego?
 • Co sprawia, że hasło jest silne lub słabe?
 • Co to jest warunek?

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Budowanie w parach
Podziel zadania w każdym zespole, aby upewnić się, że wszyscy aktywnie uczestniczą w zajęciach:

 • Uczeń A: drzwi sejfu
 • Uczeń B: skrzynia sejfu
teacher-tandem

Gotowy na następną lekcję!
Ten model stanowi również model bazowy następnej lekcji — Jeszcze pilniej strzeżone. Z tego względu model jest wyposażony w silnik, który nie będzie używany podczas tych zajęć. W tej wersji przewód silnika jest przypięty z tyłu modelu.

teacher-ready-next-lesson

Ręczne odblokowanie
Na wszelki wypadek model jest wyposażony w ręczny klucz, którym można otworzyć drzwiczki.

teacher-manual-unlock

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher-Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Kickstart your business Keep-it-safe Teacher Other - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wykorzystaj pulpit nawigacyjny, aby wyjaśnić uczniom, o ile stopni obrócił się silnik (więcej informacji na temat pulpitu nawigacyjnego znajdziesz w sekcji „Pomoc” aplikacji SPIKE).

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów o zmodyfikowanie matrycy świetlnej i pliku dźwiękowego, aby spersonalizować sejf.
 • Poproś każdy zespół o zmodyfikowanie programu i rzucenie innemu zespołowi wyzwania polegającego na otworzeniu ich sejfu.
dashboard

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie rozumieją, czym jest warunek.
 • Uczniowie potrafią wykorzystać warunki w swoim programie.
 • Uczniowie potrafią szczegółowo i w precyzyjny sposób omówić pojęcie bezpieczeństwa cyfrowego.

Samoocena
Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się użyć w programie jednego warunku.
 • Żółty: Udało mi się użyć w programie dwóch warunków.
 • Fioletowy: Udało mi się użyć przynajmniej trzech warunków i stworzyć świetny i bezpieczny program!

Wzajemna ocena
Zachęć uczniów, by dzielili się opiniami na temat innych w następujący sposób:

 • Niech wzajemnie oceniają swoje prace na powyższej kolorowej skali z klocków.
 • Niech wyrażają konstruktywne opinie o pracach innych, tak aby podczas kolejnej lekcji jako grupa osiągnęli lepszy wynik.
student-06

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby znaleźli znaczenie terminów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, takich jak:

  ▷ wartość logiczna,
  ▷ warunki,
  ▷ szyfrowanie,
  ▷ uwzględnianie wielkości liter.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Informatyka (programowanie komputerów)
 • Informatyka (aplikacje IT)
 • Informatyka (programowanie Oracle / baz danych)
 • Informatyka (projektowanie stron internetowych)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Poznają programowanie warunkowe.
 • Będą potrafili wyjaśnić zasady bezpieczeństwa cyfrowego.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
 4. Używanie języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 5. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 6. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 7. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 8. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 9. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
V. Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Przyroda
Wymagania ogólne

III. Kształtowanie postaw – wychowanie.
6. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
7. Określanie zalet i wad rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych zastosowanych do produkcji wytworów technicznych.
8. Wykrywanie, ocenianie i usuwanie nieprawidłowości w działaniu sprzętu technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Komunikowanie się językiem technicznym.
 5. Wyszukiwanie informacji na temat możliwości udoskonalenia działania realizowanego wytworu.
 6. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie materiałami, czasem i własnym potencjałem.
 7. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 8. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 9. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  IV. Dostrzeganie wartości i zagrożeń techniki w aspekcie integralnego rozwoju człowieka i poszanowania jego godności.
 10. Rozpoznawanie osiągnięć technicznych, które przysłużyły się rozwojowi postępu technicznego, a tym samym człowiekowi (lżejsza praca, komfort życia).
 11. Charakterystyka zagrożeń występujących we współczesnej cywilizacji spowodowanych postępem technicznych (wojny, terroryzm, zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie zdrowia psychicznego i somatycznego itp.).
 12. Przewidywanie zagrożeń ze strony różnych wytworów techniki i urządzeń technicznych.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 13. Poznawanie siebie oraz swoich predyspozycji do wykonywania zadań technicznych.
 14. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 15. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.