Zestaw SPIKE™ Prime

Powtórz 5 razy

Wykorzystanie zmiennych, aby policzyć liczbę brzuszków wykonanych podczas gimnastyki oraz liczbę spalonych kalorii.

30-45 min
Poziom podstawowy
Klasy 4–8
lesson-header

Scenariusz lekcji

1. Wstęp do zajęć

 • Przeczytaj materiały dla uczniów w aplikacji LEGO® Education SPIKE.

2. Włącz się (5 min)

 • Skorzystaj z pomysłów w sekcji Dyskusja, aby zaangażować uczniów w dyskusję związaną z lekcją.
 • Wyjaśnij, na czym będzie polegała lekcja.

3. Wymyśl (15 min)

 • Poproś uczniów, aby w parach zbudowali Trenera Leonarda.
 • Poproś, aby odtworzyli program w celu upewnienia się, że Leonard działa prawidłowo.

4. Wytłumacz (10 min)

 • Poproś uczniów o wykorzystanie zmiennych do policzenia brzuszków zrobionych przez Leonarda.

5. Weryfikuj (15 min)

 • Poproś uczniów, aby dodali do programu drugą zmienną do policzenia kalorii, które spaliliby, sami robiąc brzuszki.
 • Poproś o zmodyfikowanie i dostosowanie modeli.

6. Ocena

 • Przekaż każdemu uczniowi opinię na temat jego pracy.
 • Aby uprościć ten proces, możesz skorzystać z podanych kryteriów oceny.

Dyskusja

Rozpocznij dyskusję na temat ćwiczeń fizycznych.

 • Porozmawiaj na temat programów treningowych sportowców, osób starszych, rehabilitacji po odniesieniu urazu itp.
 • Zapoznaj uczniów z pojęciem licznika, prosząc, aby pomyśleli o sytuacjach z codziennego życia, w których zaobserwowali mechanizm liczenia:

  ▷ Liczba wiadomości e-mail
  ▷ Liczba polubień w mediach społecznościowych
  ▷ Liczba dostępnych wolnych miejsc na parkingach

 • Poproś uczniów, aby opisali, czym ich zdaniem jest zmienna.

Pokaż uczniom ten filmik, aby zobaczyli, co mają zrobić.

lesson-header

Wskazówki dotyczące budowania

Śpiesz się powoli
Model najlepiej uruchomić przy użyciu średnich silników z prędkością ustawioną na 75%.

teacher-reduce-speed

Odpowiednio wyrównaj silniki
Upewnij się, że uczniowie zbudowali model o prawidłowo wyrównanych silnikach, tak jak pokazano w instrukcjach budowania. Dzięki temu programowanie będzie łatwiejsze.

teacher-align-motors

Wskazówki dotyczące programowania

Program główny

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Step03-Program - pl-pl

Możliwe rozwiązanie

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher-Solution - pl-pl

Inne programy

SPIKE Life Hacks Repeat-5-times Teacher Other - pl-pl

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Przed rozpoczęciem lekcji przećwicz używanie zmiennych bez połączenia z urządzeniem.

  ▷ Wykorzystaj szklany słoik (aby symbolizował zmienną) i stopniowo coś do niego dokładaj, np. szklane kulki.
  ▷ Wyjaśnij, że zmienna jest jak słoik, który przechowuje pewne informacje (tj. kulki) w pamięci.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Dodaj zmienne tempo wykonywania brzuszków (np. 2 wolno i 3 szybko).
 • Poproś uczniów o zmodyfikowanie programów tak, aby możliwe było policzenie różnego rodzaju brzuszków i wyświetlanie poszczególnych wartości.
 • Poproś o zaprogramowanie Leonarda za pomocą tabletu tak, aby jego ruchy odzwierciedlały ruchy tabletu.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Stwórz odpowiednią skalę, na przykład:

 1. Częściowo zrealizowane
 2. Całkowicie zrealizowane
 3. Ponad oczekiwaniami

Aby ocenić postępy uczniów, wykorzystaj następujące kryteria:

 • Uczniowie potrafią dokładnie opisać, czym jest zmienna.
 • Uczniowie potrafią stworzyć zmienną w programie i poprawnie jej używać.
 • Uczniowie potrafią używać zmiennej do liczenia różnych wartości.

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.

 • Niebieski: Udało mi się stworzyć zmienną do liczenia, ile brzuszków zrobił Leonard.
 • Żółty: Udało mi się dodać drugą zmienną w celu liczenia spalanych kalorii.
 • Fioletowy: Udało mi się zmodyfikować program, aby tworzyć różne zestawy ćwiczeń wykonywane w różnym tempie.
student-07

Rozwój umiejętności językowych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności językowe:

 • Poproś uczniów, aby znaleźli przykłady programów treningowych i sprawdzili, jakie są między nimi różnice. Poproś o znalezienie związku między rodzajem ćwiczenia i liczbą powtórzeń a ich wpływem na ciało ćwiczącej osoby.
 • Poproś o przygotowanie prezentacji na temat różnych programów treningowych.

Uwaga: To wydłuży lekcję.

 

Rozwój umiejętności matematycznych

Aby dodatkowo rozwijać umiejętności matematyczne:

 • Poproś uczniów o zbadanie na różne sposoby zależności liniowej.
 • Poproś o wykonanie wykresu liniowego dla wartości różnych zmiennych (np. liczby brzuszków, kalorii, pracy) w zależności od liczby brzuszków zrobionych przez Leonarda.
 • Poproś o znalezienie zależności matematycznej dla tych wykresów (y=mx+b).

Uwaga: To wydłuży lekcję.

 

Powiązanie z przyszłym zawodem

Uczniowie, którym podobała się ta lekcja, mogą być zainteresowani pracą zawodową w następujących dziedzinach:

 • Edukacja i szkolenia (nauczanie)
 • Ochrona zdrowia (biomedycyna)
 • Ochrona zdrowia (medycyna i zdrowie)
 • Informatyka (programowanie gier)

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zadeklarują wiele zmiennych liczbowych.
 • Wykonają proste operacje matematyczne na zmiennych.

Biologia
Wymagania ogólne

I. Znajomość różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych. Uczeń:
3) przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem.
V. Znajomość uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:

 1. analizuje związek między własnym postępowaniem a zachowaniem zdrowia oraz rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej.

Matematyka
Wymagania ogólne

I. Sprawności rachunkowa.

 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.
 2. Weryfikowanie i interpretowanie otrzymanych wyników oraz ocena sensowności rozwiązania.
  II. Wykorzystanie i tworzenie informacji.
 3. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.
  III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji.
 4. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.
 5. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.
  IV. Rozumowanie i argumentacja.
 6. Przeprowadzanie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.
 7. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.
 8. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz w takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.

Informatyka
Wymagania ogólne

I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.

Przyroda
Wymagania ogólne

II. Umiejętności i stosowanie wiedzy w praktyce.
4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy o budowie, higienie własnego organizmu w codziennym życiu.
5. Stosowanie zasad dbałości o własne zdrowie, w tym zapobieganie chorobom.
III. Kształtowanie postaw – wychowanie.

 1. Uważne obserwowanie zjawisk przyrodniczych, dokładne i skrupulatne przeprowadzenie doświadczeń, posługiwanie się instrukcją przy wykonywaniu pomiarów i doświadczeń, sporządzanie notatek i opracowywanie wyników.
 2. Właściwe reagowanie na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu.
 3. Doskonalenie umiejętności dbałości o własne ciało jak i najbliższe otoczenie.
 4. Doskonalenie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania oraz pełnienia roli lidera w zespole.

Technika
Wymagania ogólne

I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego.
9. Wyszukiwanie informacji na temat nowoczesnych dziedzin techniki, ciekawostek i wynalazków technicznych.
10. Projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych z wykorzystaniem zestawów poliwalentnych.
II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu).

 1. Rozpoznawanie potrzeby wykonania wytworu technicznego. Motywacja do działania. Analiza możliwości wykorzystania wykonanego wytworu.
 2. Planowanie i wykonywanie pracy o różnym stopniu trudności.
 3. Posługiwanie się rysunkiem technicznym, czytanie instrukcji słownej i rysunkowej podczas planowania i wykonywania pracy wytwórczej.
 4. Poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupowej.
 5. Samoocena realizacji zaplanowanego wytworu technicznego.
  III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się narzędziami i sprzętem technicznym.
 6. Poszanowanie narzędzi, urządzeń, sprzętu technicznego oraz własnej pracy i pracy drugiego człowieka.
  V. Rozwijanie kreatywności technicznej.
 7. Rozwijanie zainteresowań technicznych.
 8. Przyjmowanie postawy twórczej, racjonalizatorskiej.
0

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2023 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.