science-unit-white.png
Zestaw SPIKE™ Prime

Monitorowanie treningu

W tym module uczniowie będą tworzyć, analizować i/lub interpretować graficzne przedstawienie danych opisujące związki między różnymi rodzajami energii (metaboliczną, potencjalną i kinetyczną) oraz przyspieszeniem ciała.

Podczas opracowywania modeli ilustrujących ilość energii w układzie uczniowie przećwiczą odnajdywanie zależności matematycznych oraz stosowanie zagadnień ze statystyki i prawdopodobieństwa do opracowania odpowiedzi na pytanie naukowe. Dzięki temu zmierzą się z ograniczeniami analizy danych (czyli błędami pomiaru) oraz podejmą próby zwiększenia precyzji i dokładności danych poprzez wykorzystanie lepszych narzędzi technologicznych oraz metod (np. wielokrotne próby).

Klasy 4–8
Nauki ścisłe: 5. Technologia: 2. Inżynieria: 2. Nauki humanistyczne: 3. Matematyka: 5.
Nauka, STEAM

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.