Zestaw SPIKE™ Prime, BricQ Motion Prime

Inteligentny dom: graj w zielone

Zaprojektuj, zbuduj i zaprogramuj funkcję inteligentnego domu, aby zminimalizować wpływ człowieka na środowisko.

45–90 min
Poziom zaawansowany
Klasy 4–8
thumb_square_SMART_HOUSE_-_Fan_and_Peneumatics.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z opisem aktywności w sekcji Materiały dla uczniów w tej lekcji.
  • Wydrukuj jeden opis aktywności na grupę uczniów.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami słownictwo lub pojęcia związane z lekcją.
 • Jeśli to konieczne, omów ćwiczenia w Sekcji startowej w aplikacji LEGO® Education SPIKETM, aby zapoznać uczniów ze sprzętem i programowaniem.
 • Zapoznaj się z planem lekcji i zastanów się, jak skutecznie zarządzać materiałami dla swojej klasy. W szczególności zastanów się:
  • Kiedy rozdać opisy aktywności, zestawy klocków, sprzęt i urządzenia
  • Czy usunąć broszurę z instrukcjami budowania z zestawu LEGO® Education BricQ Motion Prime

Włącz się

(Cała klasa, co najmniej 5 minut)

 • Poprowadź krótką dyskusję dotyczącą tematu aktywności.
  • Wykorzystaj pytania „Myśl jak…” z opisu aktywności, aby pobudzić wcześniej zdobytą wiedzę uczniów.
 • Przedstaw swoim uczniom opis aktywności i wyzwanie.
 • Przeprowadź z uczniami burzę mózgów, aby określić kryteria sukcesu dla tego wyzwania
  • Wykorzystajcie kluczowe cele lekcji, aby wspólnie stworzyć listę kryteriów sukcesu.

Wymyśl

(Małe grupy, co najmniej 20 minut)

 • Poproś uczniów, aby wykorzystali przykładowe pomysły z opisu aktywności jako inspirację dla swoich pomysłów projektowych.
 • Poproś każdą grupę o wybranie jednego pomysłu projektowego (własnego lub zainspirowanego przykładami) i zbudowanie go.
  • Jeśli uczniowie potrzebują dodatkowej pomocy lub wskazówek, odeślij ich do sekcji „Zbuduj to!” w opisie aktywności.
 • Poproś uczniów, aby zaprogramowali swoje modele tak, aby się poruszały lub reagowały.
  • Jeśli uczniowie potrzebują dodatkowej pomocy lub wskazówek, odeślij ich do sekcji „Zaprogramuj to!” w opisie aktywności.
 • Jeśli niektóre grupy skończą wcześniej, rozszerz ćwiczenie, kierując uczniów do polecenia „Sprawdź swoje umiejętności!”.

Wytłumacz

(Cała klasa, co najmniej 10 minut)

 • Zbierz wszystkich uczniów, aby wspólnie omówić wykonaną pracę.
 • Używaj pytań i poleceń, takich jak:
  • Opowiedz mi o swoim projekcie. Co robi Twój model?
  • Jak działa Twój model?
  • Jak działa Twój program?
  • Skąd pomysł na taką konstrukcję?
  • Co można było zrobić dodatkowo, gdyby czasu było więcej?

Weryfikuj

(Cała klasa, co najmniej 10 minut)

 • Zachęć uczniów do dyskusji i refleksji na temat wiedzy, którą wykorzystali do wykonania zadania lub opowiedzenia o nowych pomysłach, które udało im się poznać.
 • Wykorzystaj polecenie „Sprawdź swoje umiejętności!”, aby poszerzyć ich zrozumienie tematu.
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(w miarę potrzeb)

Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie wymyślania, budowania i programowania.

Możliwości oceny

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela
Zmierz poziom umiejętności uczniów w zakresie głównych celów lekcji.

 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
 1. Wymaga dodatkowej pomocy
 2. Może pracować samodzielnie
 3. Może uczyć innych

Samoocena
Zachęć uczniów do zastanowienia się nad ich doświadczeniem i poziomem pewności siebie w odniesieniu do tematu z tej lekcji.

 • Możesz zadać na przykład takie pytania:
  • Którą koncepcję rozumiesz najlepiej po dzisiejszej lekcji?
  • Czy możesz opisać, co udało Ci się dzisiaj osiągnąć?
 • Wykorzystaj poniższe fragmenty zdań, aby pomóc uczniom wyrazić swoje myśli:
  • Jestem dumny/dumna…
  • Nadal zastanawiam się nad…
  • Czuję się pewnie…
  • Mój pomysł nie zadziałał. To było…
 • Poproś każdego ucznia, aby wybrał klocek, który jego zdaniem najlepiej oddaje jego osiągnięcia, odnosząc się do kryteriów sukcesu, które zdefiniowaliście jako grupa podczas fazy Włączenia.
  • Żółty: Sądzę, że udało mi się osiągnąć cele tego wyzwania.
  • Niebieski: Udało mi się osiągnąć cele tego wyzwania.
  • Zielony: Udało mi się osiągnąć cele tego wyzwania i mogę pomóc moim kolegom.

Wzajemna ocena
W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.

 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Pomogło mi, że Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Rozwój umiejętności

Rozwój umiejętności językowych
Jeśli wystarczy czasu, poproś uczniów o opracowanie pisemnych artefaktów lub przygotowanie ustnych prezentacji opartych na ich pracach.

 • Poproś, aby zaprezentowali te artefakty innej klasie, członkom rodziny lub członkom społeczności w celu uzyskania informacji zwrotnej.
 • Poproś uczniów o publiczne zaprezentowanie swoich prac (w szkole lub poza nią), aby zachęcić ich do szerszej dyskusji na temat głównej idei.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Zaprojektują, zbudują i zaprogramują funkcję inteligentnego domu, aby zminimalizować wpływ człowieka na środowisko
 • Systematycznie testują i udoskonalają swój projekt
 • Wykorzystują proste i złożone instrukcje warunkowe, aby zaprogramować funkcję inteligentnego domu
 • Przedstawiają argumentację opartą na dowodach, która potwierdza wydajność ich projektu w odniesieniu do odpowiednich kryteriów i ograniczeń

Dla każdej grupy złożonej z dwóch uczniów:

 • Sprzęt LEGO® Education SPIKE Prime
 • Zestaw LEGO® Education BricQ Motion Prime
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE
 • Opis aktywności (zobacz Dodatkowe zasoby, 1 drukowana kopia na grupę)
Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.