SU3_web_header.png
SPIKE™ Essential

Nauka w przyrodzie i codziennym życiu

Ten rozdział wprowadza uczniów w świat nauk fizycznych, geografii i przedmiotów przyrodniczych. Zachęceni historiami ze zwierzętami, uczniowie pomogą Marii, Sofie, Leo i Danielowi odpowiedzieć na pytania dotyczące świata przyrody i tego, jak jest stworzony. Będą badać różnorodność zwierząt i roślin w różnych siedliskach. Następnie zobaczą i wyjaśnią, jak przedmiot zrobiony z szeregu drobnych elementów można zdemontować i przekształcić w nowy przedmiot, aby przygotować jedzenie dla zwierzęcia. Potem opracują modele, które będą naśladować funkcję, jaką pełnią zwierzęta w zapylaniu roślin i rozsiewaniu nasion. Później zbadają materiały nadające się do budowy schronienia dla zwierząt i sklasyfikują je według ich zaobserwowanych właściwości. Na koniec zaprojektują rozwiązanie, które spowolni lub zapobiegnie zmianie ukształtowania terenu, z którego korzystają zwierzęta, przez działanie wiatru.

Uczniowie będą również rozwijać umiejętności społeczne i emocjonalne, takie jak samokontrola, wytrwałość, empatia, samoświadomość i uważność. Pomogą im w tym główni bohaterowie historyjek, na których oparte są lekcje.

Zanim uczniowie rozpoczną ten moduł, zalecamy wykonanie następujących czynności, które pomogą im w budowaniu i programowaniu oraz przygotują ich do zadań zawartych w module.

  • Wejdź do aplikacji LEGO® Education SPIKE lub zainstaluj ją na urządzeniach klasowych.

  • Wykonaj ćwiczenia z samouczka (w menu Rozpocznij w aplikacji LEGO Education SPIKE).

  • Przeprowadź jedną lub więcej lekcji z modułu Niesamowity park rozrywki.

Klasy 1-3
Nauki ścisłe: 5. Technologia: 3. Inżynieria: 5. Nauki humanistyczne: 3. Matematyka: 2.
STEAM, Nauka

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.