SPIKE™ Essential

Szybkie wejście

Pomóż Leo dostać się na teren parku rozrywki szybkim wejściem!

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 1–2
U2L1_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Szybkie wejście w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją: „burza mózgów”, „budować”, „zadanie”, „tworzyć”, „program” oraz „ulepszenie”.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i zachęć uczniów do niego. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź krótką dyskusję na temat burzy mózgów.
  • Porozmawiaj z uczniami o wizycie w parku rozrywki i konieczności czekania w długiej kolejce do wejścia.
  • Zadaj pytania takie jak: Co można zrobić, aby stanie w kolejce nie było nudne? Jak można uniknąć stania w długiej kolejce?
 • Zapoznaj uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest włączenie światła szybkiego wejścia.
 • Każdej grupie rozdaj jeden zestaw klocków i jedno urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Zapoznaj uczniów z pierwszym zadaniem przy pomocy aplikacji
  LEGO® Education SPIKE:
  • Stwórz i przetestuj program, który włączy światło, gdy Leo zbliży żółty bilet do czujnika kolorów.
 • Poproś uczniów, by przebudowywali modele i testowali je, aby ukończyć dwa kolejne zadania w aplikacji:
  • Zaprogramuj szybkie wejście tak, by reagowało na żółty bilet w inny sposób, gdy Leo zbliży go do czujnika kolorów.
  • Ulepsz szybkie wejście dla Leo.
 • Pomoc w programowaniu i budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz uczniów w grupę i omów z nimi ukończone zadania.
 • Zadaj pytania takie jak: Co zrobiliście dla Leo? Jak ulepszyliście szybkie wejście?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad tym, jak burza mózgów pomogła im wymyślić sposób na ulepszenie szybkiego wejścia.
 • Zadaj pytania takie jak: Jak wpadliście na pomysły ulepszenia szybkiego wejścia? Dlaczego ważne jest, aby wymyślić więcej niż jedno rozwiązanie?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią wymyślać nowe rozwiązania podczas burzy mózgów.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię wymyślić nowe rozwiązania podczas burzy mózgów.
  • Niebieski: potrafię wymyślić nowe rozwiązania podczas burzy mózgów.
  • Zielony: potrafię wymyślić nowe rozwiązania podczas burzy mózgów oraz udzielić pomocy kolegom i koleżankom.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne bloki programowania, które pomogą im zmodyfikować swoje programy.
 • Inspiracyjne bloki programowania mają na celu pobudzenie wyobraźni uczniów podczas eksperymentów, aby umożliwić im znalezienie własnych rozwiązań.
Gecko U2L1_ICB_1 - en
Gecko U2L1_ICB_1 - en
Gecko U2L1_ICB_2 - en
Gecko U2L1_ICB_3 - en

Wskazówka dotycząca modelu

 • Po ukończeniu drugiego zadania uczniowie otrzymają trzy inspirujące obrazki, które umożliwią im nieograniczone ulepszanie modeli.
 • Inspirujące obrazki mają pomóc stymulować wyobraźnię uczniów podczas eksperymentów i modyfikowania modeli.
U2L1_inspiration_img_1.png
U2L1_inspiration_img_1.png
U2L1_inspiration_img_2.png
U2L1_inspiration_img_3.png

To zadanie nie wymaga instrukcji budowania.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.
 • Wybierz jeden inspirujący obrazek, aby pomóc uczniom zmodyfikować modele.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Dodajcie różne bloki czujnika kolorów do kanwy programistycznej, aby program reagował na różnokolorowe bilety.
 • Wypróbujcie inne bloki programowania w programie.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów, aby przygotowali filmy, w których pokażą, co Leo może robić podczas stania w kolejce do parku rozrywki.

Potrzebny będzie dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 2.3

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Biorą udział w burzy mózgów i ćwiczą szukanie rozwiązań.
 • Ćwiczą pomaganie bohaterowi historii.
 • Opisują kluczowe motywy lub szczegóły tekstu.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.