U4_web_thumbnail.png
SPIKE™ Essential

Szalony festyn sportowy

W tym module uczniowie poznają takie pojęcia, jak energia, przekazywanie energii i zderzenie. Wykorzystają swoje umiejętności obserwacyjne na różne sposoby poprzez przewidywanie wyników zmiany energii podczas zderzenia, będą opisywać zależności między energią a prędkością oraz przewidywać, w jaki sposób energia będzie przenoszona w układzie. Poszerzą swoje zrozumienie przemian energii (potencjalnej i kinetycznej), badając rozwiązanie, w którym energia przechodzi z jednej postaci w inną, testując je oraz ulepszając jego działanie.

Uczniowie udoskonalą również swoje umiejętności komunikacyjne poprzez udział w wielu dyskusjach na temat energii, przekazywania energii oraz zderzeń.

Klasy 3–5
Nauki ścisłe: 5. Technologia: 3. Inżynieria: 3. Nauki humanistyczne: 2. Matematyka: 3.
STEAM, Nauka

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.