01

Leo wygrał konkurs w pokonywaniu labiryntów. Udało mu się to zrobić w zaledwie sześciu ruchach!

02

Leo zastanawia się, czy mógłby jeszcze poprawić ten wynik. Wydaje mu się, że mógłby pokonać labirynt tylko pięcioma przechyleniami.

03

Zbuduj taki labirynt, jak ma Leo. Sprawdź, czy uda Ci się pokonać go czterema przechyleniami.

04 -BI

05

Oto zadanie: stwórz program do labiryntu. Spróbuj pokonać labirynt czterema przechyleniami.

06

U4L4_img_step_7.png

Stwórz program. Powinien liczyć pochylenia potrzebne do pokonania labiryntu.

Gecko U4L4_06_GHOST - pl-pl

07

U4L4_img_step_8.gif

Przetestuj program.

08

Gecko U4L4_ICB_1 - pl-pl
Gecko U4L4_ICB_1 - pl-pl
Gecko U4L4_ICB_2 - pl-pl
Gecko U4L4_ICB_3 - pl-pl

Zmodyfikuj program w taki sposób, by labirynt po przechyleniu robił coś innego.

09

U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_1.png
U4L4_inspiration_img_2.png
U4L4_inspiration_img_3.png

Dodaj do labiryntu inne przeszkody.