SPIKE™ Essential

Explore — lekcja 1

Pomóż zespołowi ukończyć nadzorowane lekcje z serii Explore z konkursu FIRST LEGO League, aby przygotować jego członków na przyszłe wyzwania.

30–45 min
Poziom podstawowy
Wszystkie klasy
Lesson_1_title.PNG

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją 1 z serii Explore w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją:
  burza mózgów,projekt, test, iteracja.

Włącz się

(5 minut)

 • Poprowadź krótką dyskusję na temat burzy mózgów.
 • Zachęć uczniów, aby spróbowali wymyślić jak najwięcej pomysłów, a potem wypróbowali je podczas budowania i programowania. Przypomnij, że nic się nie stanie, jeśli pomysł nie sprawdzi się za pierwszym razem.

Wymyśl

(20 minut)

 • Pozwól uczniom kierować się wskazówkami z aplikacji LEGO® Education SPIKE, aby ukończyć pierwsze wyzwanie.

 • Zbudujcie podstawowy model, na którym uczniowie będą mogli wypróbować nowe pomysły.

 • Następnie uczniowie wykorzystają iterację i przetestują swój model, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji.

 • Następne wyzwania obejmują:

 • Zmodyfikowanie programu, aby ulepszyć przejażdżkę.

 • Zastanowienie się, w jaki sposób można bazować na prostym rozwiązaniu i iterować projekt.

Wytłumacz

(5 minut)

 • Porozmawiaj z uczniami korzystającymi z SPIKE Essential, by omówić wyzwania, zadając pytania takie jak:
 • Co się stało, gdy wymyślony przez was pomysł się nie sprawdził?
 • W jaki sposób pracowaliście wspólnie jako zespół, aby rozwiązanie zadziałało?

Weryfikuj

(5 minut)

 • Zachęć uczniów do omówienia procesu burzy mózgów i zastanowienia się nad nim.
 • Jakie pytania zadawaliście, żeby ułatwić burzę mózgów?
 • W jaki sposób wykorzystaliście pomysły z historii wyzwania Explore, aby ułatwić burzę mózgów?

Oceń

(w miarę potrzeb)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią wymyślać podczas burzy mózgów rozwiązania określonego problemu.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: Myślę, że potrafię wymyślać rozwiązania problemów podczas burzy mózgów.
  • Niebieski: Potrafię wymyślać rozwiązania problemów podczas burzy mózgów.
  • Zielony: Potrafię wymyślać rozwiązania problemów podczas burzy mózgów oraz pomóc w tym koledze lub koleżance.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca modelu

 • Po ukończeniu drugiego zadania uczniowie zostaną zachęceni do nieograniczonego ulepszania swoich modeli.
 • Zachęć ich do zastanowienia się nad wyzwaniem Explore i nad tym, w jaki sposób mogą stworzyć coś, co będzie miało zastosowanie w takim kontekście.

Do tego zadania nie ma żadnych instrukcji budowania.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Dodaj czujniki światła i kolorów, aby lekcja była ciekawsza.
 • Zachęć do burzy mózgów, aby wymyślić, jak wykorzystać przejażdżkę jako rozwiązanie w wyzwaniu Explore.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • zaczną wymyślać rozwiązania problemu, przed którym staną w wyzwaniu.
 • nauczą się korzystać z SPIKE Essential, aby łatwiej poradzić sobie z wyzwaniem Explore.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE
 • Zestaw FIRST LEGO League Explore
- Instrukcje budowania- Poznaj zespół: Biografie minifigurek

Notatnik Inżyniera konkursu *FIRST* LEGO League z serii Explore

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.