SPIKE™ Essential

Explore — lekcja 3

Pomóż zespołowi ukończyć nadzorowane lekcje z serii Explore z konkursu FIRST LEGO League, aby przygotować jego członków na przyszłe wyzwania.

30–45 min
Poziom podstawowy
Wszystkie klasy
Lesson_3_title.PNG

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją 3 z serii Explore w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z lekcją:
  informacje, ulepszać.

Włącz się

(5 minut)

 • Poprowadź krótką dyskusję o zadawaniu pytań w celu określenia i zrozumienia problemu, jak na przykład w wyzwaniu Explore.
 • Zachęć uczniów do wykorzystania kluczowych pytań, by zebrać informacje, zanim spróbują rozwiązać problem.
 • Zapoznaj uczniów z pytaniami: kto, co, kiedy, gdzie, dlaczego i jak.

Wymyśl

(20 minut)

 • Pozwól uczniom kierować się wskazówkami z aplikacji LEGO® Education SPIKE, aby ukończyć pierwsze wyzwanie.

 • Zbudujcie podstawowy model, na którym uczniowie będą mogli wypróbować nowe pomysły.

 • Następnie uczniowie wykorzystają iterację i przetestują swój model, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji.

 • Następne wyzwania obejmują:

 • Zaprogramowanie ruchów skutera śnieżnego.

 • Zastanowienie się na tym, jak można wykorzystać robota napędowego w rozwiązaniu wyzwania Explore.

Wytłumacz

(5 minut)

 • Porozmawiaj z uczniami korzystającymi z GECKO, by omówić wyzwania, zadając pytania takie jak:
 • Jaki problem trzeba było rozwiązać?
 • W jaki sposób pracowaliście wspólnie jako zespół, aby rozwiązać problem?

Weryfikuj

(5 minut)

 • Zachęć uczniów, aby zastanowili się na tym, w jaki sposób to, czego nauczyli się podczas ostatnich trzech sesji, pomoże im tworzyć ruchome modele jako rozwiązania w wyzwaniu Explore.

Oceń

(w miarę potrzeb)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Lista kontrolna obserwacji nauczyciela

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią wymyślać podczas burzy mózgów rozwiązania określonego problemu.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: Myślę, że potrafię zadawać pytania, aby określić problem.
  • Niebieski: Potrafię zadawać pytania, aby określić problem.
  • Zielony: Potrafię zadawać pytania, aby określić problem, oraz udzielić pomocy kolegom i koleżankom.

Opinie o pracy koleżanek i kolegów

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca modelu

 • Po ukończeniu drugiego zadania uczniowie zostaną zachęceni do nieograniczonego ulepszania swoich modeli.
 • Zachęć ich do zastanowienia się nad wyzwaniem Explore i nad tym, w jaki sposób mogą stworzyć coś, co będzie miało zastosowanie w takim kontekście.

Do tego zadania nie ma żadnych instrukcji budowania.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Skróć lekcję tak, aby uwzględnić tylko pierwsze zadanie.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Zaproponuj zmodyfikowanie przedniej części skutera śnieżnego tak, aby wykorzystać kółka.
 • Zachęć uczniów, by zastanowili się, w jaki sposób można zintegrować robota napędowego z modelem z zestawu Explore.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • użyją zebranych informacji o problemie, aby stworzyć ulepszone rozwiązanie.
 • nauczą się korzystać z SPIKE Essential, aby łatwiej poradzić sobie z wyzwaniem Explore.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE
 • Zestaw FIRST LEGO League Explore
- Instrukcje budowania- Poznaj zespół: Biografie minifigurek

Notatnik Inżyniera konkursu *FIRST* LEGO League z serii Explore

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.