U3_web_thumbnail.png
SPIKE™ Essential

Szczęśliwy podróżnik

W tym module uczniowie poznają podstawy informatyki — będą tworzyć sekwencje poleceń i pętle, dzielić problemy na mniejsze etapy oraz ulepszać programy w taki sposób, by spełniały określoną funkcję. Poznają sposoby dokładnego opisywania decyzji podejmowanych podczas tworzenia programu, będą przeprowadzać testy naukowe oraz rozwiną zdolność wymyślania i debugowania kilku rozwiązań tego samego problemu.

Uczniowie będą relacjonować wydarzenia, wykorzystując w tym celu istotne fakty oraz szczegółowe opisy. Pomoże im to w doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych.

Klasy 3–5
Nauki ścisłe: 1. Technologia: 5. Inżynieria: 3. Nauki humanistyczne: 2. Matematyka: 1.
STEAM, Informatyka

Lekcje

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.