SPIKE™ Essential

Mały pomocnik, duża pomoc

Szafka Daniela jest przepełniona. Jak mógłby zabrać wszystkie swoje rzeczy do domu?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 3–5
U5L2_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Mały pomocnik, duża pomoc w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z zajęciami: sterowanie, ograniczenie, projekt, robot oraz rozwiązanie.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy Ci czasu, zaplanuj rozwój umiejętności matematycznych i poprowadź odpowiednie zajęcia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź krótką rozmowę na temat rozwiązywania problemu z narzuconymi ograniczeniami.
  • Porozmawiaj z uczniami o przeniesieniu wszystkich rzeczy z ich klasy do innej. Jest jeden haczyk: przeprowadzkę trzeba ukończyć w 10 minut!
  • Możesz zadać na przykład takie pytania: W jaki sposób można opróżnić klasę w jak najkrótszym czasie? Co by się stało, gdybyście mieli do pomocy tylko czwórkę innych uczniów?
 • Zapoznaj swoich uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest sterowanie robotem-pomocnikiem.
 • Każdej grupie daj zestaw klocków i urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Poproś uczniów o skorzystanie z aplikacji LEGO® Education SPIKE w celu zapoznania się z pierwszym zadaniem:
  • Stwórz i przetestuj program sterujący robotem-pomocnikiem.
 • Poproś uczniów, by przebudowywali i testowali swoje modele, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji:
  • Zaprogramuj robota w taki sposób, by podążał za Danielem do domu.
  • Zaprojektuj własnego, lepszego robota-pomocnika.
 • Pomoc w programowaniu i budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz wszystkich uczniów, aby wspólnie omówić wykonane zadania.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania: W jaki sposób pomogliście Danielowi zanieść wszystkie jego rzeczy do domu? Czym Wasz robot-pomocnik różni się od robota Daniela?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad sposobami tworzenia możliwego rozwiązania problemu z narzuconymi ograniczeniami oraz do przedyskutowania ich.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania: Dlaczego ważne jest, by podczas projektowania rozwiązania wziąć pod uwagę ograniczenia? W jaki sposób ograniczenia wpływają na proces projektowania?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią tworzyć możliwe rozwiązania problemu z narzuconymi ograniczeniami.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię stworzyć możliwe rozwiązanie problemu z narzuconymi ograniczeniami.
  • Niebieski: potrafię stworzyć możliwe rozwiązanie problemu z narzuconymi ograniczeniami.
  • Zielony: potrafię stworzyć możliwe rozwiązanie problemu z narzuconymi ograniczeniami oraz pomóc w tym koledze lub koleżance.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne bloki programowania, które pomogą im zmodyfikować swoje programy.
 • Inspiracyjne bloki programowania mają na celu pobudzenie wyobraźni uczniów podczas eksperymentów, aby umożliwić im znalezienie własnych rozwiązań.
U5L2_img_step_9.png

Wskazówka dotycząca modelu

 • Po ukończeniu drugiego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne obrazki i zachętę do nieograniczonego ulepszania swoich modeli.
 • Obrazki inspiracyjne mają pomóc pobudzić wyobraźnię uczniów podczas eksperymentów i dostosowywania modeli.
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_1.png
U5L2_inspiration_img_2.png
U5L2_inspiration_img_3.png

Do tego zadania nie ma żadnych instrukcji budowania.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wybierz jeden obrazek inspiracyjny, aby pomóc uczniom zmodyfikować modele.
 • Eksperymentujcie albo z programowaniem, albo z budowaniem.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Zaprojektujcie inne podstawy, dzięki którym robot pomoże Danielowi przenieść jego rzeczy.
 • Zaprogramujcie robota pomocnika tak, by podążał wyznaczoną trasą.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów o narysowanie trasy robota na wykresie. Miejsca, w które przemieszcza się robot, powinni zaznaczać, korzystając z osi x i y. Mogą również narysować wykres drogi robota zbudowanego przez inną grupę.

Potrzebny będzie na to dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Matematyka: Edukacja matematyczna 1.1, 1.3

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • stworzą możliwe rozwiązanie problemu z narzuconymi ograniczeniami;
 • ulepszą pomysły innych osób, by opracować nowy program;
 • będą aktywnie uczestniczyć w wielu dyskusjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.