SPIKE™ Essential

Losowy selektor książek

Czy dzięki losowemu selektorowi książek Daniela wybieranie kolejnej lektury będzie fajniejsze?

30–45 min
Poziom podstawowy
Klasy 3–5
U5L6_web_thumbnail.png

Wstęp do zajęć

 • Zapoznaj się z lekcją Losowy selektor książek w aplikacji LEGO® Education SPIKE.
 • Jeśli to konieczne, omów z uczniami następujące słowa związane z zajęciami: gatunek, przytłoczony, wybór losowy oraz sukces.
 • Weź pod uwagę umiejętności wszystkich swoich uczniów, a także środowisko, z jakiego się wywodzą. Dostosuj zajęcia tak, by były przystępne dla wszystkich. Podpowiedzi znajdziesz w sekcji Zróżnicowanie poniżej.
 • Jeśli wystarczy Ci czasu, zaplanuj rozwój umiejętności językowych i poprowadź odpowiednie zajęcia. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Rozszerzenie poniżej.

Włącz się

(Cała klasa, 5 minut)

 • Poprowadź krótką rozmowę o podejmowaniu decyzji.
  • Porozmawiaj z uczniami o sytuacji, w której musieli podjąć ważną decyzję.
  • Możesz zadać na przykład takie pytania: Jakich kryteriów użyliście, by podjąć decyzję? W jaki sposób oceniliście, czy jesteście zadowoleni ze swojej decyzji?
 • Zapoznaj uczniów z głównymi bohaterami historii i pierwszym zadaniem, jakim jest zaprogramowanie selektora losowego wybierającego książki.
 • Każdej grupie daj zestaw klocków i urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 30 minut)

 • Poproś uczniów o skorzystanie z aplikacji LEGO® Education SPIKE w celu zapoznania się z pierwszym zadaniem:
  • Stwórz i przetestuj program, który wybierze gatunek literacki.
 • Poproś uczniów, by przebudowywali i testowali swoje modele, aby wykonać dwa kolejne zadania w aplikacji:
  • Zmień program w taki sposób, by ulepszyć działanie selektora losowego.
  • Zaprojektuj własny, ulepszony losowy selektor książek.
 • Pomoc w programowaniu i budowaniu znajdziesz w sekcji Wskazówki poniżej.

Wytłumacz

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zbierz wszystkich uczniów, aby wspólnie omówić wykonane zadania.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania: Na czym polegał problem Daniela? Jak go rozwiązaliście? W jaki sposób ulepszyliście losowy selektor książek Daniela? Dlaczego zdecydowaliście się poprawić właśnie to?

Weryfikuj

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad procesem ustalania kryteriów sukcesu w celu określenia, czy rozwiązanie się sprawdziło, oraz do przedyskutowania tego tematu.
 • Możesz zadać na przykład takie pytania: Dlaczego ważne jest, by ustalić kryteria sukcesu i zrozumieć, jakie czynniki wpływają na to, czy rozwiązanie się sprawdzi? W jaki sposób kryteria sukcesu pomagają Wam ulepszyć coś, co już zrobiliście?
 • Poproś uczniów o uprzątnięcie stanowisk pracy.

Ocena

(W czasie trwania zajęć)

 • Zadawaj pytania pomocnicze, by zachęcić uczniów do „głośnego myślenia” i wyjaśniania swoich procesów myślowych oraz powodów decyzji, które podejmowali w trakcie budowania i programowania.

Obserwacje - lista kontrolna

 • Oceń, w jakim stopniu uczniowie potrafią zdefiniować kryteria sukcesu i na ich podstawie ocenić rozwiązanie.
 • Przygotuj odpowiednią skalę. Na przykład:
  1. Wymaga pomocy
  2. Może pracować samodzielnie
  3. Może uczyć innych

Samoocena

 • Poproś uczniów o wybranie klocków, które ich zdaniem najlepiej reprezentują ich pracę.
  • Żółty: chyba potrafię zdefiniować kryteria sukcesu i na ich podstawie ocenić rozwiązanie.
  • Niebieski: potrafię zdefiniować kryteria sukcesu i na ich podstawie ocenić rozwiązanie.
  • Zielony: potrafię zdefiniować kryteria sukcesu i na ich podstawie ocenić rozwiązanie oraz pomóc w tym koledze lub koleżance.

Wzajemna opinia

 • W małych grupach uczniowie rozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
 • Zachęć ich do używania na przykład takich wyrażeń:
  • Podobało mi się, kiedy Ty…
  • Chcę dowiedzieć się więcej o tym, jak Ty…

Wskazówki

Wskazówka dotycząca programowania

 • Po ukończeniu pierwszego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne bloki programowania, które pomogą im zmodyfikować swoje programy.
 • Inspiracyjne bloki programowania mają na celu pobudzenie wyobraźni uczniów podczas eksperymentów, aby umożliwić im znalezienie własnych rozwiązań.
Gecko U5L6_ICB_1 - pl-pl
Gecko U5L6_ICB_1 - pl-pl
Gecko U5L6_ICB_2 - pl-pl
Gecko U5L6_ICB_3 - pl-pl

Wskazówka dotycząca modelu

 • Po ukończeniu drugiego zadania uczniowie otrzymają trzy inspiracyjne obrazki i zachętę do nieograniczonego ulepszania swoich modeli.
 • Obrazki inspiracyjne mają pomóc pobudzić wyobraźnię uczniów podczas eksperymentów i dostosowywania modeli.
U5L6_inspiration_img_1.png
U5L6_inspiration_img_1.png
U5L6_inspiration_img_2.png
U5L6_inspiration_img_3.png

Do tego zadania nie ma żadnych instrukcji budowania.

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, aby lekcja była łatwiejsza:

 • Wybierz jeden obrazek inspiracyjny, aby pomóc uczniom zmodyfikować modele.
 • Eksperymentujcie albo z programowaniem, albo z budowaniem.

Jeśli chcesz, aby lekcja była trudniejsza:

 • Zmieńcie konstrukcję losowego selektora książek.
 • Wypróbujcie inne bloki programowania w programie.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów o napisanie opowiadań odpowiednich do gatunków literackich wybranych przez ich selektory. Opowiadanie powinno wykorzystywać techniki narracyjne, takie jak dialogi i opisy, oraz mieć fabułę pasującą do wybranego gatunku.

Potrzebny będzie na to dodatkowy czas po zakończeniu 45-minutowych zajęć.

Umiejętności językowe: Edukacja polonistyczna 3.6, 4.2, 5.7

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • określą kryteria sukcesu ułatwiające ocenę rozwiązania;
 • porównają różne rozwiązania i określą, które z nich spełnia podane wymagania;
 • będą aktywnie uczestniczyć w wielu dyskusjach.

(1 na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKETM Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO® Education SPIKE

Edukacja informatyczna

Uczeń:
1.1 układa w logicznym porządku: obrazki, teksty, polecenia (instrukcje) składające się m.in. na codzienne czynności;
1.2 tworzy polecenie lub sekwencje poleceń dla określonego planu działania prowadzące do osiągnięcia celu;
2.1 programuje wizualnie: proste sytuacje lub historyjki według pomysłów własnych i pomysłów opracowanych wspólnie z innymi uczniami, pojedyncze polecenia, a także ich sekwencje sterujące obiektem na ekranie komputera bądź innego urządzenia cyfrowego;
3.1 posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania;
3.2 kojarzy działanie komputera lub innego urządzenia cyfrowego z efektami pracy z oprogramowaniem;
4.1 współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, wykorzystując technologię;
5.1 posługuje się udostępnioną mu technologią zgodnie z ustalonymi zasadami;

Edukacja techniczna

Uczeń:
1.1 planuje i realizuje własne projekty/prace; realizując te projekty/prace współdziała w grupie;
2.4 wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego planu i opracowanego sposobu działania;

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.