01

U5L5_Engage.png

Daniel, Maria, Leo i Sofie wiedzą, że rośliny wykorzystują światło słoneczne, aby rosnąć.
Czy również zwierzęta potrzebują go, aby rosnąć?

02

Explore_Leo-Maria.png

Skąd rośliny czerpią energię potrzebną do wzrostu?

03

Explore_Leo-Maria.png

Skąd zwierzęta czerpią potrzebną im energię?
Do czego zwierzęta wykorzystują tę energię?

04

Explore_Leo-Maria.png

Zbudujcie i zaprogramujcie model, który pomoże przyjaciołom dowiedzieć się więcej o świetle słonecznym i wzroście zwierząt.

05

Explain_Daniel-Sofie.png
  • Pokażcie przepływ energii ze słońca.
  • Zademonstrujcie, w jaki sposób zwierzęta ją zdobywają i z niej korzystają.

06

Explain_Daniel-Sofie.png

Opowiedzcie o swoim modelu i wyjaśnijcie, gdzie występuje energia.

07

Explain_Daniel-Sofie.png

Opowiedzcie o swoim modelu i wyjaśnijcie, w jaki sposób energia przepływa ze słońca do roślin i zwierząt.

08

Explain_Daniel-Sofie.png

Opowiedzcie o swoim modelu i wyjaśnijcie, w jaki sposób zwierzęta pozyskują i wykorzystują tę energię.

09

MicrosoftTeams-image_(4).png

Na podstawie ukończonego modelu wyjaśnijcie, skąd pochodzi energia zawarta w pożywieniu zwierząt.

10

MicrosoftTeams-image_(4).png

Wykorzystajcie gotowy model, aby wyjaśnić, czy zwierzęta potrzebują światła słonecznego, aby rosnąć.

11

GslastEssentialMinifig.518563b8.png

Dobra robota!