SPIKE™ Essential

Ochrona środowiska

Leo dba o miasto Spike. A jak Wy możecie dbać o środowisko w swojej okolicy?

45–90 min
Poziom średniozaawansowany
Klasy 4-8
45345_Science_U5_L4_Lesson_Thumbnail.png

Wstęp do zajęć

(UWAGA: ta lekcja zawiera część A i część B. Obie są ważne dla zrealizowania pełnego zakresu standardu kształcenia. Jeśli czas na lekcję jest ograniczony, przejrzyj obie części, aby wybrać elementy, które odpowiadają potrzebom uczniów).

Celem ogólnym lekcji jest przyjrzenie się różnym sposobom pomagającym lokalnym społecznościom w ochronie środowiska. Przykładowy model/program pokazuje jeden z tych sposobów – lokalny punkt recyklingu, który potrafi wykrywać żółte tworzywa sztuczne i wydawać odgłos wiwatów. Zachęć uczniów, aby posłużyli się przykładami jako inspiracją, a następnie zaprojektowali i zrealizowali akcję społeczną, o której zebrali informacje.

 • Przekaż podstawowe informacje – Ochrona środowiska: Korzystając ze swoich standardowych pomocy naukowych, podziel się z uczniami odpowiednimi informacjami, obrazkami i definicjami.
  • Sprawdź, co uczniowie wiedzą o ochronie środowiska i co robią, aby je chronić, np. recykling, sadzenie drzew czy korzystanie z energii słonecznej. Dzięki zadaniu polegającemu na wyszukiwaniu informacji, dowiedzą się więcej o takich działaniach.
  • Ważne słownictwo: środowisko, recykling
 • Budowanie i programowanie: Zapoznaj się z sugestiami zawartymi w Planie modułu. W ramach tej lekcji warto również:
  • Poszerzyć wiedzę uczniów, korzystając z samouczka poświęconego czujnikowi kolorów, dostępnego w menu Rozpocznij w aplikacji SPIKE.
  • Przejść do sekcji Bloki czujników i Bloki dźwięku w menu Pomoc > Bloki słów w aplikacji SPIKE, aby uzyskać więcej informacji.
 • Materiały: Wyszukaj odpowiednie źródła informacji na temat działań mających na celu ochronę środowiska, na przykład przeszukując witryny instytucji rządowych lub lokalnych organizacji zajmujących się ochroną środowiska. Zastanów się, jak wykorzystać te materiały podczas lekcji. W razie potrzeby przygotuj odpowiednie materiały do prac artystycznych i majsterkowania.

CZĘŚĆ A (45 minut)

Włącz się

(Cała klasa, 10 minut)

U5L4_Engage.png
 • Przedstaw głównych bohaterów historii i pierwsze zadanie: Leo dba o miasto Spike. A jak Wy możecie dbać o środowisko w swojej okolicy?

 • CHWILA NA ZASTANOWIENIE – poprowadź krótką dyskusję na temat lekcji. Jeśli chcesz, możesz skorzystać z ilustracji:

  • Jakie działania ludzi szkodzą środowisku Ziemi– glebie, powietrzu, wodzie, roślinności? (Budowa miast, tworzenie dróg asfaltowych, wycinanie drzew, zanieczyszczanie powietrza czy też wody w rezultacie emisji z fabryk itp.)
  • W jaki sposób, wykorzystując do tego naukę, ludzie dbają o środowisko w swoich lokalnych społecznościach? (Recykling, instalacja paneli słonecznych i turbin wiatrowych, sadzenie drzew, kontrola emisji zanieczyszczeń itp.)
  • Wybierzcie jeden z wymienionych sposobów (lub inny), który Was interesuje i przyjrzyjcie się mu bliżej. Pokażcie to, czego się nauczyliście, za pomocą modelu. (Przypomnij klasie zasady wyszukiwania informacji).
 • Rozdaj każdej grupie zestaw SPIKE Essential i urządzenie.

Wymyśl

(Małe grupy, 25 minut)

 • Możesz pokazać uczniom poniższe przykłady, wyjaśniając, że przedstawiają one model/program lokalnego punktu recyklingu, który potrafi wykrywać żółte tworzywa sztuczne i wydawać odgłos wiwatów. Modele uczniów powinny ukazywać akcje społeczne, o których uczniowie wyszukiwali informacje.

 • Poproś uczniów, aby:

  • Na podstawie co najmniej dwóch źródeł zebrali informacje na temat wykorzystywania przez ludzi nauki w celu ochrony środowiska w lokalnych społecznościach.
  • Zaczęli BUDOWAĆ i PROGRAMOWAĆ model wybranej przez siebie akcji społecznej, używając modelu podstawowego jako inspiracji.
 • Zachęć uczniów, żeby zastanowili się, jak mogą ZAPROGRAMOWAĆ swoje modele, na przykład jak uruchomić silnik, jak użyć czujnika lub jak włączać światła czy dźwięki.

Przykładowe pomysły

45345_Science_U5_L4_01.png
SPIKE Essential Protect Environment - pl-pl

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Zbierz uczniów, aby mogli wymienić się spostrzeżeniami. 

 • Niech każda grupa użyje modelu, nad którym pracuje, aby zademonstrować i wyjaśnić, w jaki sposób pokaże swoją akcję społeczną.

 • Zachęć uczniów do mówienia na bieżąco, jak im idzie praca i zachęcaj ich do czerpania inspiracji z pomysłów innych uczniów.

 • Jeśli chcesz przejść do części B – Wytłumacz, poproś uczniów, aby nie rozkładali swoich modeli lub przewidź czas na ich ponowne zbudowanie.

CZĘŚĆ B (45 minut)

Wytłumacz

(Cała klasa, 10 minut)

 • Powtórz kroki z części A – Wytłumacz, aby zachęcić uczniów do dzielenia się spostrzeżeniami, burzy mózgów i zainspirować do dalszego budowania modelu.

Weryfikuj

(Cała klasa, 30 minut)

 • Poproś uczniów, aby:

  • (15 min) Kontynuowali BUDOWANIE i PROGRAMOWANIE swoich modeli akcji społecznej.
  • (10 min) Na podstawie ukończonych modeli powiedzieli, czego dowiedzieli się na temat wybranej akcji społecznej.
 • (5 min) Poproś uczniów, żeby podzielili się wiedzą, pomysłami lub umiejętnościami, które:

  • pomogły im ukończyć zadanie;
  • nabyli podczas wyszukiwania informacji lub projektowania modeli.
 • Poproś uczniów, żeby sprzątnęli zestawy i uporządkowali miejsca pracy.

Ocena

(Cała klasa, 5 minut)

 • Zadawaj pytania naprowadzające, aby skłonić uczniów do myślenia i podejmowania decyzji podczas wymyślania, budowania i programowania.

Obserwacje – lista kontrolna

 • Przejrzyj ponownie cele szczegółowe lekcji (sekcja Wsparcie dla nauczyciela).

 • Korzystając z listy kontrolnej, odnotuj postępy uczniów:

  • Uczniowie znajdują co najmniej dwa źródła informacji.
  • Korzystając z zebranych informacji, opisują jeden ze sposobów, w jaki lokalne społeczności zaprzęgają naukę do ochrony środowiska.
  • Budują i programują model wybranej przez siebie akcji społecznej.

Samoocena

Poproś uczniów o wybranie klocka, który ich zdaniem najlepiej pokazuje, jak im poszło.

 • Niebieski klocek: wydaje mi się, że potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Żółty klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami.
 • Zielony klocek: potrafię stworzyć program, kierując się instrukcjami, a do tego potrafię pomóc koledze lub koleżance.

Wrażenia ze wspólnej pracy

Niech uczniowie w swoich małych grupach porozmawiają na temat tego, jak układała się ich wspólna praca.
Zachęcaj ich do używania na przykład takich wyrażeń:

 • Podobało mi się, kiedy ty…
 • Opowiedz coś więcej o tym, kiedy ty…

Zróżnicowanie

Jeśli chcesz, żeby lekcja była łatwiejsza:

 • Ogranicz zadanie badawcze do określonej listy akcji społecznych na rzecz ochrony środowiska.

Jeśli chcesz, żeby lekcja była trudniejsza:

 • Poproś uczniów, aby ich programy w jakiś sposób reagowały na działania użytkownika, na przykład żeby model centrum recyklingu wydawał dźwięk, gdy wykryje materiał nadający się do recyklingu. Jeśli uczniowie już zbudowali taki model, poproś, aby dodali drugą reakcję na działania użytkownika.

Rozszerzenie

 • Poproś uczniów, żeby poszukali informacji o innym sposobie wykorzystania nauki do ochrony zasobów i środowiska Ziemi przez lokalne społeczności. Poproś, żeby opowiedzieli o tym, czego się dowiedzieli, w formie krótkiej prezentacji ustnej lub plakatu.

Jeśli wykorzystasz to dodatkowe ćwiczenie, czas zajęć przekroczy przewidziane 45 minut.

Wsparcie dla nauczyciela

Uczniowie:

 • Znajdą co najmniej dwa źródła informacji, z których będą korzystać.
 • Poszukają informacji na temat tego, jak lokalne społeczności chronią środowisko, korzystając z pomysłów z dziedziny nauki.
 • Przygotują model wybranej przez siebie akcji społecznej.

(po jednym na dwoje uczniów)

 • Zestaw LEGO® Education SPIKE Essential
 • Urządzenie z zainstalowaną aplikacją LEGO Education SPIKE
 • Zobacz Wstęp do zajęć – Materiały

Biologia

 • VIII. Zagrożenia różnorodności biologicznej. Uczeń: 1, 2, 3, 4, 5.

Technika

 • VI. Przyjmowanie postawy proekologicznej: 1, 2, 3, 4.

Informatyka

 • I. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Uczeń: 1, 5.
 • II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń: 1, 2.
 • IV. Rozwijanie kompetencji społecznych. Uczeń: 1.

Język polski

 • III. Tworzenie wypowiedzi: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Rozszerzenie

Język polski

 • IV. Samokształcenie. Uczeń: 2, 4, 6, 8.

Materiały dla uczniów

Arkusz dla ucznia

Download, view or share the student worksheet, either as an online HTML page or a printable PDF

Legal NoticePrivacy PolicyCookies

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2024 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.