LEGO® Education SPIKE appen: Data- och sekretessinformation

Data- och sekretessinformation

LEGO® Education skapar teknik för att möjliggöra lekfulla, kreativa och effektfulla inlärningsupplevelser för barn runt om i världen. Våra lösningar för undervisning och praktiskt lärande inspirerar till intresse för naturvetenskap, teknik, konstruktion, konst och matematik (STEAM). Tillsammans med pedagogerna ger vi eleverna möjlighet att lyckas och växa med sina utbildningsmål och förbereder dem för utmaningarna i en allt mer digitaliserad värld.

Vilka personuppgifter samlar SPIKE appen in?

SPIKE appen kräver inte att användaren skapar ett konto, och inga inloggningsuppgifter behövs. SPIKE appen samlar inte in personligt identifierbar information eller hälsoinformation från användare, men läsning av IP-adresser* är nödvändigt för att SPIKE appen ska fungera.

Elev-/personuppgifter:

 • För- och efternamn: Nej
 • E-postadress: Nej
 • Kön: Nej
 • Födelsedatum: Nej
 • Hemadress: Nej
 • Telefonnummer: Nej
 • Personnummer: Nej
 • Elevens skola: Nej
 • Lösenord: Nej
 • Information om fysiskt utseende: Nej
 • Fingeravtryck: Nej

*IP-adresser kan i vissa fall betraktas som ”personlig information”. IP-adressen för enheten där SPIKE appen är installerad behövs för att kommunicera med LEGO Education-servrar, t.ex. vid sökning efter och nedladdning av uppdateringar. IP-adressen används för att bestämma den region där appen används. Mer information finns under Analysverktyg nedan. IP-adressen tas sedan bort från alla andra data för anonymisering och lagras endast på säkra servrar i säkerhetssyfte.

Vilka data kan sparas på din enhet med hjälp av LEGO Education SPIKE appen?

Elev-/användarskapat material:

 • Foto eller filminspelning: Nej
 • Skriftligt eller kodat material **: Ja
 • Röstinspelningar***: Ja

**Skriftligt och kodat material samlas in och lagras endast på din enhet och delas inte med LEGO Education, externa parter eller andra enheter.

***Röstinspelningar samlas in och lagras endast på din enhet och delas inte med LEGO Education, externa parter eller andra enheter.

Vilka data delar SPIKE appen med externa parter?

LEGO Education SPIKE appen laddar inte upp innehåll och delar inte data med tredjepartsleverantörer av reklam- och spårningstjänster.

Hur skyddas data av SPIKE appen och LEGO Education?

LEGO Education prioriterar säkerheten för elever och lärare som tar del av våra upplevelser. Åtkomst till appen kräver inte att något konto skapas, men SPIKE appen lagrar alla insamlade data in i enlighet med branschens rekommenderade metoder och med alla lokala föreskrifter och juridiska krav.

Säljs uppgifterna?

Nej. De data som samlas in av SPIKE appen säljs aldrig och delas inte med tredjepartsleverantörer av reklam- eller spårningstjänster.

Hur säker är produkten?

Vi fäster stor vikt vid barns säkerhet på nätet. SPIKE appen är inte byggd för att stödja funktioner för kommunikation eller sociala nätverk, utan är utformad för att eleverna ska kunna interagera med sina lärare och klasskamrater i en skolmiljö eller annan inlärningsmiljö. Vi vidtar också alla rimliga åtgärder för att säkerställa att vi inte samlar in, lagrar, använder eller behandlar någon personlig information från barn.

Finns det reklam i appen?

Inga annonser visas i appen.

Använder LEGO Education data från denna app i marknadsföringssyfte?

Nej. Inga av de data som lagras i appen eller delas med LEGO Education kommer att användas i marknadsföringssyfte.

Krävs samtycke från en vuxen för att få tillgång till appen?

Samtycke krävs inte för att få tillgång till appen.

Är produkten avsedd för skolan?

Ja. SPIKE appen är utformad för elever som är 11–14 år gamla och deras lärare.

Analysverktyg

Analysverktyg

På LEGO® Education arbetar vi målmedvetet för att använda data på ett transparent, samvetsgrant och ansvarsfullt sätt. För att utföra vårt uppdrag och följa alla lokala databestämmelser och -lagar samlar SPIKE appen i vissa regioner in anonyma data om apprestanda från appinstallationer. För att avgöra i vilken region en appinstallation finns läser SPIKE appen av IP-adressen* för enheten där SPIKE appen är installerad. IP-adressen tas sedan bort från alla andra data för anonymisering och lagras endast på säkra servrar i säkerhetssyfte. Vi lovar att begränsa vår användning av data för syften som att skapa, åtgärda och förbättra digitala upplevelser som främjar påverkan, tillgänglighet och intresse för utbildning i STEAM. Vi delar inte datamed externa parter.

Om du vill avgöra om förstapartsanalys är aktiverat eller inaktiverat i din region går du till SPIKE appen> Inställningar>Allmänt för att se om ”Tillåt analysverktyg” visas som ett alternativ.

Analysverktyg är aktiverat

SPIKE appen samlar in anonyma apprestandadata som informerar LEGO Education om hur appen kör och utför uppgifter. Informationen samlas in och analyseras i det enda syftet att förbättra användarnas upplevelse av SPIKE appen och kräver ingen inloggning. Ingen personlig information identifieras heller om de personer som använder appen. Data om apprestanda anonymiseras och används i syften som att skapa, åtgärda och förbättra digitala upplevelser som främjar påverkan, tillgänglighet och intresse för utbildning i STEAM.

Användare kan välja om de vill aktivera/inaktivera insamling av apprestandadata i SPIKE appen. Alternativet finns under SPIKE appen under Inställningar> Allmänt.

SPIKEApp-Analytics-Enabled.png

Analysverktyg är inaktiverat

I enlighet med lokala databestämmelser och -lagar samlas inte personlig information (undantaget IP-adresser, som oftast inte utgör personlig information) eller data om apprestanda in från SPIKE appen.

Mer detaljerad information finns i SPIKE appens riktlinjer för cookies nedan.

spike-analytics-disabled.png

SPIKE appens riktlinjer för cookies

SPIKE appens riktlinjer för cookies

I öppenhetssyfte finns det tillfällen då LEGO Education ändå kan samla in anonym information från den enhet där SPIKE appen är installerad. Detta sker endast när det är nödvändigt att för underlätta kommunikation via nätet eller när det är absolut nödvändigt för att åtgärda ett problem som hindrar användare från att utnyttja SPIKE appen med hubben, till exempel vid anslutningsfel. Mer information finns här: https://education.lego.com/app-policy

SPIKE appens riktlinjer för cookies

LEGO Group riktlinjer för sekretess

LEGO Group riktlinjer för sekretess

Ovanstående beskrivning är specifik för SPIKE appen från LEGO Education. SPIKE appen samlar inte in någon personlig information, med undantag för IP-adresser som är strikt nödvändiga för att SPIKE appen ska fungera. Mer information om andra digitala LEGO produkter och appar som kan eller inte kan samla in, lagra eller behandla personlig information finns på: https://www.lego.com/sv-se/legal/notices-and-policies/privacy-policy

LEGO Group Privacy Policy
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.