Straffspark

Fällning! Det är straffspark!

U3L4.EngageThumbnail.png

Bygg målet

  • Bygginstruktionshäftet, sidorna 56–84

Det här futuristiska målet har två våningar! Att göra mål i den översta våningen är värt 2 poäng.

U3L4.Thumbnail.png

Testa!

Experiment 3: Lila sko (25 grader)

  • Fundera på var du tror att bollen kommer att hamna.
U3L4.01.png

Experiment 2: Gul sko (45 grader)

  • Gissa bollens rörelsevinkel och anteckna din hypotes i arbetsbladet.
U3L4.02.png

Experiment 1: Röd sko (90 grader)

  • Dra tillbaka spaken och placera bollen på straffpunkten.
  • Var tror du att bollen kommer att hamna?
  • Släpp spaken och ta reda på det!

Vad fick du reda på?

  • Vilken kraft eller vilka krafter observerade du?
  • Fanns det ett mönster?
  • Kunde du gissa vad som skulle hända?
45400-assessment.png