Propellerbil

Kan en vinddriven bil åka mot vinden?

 • Vad får en vindturbin att röra sig?
 • Vilka krafter får en vindkraftturbin att röra sig?
U3L6.EngageThumbnail.png

Ta reda på det genom att bygga propellerbilen...

 • Bygginstruktionshäftet, sidorna 104–122
U3L6.Thumbnail.png

Experiment 1: Mot vinden

 • Placera propellerbilen på startlinjen, vänd mot fläkten.
 • Slå på fläkten och observera vad som händer.
 • Utöka propellern med de extra fläktbladen och upprepa experimentet.
 • Vad hände?
  • Rörde sig bilen snabbare eller långsammare?
  • Vilken kombination av propellerblad fungerade bäst?
 • Anteckna resultaten i arbetsbladet.
U3L6.04.png

Experiment 2: Medvind

 • Den övre växellådan i propellerbilen kan justeras så att bilen åker i olika riktningar.
 • Experimentera med andra växellådskombinationer för att få bilen att åka med vinden.
 • Vilken kombination fungerade bäst?
U3L6.03.png

Experiment 3: Fler propellerblad

 • Prova propellern med sex blad (för vägledning, se sidan 3 i bygginstruktionshäftet).

Vad fick du reda på?

 • Vilka krafter observerade du?
 • Fanns det ett mönster?
 • Glöm inte att anteckna dina observationer i din anteckningsbok.
45400-assessment.png