Skidbacke

Störtloppsåkare

U3L3.EngageThumbnail.png

Bygg skidbacken

 • Bygginstruktionshäftet, sidorna 24–54
U3L3.Thumbnail.png

Experiment 1: Nybörjarbacke

 • Ställ skidbackens lutningsvinkel till 20 grader och låt varje skidåkare åka nedför backen.
 • Använd en tumstock eller ett måttband för att mäta skidåkarnas körsträcka
 • Anteckna sträckan i ditt elevblad eller i ett liknande diagram i din anteckningsbok.
 • Låt varje skidåkare göra tre körningar. Registrera resultaten i arbetsbladet och beräkna sedan den genomsnittliga åksträckan.
U3L3.Down.png

Experiment 2: Störtloppsproffs

Ställ skidbackens lutningsvinkel till 30 grader.

 • Var du tror att varje skidåkare kommer att stanna? Använd 3 klossar av olika färg för att markera dina hypoteser.
 • Låt varje skidåkare åka nedför backen.
 • Använd en tumstock eller ett måttband för att mäta sträckan. Anteckna den uppmätta sträckan.
 • Låt varje skidåkare göra tre körningar. Registrera resultaten i arbetsbladet och beräkna sedan den genomsnittliga åksträckan.
 • Vet du hur man beräknar den genomsnittliga åksträckan för varje skidåkare?
U3.L3.Up.png

Vad fick du reda på?

 • Vilka krafter observerade du?
 • Fanns det ett mönster?
 • Vilken kraft fick din skidåkare att stanna?
 • Vet du hur man beräknar den genomsnittliga åksträckan för varje skidåkare?
45400-assessment.png