BricQ Motion Essential

Hockeyträning

Bygg en hockeyspelare och en målvakt! Utforska hur olika tryck- och dragkrafter används för att skjuta iväg och blockera pucken vid straffslag.

30-45 min.
Medelnivå
PreK-2
Hybrid
U1L3.Thumbnail.png

Förbereda

 • Gå igenom elevmaterialet online. Använd en projektor för att visa och beskriva materialet under lektionen.
 • Se till att ni har gått igenom relevanta begrepp (t.ex. tryck- och dragkraft) i en tidigare lektion.
 • Ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och förmågor. Variera lektionen för att göra den tillgänglig för alla. Förslag finns i avsnittet Differentiering nedan.

Engagera

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Titta på elevfilmen här eller starta den via elevmaterialet online.
U1L3.EngageThumbnail.png
 • Ha en diskussion om aktiva tryck- och dragkrafter under en hockeymatch.
 • Introducera termerna puck, spelare, målvakt, skjuta och blockera skott.
 • Ta upp att tryck- och dragkrafter kan verka med olika storlek.
 • Ställ frågor som:
  • Vad är hockey?
  • Hur rör sig pucken? (dvs. hur flyttar spelarna pucken?)
  • Hur gör spelarna för att få pucken att röra sig med olika hastigheter (dvs. snabbt och långsamt)?
  • Berätta för eleverna att de ska bygga en hockeyspelare och ett mål med en målvakt.
 • Dela ut ett set till varje grupp.

Undersöka

(Små grupper, 25 minuter)

 • Låt eleverna arbeta i par när de bygger hockeyträningsmodellen. Säg åt dem att turas om. Den ena personen letar fram rätt delar medan den andra bygger och sedan byter de roller efter varje steg.
 • Information som kan vara till hjälp vid byggandet finns i avsnittet Tips nedan.
 • När eleverna har byggt klart vägleder du dem genom testningen:
  • Låt grupperna placera sina modeller med ca 30 cm mellanrum på en slät yta (t.ex. en bordsskiva eller ett golv utan matta).
  • Säg åt eleverna att turas om att vara spelare och målvakt efter vart tredje skott.
  • Öva att skjuta och blockera skott med olika storlek på dragkraft och hastighet (liten, medelstor och stor).
  • Varje mål ger spelaren 1 poäng. Se till att eleverna registrerar poängresultatet i sina elevblad.
  • Eleverna ska testa med olika storlek på kraften 3 gånger, vilket ger totalt 9 övningsskott.

Förklara

(Hela klassen, 5 minuter)

 • Samla eleverna och låt dem presentera vad de har byggt.
 • Ställ frågor som:
  • Vad händer när du trycker på handtaget? Varför?
  • Hur rör sig hockeyspelaren när du drar i handtaget? Varför?
  • Hur rörde sig pucken för de olika storlekarna på kraften?
  • Lade du märke till något särskilt om hur många mål som gjordes eller missades när olika storlek på kraften användes? (Förklara att en större kraft får saker att öka eller minska hastigheten på rörelsen snabbare. Ett lätt eller medelhårt tryck kan vara allt som behövs för att göra mål eller blockera ett skott.)

Utveckla

(Hela klassen, 10 minuter)

 • Föreslå att eleverna ska försöka komma på sätt att förbättra spelet och komma på ändringar, som skulle kunna utföras för att få modellerna att prestera ännu bättre. Låt grupperna dela med sig av sina förslag och lösningar.
 • Avsätt fem minuter för att låta eleverna plocka isär modellerna, sortera klossarna till rätt fack och städa undan vid sina arbetsplatser.

Utvärdera

(Fortlöpande under hela lektionen)

 • Fråga ”hur” och ”varför” fortlöpande under lektionen, för att få eleverna att fundera kring relevanta begrepp.
 • När eleverna bygger, uppmuntra dem att utforska modellens rörelser och förklara vilka delar som trycker (utövar en tryckkraft) respektive drar (utövar en dragkraft).
 • Ställ vägledande frågor, för att uppmuntra eleverna att ”tänka högt” och förklara sina tankar och resonemang när de fattar beslut om hur modellerna ska byggas.

Observationschecklista

 • Undersök elevernas förmåga att beskriva hur olika drag- eller tryckkrafter får saker att öka eller minska hastigheten.
 • Använd en lämplig skala för att registrera elevernas behov, till exempel:
  1. Behöver mer stöd
  2. Kan arbeta självständigt
  3. Kan lära andra

Självutvärdering

 • Låt varje elev välja en kloss som enligt egen uppfattning bäst motsvarar den egna prestationen:
  • Grön: Jag tror att jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft.
  • Blå: Jag vet att jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft.
  • Lila: Jag kan beskriva vad som menas med tryckkraft och jag kan hjälpa en vän att förstå begreppet.

Gemensam återkoppling

 • Låt eleverna inom varje grupp diskutera sin upplevelse av samarbetet.
 • Uppmuntra dem att använda uttryck som:
  • Jag gillade när du....
  • Jag skulle vilja höra mer om när du....
45401-assessment.png

Tips

Modelltips

 • Det här är en svårare modell som det för vissa grupper kan ta upp till 20 minuter att bygga. När det har gått 20 minuter bör de åtminstone ha byggt klart spelaren. Vi rekommenderar att du hejdar eleverna efter 20 minuter, för att låta dem öva på att spela pucken. Grupper som inte har byggt klart målvakten kan i stället placera ut två klossar på bordet och skjuta mellan dem.
 • Kugghjulshållaren på spelaren är inte fast monterad. Det är meningen att den ska kunna glida på de jämna blåa sifferklossarna och ”låsas på plats” av den gröna klossen och de gula 2x4-klossarna. Det hålls ner av kugghjulet.
U1L3.01.png

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Se till att eleverna slutar bygga när de är klara med tryckmekanismen för pucken. De kan använda händerna eller två föremål som målstolpar.

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Låta eleverna registrera en poäng för varje långsamt, medelsnabbt eller snabbt mål
 • Utmana eleverna att hitta ett sätt att byta ut det blåa kugghjulet mot det gröna kugghjulet i spelarmodellen. Jämför sedan de båda kugghjulen med varandra genom att använda olika storlek på kraften.
 • Låta varje grupp utforma en egen hockeyrink

Utökning

Fördjupning i matematik (OBS! Ytterligare tid krävs.)
För att främja utveckling inom matematik, låt eleverna spela en hockeymatch som tar slut när poängställningen är +20 eller -20. Regler:

 • Spelare: Varje mål ger +1 poäng och varje missat mål ger -1 poäng.
 • Målvakt: Varje räddat skott ger +1 poäng och varje insläppt mål ger -1 poäng.
 • Eleverna ska registrera poängställningen i sina elevblad. Alternativt kan de använda klossar för att hålla reda på poängställningen. I så fall lägger de till en kloss för varje intjänad poäng och tar bort en kloss för varje förlorad poäng.

Utdrag fån Centrala innehållet i Lgr11, Matematik, åk 1-3:

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Hybridinlärning 1:1

Ladda ner lektionsplanen för Personal Learning Kit från resurserna för hybridinlärning.

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Utforska hur tryck- och dragkrafter av olika storlek påverkar ett föremåls rörelse
 • Se hur en kuggstångsväxel omvandlar en linjär dragkraft till en rotationskraft
 • LEGO® Education BricQ Motion Essential set (ett set per elevpar)

Följande områden från det centrala innehållet i undervisningen, åk 1–3 och åk 4-6, i Läroplan för grundskolan (Lgr11) behandlas i aktiviteten. Lektionens differentiering påverkar vilka områden som kan bli aktuella.

Teknik:

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Fysik:

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Matematik:

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Svenska:

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.