Produkter
Årskurs
Ämnesområden
Winning-with-science-thumb-transparent.png
BricQ Motion Essential

Vinna med vetenskap

I den här enheten lär sig eleverna förstå kraft och rörelse genom att undersöka effekterna av balanserade och obalanserade krafter. De undersöker mönster hos föremåls rörelser och utvecklar och förstärker sin förmåga att förutsäga dessa, att kunna ställa en hypotes. Under tiden utvecklar de sin samarbets- och kommunikationsförmåga genom att delta i en rad diskussioner. Observera att några av lektionerna i enheten innehåller begrepp och moment som normalt brukar bearbetas i högre årskurs. Förenklingar kan därför vara nödvändiga av det teoretiska innehållet.

Årskurs 3–4
Naturvetenskap: 5. Teknik: 1. Konstruktion: 3. Konst: 2. Matematik: 2.
Hybrid
Naturvetenskap/teknik, Naturvetenskap, teknik, matematik

Lektioner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.