Publikens jubel

Fira segern!

 • Titta på filmklippet.
 • Hur rörde sig personerna?
U2L7.EngageThumbnail.png

Hur tänker du göra?

 • Hur kan du skapa mekanismer som imiterar rörelserna i filmen genom att använda det du redan har lärt dig om krafter och rörelse?
 • Hur kan du göra för att bygga en rörlig och jublande publik som består av minifigurer?

Designa och bygg

 • Prata med din kamrat om vad ni vill bygga.

 • Bygg en rörlig modell bestående av minst en mekanism som representerar en jublande eller firande publik.

Prisutdelning

 • Testa modellen tillsammans med din kamrat.
 • Kan man göra den ännu bättre?
 • Gör dig redo för att fira tillsammans med klassen!

Vad fick du reda på?

 • Vad byggde du?
 • Förklara hur din modell fungerar.
45401-assessment.png