Friidrott

Friidrott

 • Hur rörde sig idrottarna i filmen?
 • Vilka krafter upptäckte du?
U2L1.EngageThumbnail.png

Bygg en friidrottsgren

 • Använd bilderna på sidorna 2–3 i bygginstruktionshäftet för att få inspiration.
 • Din modell ska:
  • imitera en riktig friidrottshändelse genom att representera löpning, hoppning eller kast
  • innehålla några rörliga mekaniska delar
  • innehålla minst en minifigur
U2L1.TrackandField.Thumbnail.png

Prova!

 • Testa din modell.

Låt spelen börja...

 • Arbeta tillsammans med dina klasskamrater för att ställa upp allas modeller i ett stort idrottsområde, och gör er redo att titta på friidrottsmästerskapet!

Vad upptäckte du?

 • Vilka krafter observerade du?
 • Upptäckte du något återkommande mönster?
45401-assessment.png