Produkter
Årskurs
Ämnesområden
EV3-Units-CIM
MINDSTORMS EV3 Grundset

Cim

Försäkran om lärande

I den här enheten stärker eleverna sina konstruktionstekniska färdigheter och sina programmeringskunskaper genom att lösa komplexa verklighetsbaserade uppgifter som innefattar datorstyrda maskiner. Eleverna integrerar flera ämnesfärdigheter genom att analysera stora globala utmaningar, utveckla kvalitativa och kvantitativa kriterier och begränsningar, och bryta ner större problem till delproblem. De utvecklar och använder även ett antal testfall, för att kontrollera att deras lösningar uppfyller konstruktionsspecifikationerna. Eleverna stärker sin kommunikationsförmåga genom att tydligt, konsekvent och logiskt presentera information, resultat och belägg.

Årskurs 7-Gymnasiet
Naturvetenskap, teknik, matematik, Programmering, Datavetenskap, Konstruktionsförmåga, Maker, Robotteknik, Naturvetenskap/teknik

Lektioner

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.