Gör en transportör

Konstruktionsbeskrivning

Designa, bygg och programmera ett robotsystem som använder minst en motor och en sensor för att flytta en kula längs en bana som har en 90-graderssväng.

Fundera kring följande frågor:

  • Vilken typ av motoriserad mekanism kan användas för att flytta en kula?
  • Hur kan robotsystemet flytta kulan och samtidigt behålla kontrollen över den?
  • Vilken funktion har sensorn? På vilket sätt kan du mäta hur bra robotsystemet fungerar?

Tips
Använd anteckningar gjorda i datorn eller anteckningsbok, skisser, foton, skärmdumpar eller filmer för att dokumentera designprocessen. Se till att du förklarar:

  1. Alla utmaningar du stöter på.
  2. Hur du arbetar för att klara utmaningarna.
  3. Vilka resurser du behöver.
  4. Hur dina klasskamrater eller din lärare kan hjälpa till.
  5. Alla tidiga tecken på ett lyckat resultat som du lägger märke till.

Redovisa resultatet av ditt arbete genom att:

  • Skapa en film som skildrar din designprocess – från de allra första idéerna till det färdiga projektet
  • Skapa en presentation som kopplar ditt projekt till verkliga applikationer med liknande system

Be om återkoppling och gör en självutvärdering. Använd utvärderingsverktygen som du får av din lärare.