Gör en transportrobot

Konstruktionsbeskrivning

Designa, bygg och programmera ett robotsystem som kan plocka upp ett föremål och lägga det på en annan plats.

Fundera kring följande frågor:

  • Vilken typ av motoriserad mekanism kan användas för att plocka upp föremålet?
  • Hur kan roboten flytta föremålet?
  • Hur kan roboten, med en kontrollerad och exakt rörelse, placera föremålet på en annan plats?

Bygg
Börja med att bygga hjulstapeln.

wheel-stack-bi-cover

Tips
Använd anteckningar gjorda i datorn eller anteckningsbok, skisser, foton, skärmdumpar eller filmer för att dokumentera designprocessen. Se till att du förklarar:

  1. Alla utmaningar du stöter på.
  2. Hur du arbetar för att klara utmaningarna.
  3. Vilka resurser du behöver.
  4. Hur dina klasskamrater eller din lärare kan hjälpa till.
  5. Alla tidiga tecken på ett lyckat resultat som du lägger märke till.

Redovisa resultatet av ditt arbete genom att:

  • Skapa en film som skildrar din designprocess – från de allra första idéerna till det färdiga projektet
  • Skapa en presentation som kopplar ditt projekt till verkliga applikationer med liknande system

Be om återkoppling och gör en självutvärdering. Använd utvärderingsverktygen som du får av din lärare.