Gör en sorteringsmaskin

Konstruktionsbeskrivning

Designa, bygg och programmera en maskin som kan identifiera minst tre olika färger på LEGO® element och sortera dem till olika platser.

Fundera kring följande frågor:

 • Vilka färger ska sorteras?
 • Vilken storlek har de föremål som ska sorteras?
 • Vilken typ av motoriserad mekanism kan användas för att flytta föremålen?
 • Hur kan maskinen känna av olika platser?
 • Vilka konstruktionsegenskaper ska säkerställa att maskinens rörelser blir exakta och upprepningsbara?

Tips
Använd anteckningar gjorda i datorn eller anteckningsbok, skisser, foton, skärmdumpar eller filmer för att dokumentera designprocessen. Se till att du förklarar:

 1. Alla utmaningar du stöter på.
 2. Hur du arbetar för att klara utmaningarna.
 3. Vilka resurser du behöver.
 4. Hur dina klasskamrater eller din lärare kan hjälpa till.
 5. Alla tidiga tecken på ett lyckat resultat som du lägger märke till.

Redovisa resultatet av ditt arbete genom att:

 • Skapa en film som skildrar din designprocess – från de allra första idéerna till det färdiga projektet
 • Skapa en presentation som kopplar ditt projekt till verkliga applikationer med liknande system

Be om återkoppling och gör en självutvärdering. Använd utvärderingsverktygen som du får av din lärare.