Första växeln

Vad är kugghjul?

engage-2-2

Kugghjul överför rörelse. Flera kugghjul sammanlänkas via kugghjulständer som hakar i varandra. Ett kugghjul driver ett annat kugghjul, som i sin tur kan användas för att driva ytterligare ett.

Vad händer med rotationsriktningen när två kugghjul hakar i varandra?

Bygg den här *kugghjulsmodellen*.

build-2-2

Den hjälper dig att undersöka egenskaper hos kugghjul.

Gör en provkörning.

EV3 Classroom-Programs 2-2-program sv-se
MCR-LV-2-2-First-Gear-Cover

Ställ modellen på en stabil och plan yta. Se till att både kugghjulspilen och pekaren på referensmotorn pekar uppåt. Kör programmet och håll koll på kugghjulspilen för att räkna antalet rotationer. Kom ihåg att observera rotationsriktningen.

Utför referensmotorn en rotation, och slutar båda motorerna att rotera samtidigt?

Registrera resultatet.

step-run

Registrera experimentnumret, utväxlingsförhållandet, om upp- eller nedväxling sker, din hypotes av vad som kommer att hända, antalet observerade varv samt rotationsriktningen i en tabell. Se till att lämna utrymme för annat som du upptäcker.

Utför experimenten med standardkugghjulen, och upprepa experimentet för varje kugghjulskombination som visas under ”Tips” nedan.

Sammanfatta resultatet.

step-present

Använd mätresultaten för varje kugghjulskombination för att analysera hur rotationsriktningen och antalet varv för kugghjulspilen påverkas.

Hur väl överensstämde din hypotes med dina observationer av rotationsriktningen och rotationshastigheten? Fanns det något som överraskade dig?

Hur gick det?

evaluate

Vad gick bra? Finns det något som kunde ha gått ännu bättre?

Perfekt – nu kan du mer om kugghjul och kugghjulskombinationer. Vi växlar upp till nästa lektion!