Samla besättningen

Vad är en astronaut?

EV3 Classroom-Programs 0-program sv-se
engage-3-3

På en bemannad expedition till Mars måste astronauterna stå ut med mörker, liten gravitation och att vara isolerade. En månbas kan användas för att förbereda dem både fysiskt och mentalt.

På vilka andra sätt kan astronauterna förbereda sig inför rymduppdrag?

Befälhavaren är klar för avgång!

explore-3-3

Hämta hem henne från månbasen, där hon har förberett färden, och transportera henne till basområdet.

Kom på olika sätt för roboten att hämta hem befälhavaren från månbasen och lämna av henne i basområdet.

Brainstorma fram förslag på lösningar för att klara uppdraget.

explain-3-3

Du kan dela upp huvuduppgiften i deluppgifter och brainstorma kring frågorna:

  • Kan du komma på olika sätt för roboten att navigera till månbasen?
  • Vilken typ av motoriserad mekanism kan användas för att hämta befälhavaren?

Bygg, programmera och testa roboten.

step-brainstorm

Fortsätt att arbeta med roboten tills du är redo att genomföra uppdraget.

Nu kör vi!

expand-3-3

Ställ upp roboten i basområdet och skicka ut den för att försöka genomföra uppdraget.

Hur gick det?

evaluate-space

Vilken medalj tilldelades du? Om det finns tid kan du försöka igen, för att förbättra resultatet.

Besättningen är fulltalig och redo för avfärd! Dags för nästa uppdrag!