Setet Enkla & motordrivna maskiner

Bygg en ljudmaskin

Designa en ljudmaskin och undersök programmeringsvariabler som skapar svaga ljud, kraftiga ljud, miljöljud, rytmer och melodier.

45-90 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lego-maker-sound-machne-1

1. Inledning/diskussion

Dela ut elevbladen och låt eleverna tolka aktiviteten för sig själva, eller läs upp Maker-anknytningstexten som inledning.

2. Identifiera ett problem

När eleverna tittar på anknytningsbilderna och läser frågorna kan du uppmuntra till en diskussion som guidar dem i riktning mot problemet eller en ny designmöjlighet. När de har beslutat vilket problem som ska lösas, se till att de dokumenterar detta. De kan använda arbetsbladet för att dokumentera projektet strukturerat, eller så kan de använda en egen, valfri metod för att dokumentera designprocessen.

3. Brainstorming

Eleverna börjar med att arbeta självständigt eller i par, och ägnar några minuter åt att komma på så många idéer som möjligt för att lösa problemet. Under brainstormingprocessen kan de använda klossarna från LEGO setet eller rita sina idéer på den anvisade platsen på elevbladet.

Det är viktigt att eleverna experimenterar fritt med LEGO klossarna, för att kunna komma på idéer. Målet med det är att utforska så många lösningar som möjligt. Experimentexemplen i slutet av aktivitetsavsnitten i det här häftet kan användas som inspiration eller som ett sätt att komma igång.

Eleverna kan nu turas om att dela sina idéer inom gruppen. När alla idéer har delats ska varje grupp välja den bästa idén att bygga och vidareutveckla. Var beredd på att hjälpa eleverna igenom den här processen, för att säkerställa att de väljer en idé som är möjlig att förverkliga. Uppmuntra mångfald – alla grupper behöver inte göra samma sak.

Experimentexempel
Vissa elever kanske behöver lite extra inspiration och stöd för att komma igång.
Eleverna kan utforska modellbiblioteket för att få inspiration till olika typer av ljudmaskiner som kan byggas. Genom att ställa frågor (till exempel ”Vill du bygga en ljudmaskin som knackar en viss rytm eller skakar ett föremål?”) kan du hjälpa eleverna att hitta modeller som motsvarar deras idéer. Eleverna kan sätta ihop sina modeller genom att lägga till eller ta bort LEGO® delar och andra föremål.

MÖJLIG LÖSNING

lego-maker-sound-machine
lego-maker-sound-machine-a
LADDA NER KODEXEMPEL10 kB, kräver EV3-programvara för dator

4. Välj den bästa idén

Eleverna ska dokumentera upp till tre designkriterier på sina elevblad. De återkommer till kriterierna senare, när de granskar och ändrar sina lösningar.

5. Bygg

Låt eleverna bygga en av den egna gruppens idéer genom att använda WeDo 2.0 och annat material som kanske behövs. Betona att eleverna inte behöver bygga hela lösningen från början.

Påminn eleverna om att de ska testa och utvärdera sina idéer under arbetets gång, för att om möjligt försöka förbättra konstruktionen. Om du vill att eleverna ska lämna in sin dokumentation i slutet av lektionen, se till att de under byggprocessen dokumenterar sin designprocess genom att rita eller ta bilder av modellerna.

6. Utvärdera vad du har gjort

Eleverna ska testa och utvärdera sina lösningar gentemot de designkriterier som de dokumenterade innan de började bygga. De kan föra anteckningar på elevbladen.

7. Presentera modellen

Låt varje elev eller elevgrupp presentera sitt arbete för klassen. Ett bra sätt är att ställa upp ett bord där alla modeller får plats. Om det är ont om tid kan du para ihop två grupper och låta varje grupp presentera sin lösning för den andra gruppen.

8. Utvärdering

Eleverna ska använda utvärderingsmatrisen i elevbladen för att utvärdera sitt konstruktionsprojekt gentemot skalan med fyra klossar.

9. Städa

Se till att avsätta ungefär 10–15 minuter i slutet av lektionen, så att eleverna hinner plocka isär modellerna och placera klossarna i rätt fack i LEGO lådorna.

Stöd för lärare

Inlärningsmål Efter den här lektionen kommer eleverna att ha:
• Använt och förstått designprocessen
• Definierat ett tydligt designbehov
• Utvecklat sin förmåga att förnya och förbättra konstruktioner
• Utvecklat sin problemlösnings- och kommunikationsförmåga

LEGO® MINDSTORM®S EV3 Grundset
EV3 Lab eller EV3 Programming

Annat nödvändigt material (valfritt)
Ge lektionen ytterligare en dimension genom att använda material som redan finns i klassrummet. Exempel på material:
Gummiband
Piprensare
Små musikinstrument (till exempel xylofon, tamburin, bjällror, cymbaler, trummor, maracas, regnpinne)
Plast- eller pappersmuggar
Nycklar eller andra metallföremål
Återvunnet material och föremål från naturen

Elevmaterial

Elevblad

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.