Setet Enkla & motordrivna maskiner

Bygg kroppsnära teknik

Utforska ett vardagsproblem i ditt liv, och skapa en bärbar sak som hjälper till att lösa problemet.

45-90 min.
Medelnivå
Årskurs 5–8
MM_Maker_glasses_SP

1. Inledning/diskussion

Dela ut elevbladen och låt eleverna tolka aktiviteten för sig själva, eller läs upp MAKERanknytningstexten som inledning.

2. Definiera problemet

När eleverna tittar på anknytningsbilderna och läser frågorna kan du uppmuntra till en diskussion som guidar dem i riktning mot ett problem. När de har beslutat vilket problem som ska lösas, se till att de dokumenterar detta i elevbladet.

3. Brainstorming

Eleverna börjar med att arbeta självständigt och ägnar tre minuter åt att komma på så många idéer som möjligt, för att lösa det problem som har definierats. Under brainstormingprocessen kan de använda klossarna från setet eller rita sina idéer på den anvisade platsen på elevbladet.

Eleverna kan nu turas om att dela sina idéer inom gruppen. När alla idéer har delats ska varje grupp välja den bästa idén att bygga och vidareutveckla. Var beredd på att hjälpa eleverna igenom den här processen, för att säkerställa att de väljer något som är möjligt att förverkliga. Uppmuntra mångfald – alla elevgrupper behöver inte göra samma sak.

Möjlig lösning för kroppsnära teknik, en inspirationsmodell.
Obs! Vi rekommenderar att du inte låter eleverna se de här bilderna.

lego-maker-classes-front-ms
lego-maker-classes-back-ms

4. Definiera designkriterier

Eleverna ska dokumentera upp till tre designkriterier på sina arbetsblad, så att de kan gå tillbaka till kriterierna när de utvärderar och reviderar sina lösningar.

5. Bygg

Eleverna bygger en av sina idéer genom att använda LEGO setet Enkla och motordrivna maskiner och annat material som eventuellt behövs.

Betona att eleverna inte behöver bygga hela lösningen från början. Om de till exempel bygger någon typ av glasögon kan de utforska passformen och placeringen på huvudet innan de börjar bygga bågarna.

Påminn eleverna om att de ska testa och utvärdera sina idéer under arbetets gång, för att om möjligt försöka förbättra konstruktionen. Om du vill att eleverna ska lämna in sin dokumentation i slutet av lektionen, se till att de under byggprocessen dokumenterar sin designprocess genom att rita och ta bilder av modellerna.

6. Granska och ändra lösningen

Eleverna testar och utvärderar sina lösningar gentemot de designkriterier som de dokumenterade innan de började bygga. De kan föra anteckningar på elevbladen.

7. Beskriv lösningen

Låt varje elev eller elevgrupp presentera sitt arbete för klassen. Ett bra sätt är att ställa upp ett bord där alla modeller får plats. Om det blir ont om tid kan två grupper presentera sina lösningar för varandra.

8. Utvärdering

Eleverna använder utvärderingsmatrisen i elevbladen för att utvärdera sitt konstruktionsprojekt gentemot inlärningsmålen. Varje matris har fyra nivåer: brons, silver, guld och platina. Syftet med matrisen är att hjälpa eleverna att reflektera kring vad de har gjort bra i förhållande till inlärningsmålen, och vad de kunde ha gjort bättre.

Även om materialet inte är anpassat till svensk läroplan ligger det i linje med teknikämnets kursplan. Inlärningsmålen överensstämmer väl med det centrala innehållet i teknikämnets kursplaner för åk 4–6 och 7–9 (Lgr11).

9. Städa

Se till att det finns tillräckligt med tid i slutet av lektionen, så att eleverna hinner plocka isär modellerna och placera klossarna i rätt fack i LEGO lådorna. Det här momentet tar cirka 10 minuter.

Stöd för lärare

Efter den här lektionen kommer eleverna att ha:

  • Definierat ett tydligt designbehov
  • Utvecklat sin förmåga att förnya och förbättra konstruktioner
  • Utvecklat sin problemlösnings- och kommunikationsförmåga

Setet Enkla och motordrivna maskiner

Annat nödvändigt material (valfritt)
Kartong
Tunn plastfilm
Neoprengummiduk

Elevmaterial

Elevblad

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.