Pneumatiktillägg

Saxlift

Undersök hur vikt och höjd påverkar en saxlifts funktion.

45-90 min.
Avancerad
Årskurs 5–8
scissor-lift-connect

Anknyta

(5-10 Minuter)

Saxliftar är gjorda för att enkelt och säkert nå upp på höga höjder och används ofta när stegar inte är något alternativ. På arbetsplattformen på en saxlift fi nns plats för både verktyg och utrymme för att kunna arbeta. Saxliften klarar dessutom att lyfta en tung last.

Bygg saxliften och undersök hur den påverkas av vikt och höjd.

scissor-lift-connect

Skapa

(20-25 Minuter)

Bygg saxliften.
(Hela häfte 1A och häfte 1B fram till steg 11 på sidan 15)

scissor-lift-bi-front

Pumpa in luft i systemet och se till att saxliften höjer sig i en jämn rörelse.

Tryck på plattformen på den upphöjda saxliften.

scissor-lift-hand-press

När du släpper bör plattformen studsa tillbaka upp. Om den inte gör det, kontrollera om det uppstått någon läcka.

Sänk sedan saxliften och töm lufttanken.

Tips
Enklaste sättet att tömma lufttanken är att koppla bort slangen som går från lufttanken till ventilen.

scissor-lift-hand-lift

Refl ektera

(20-25 minuter)

Mot himlen?
Ta reda på vilket inverkan vikten och saxliftens höjd har på antalet pumpningar som behövs för att lyfta saxliften så högt det går.

Gissa först hur många pumpningar som behövs för att höja saxlift A så högt det går. Skriv ner hypotesen på elevbladet.

Prova sedan hur många pumpningar som behövs. Skriv ner resultatet på elevbladet.

Följ sedan samma procedur för saxliftarna B, C och D. Säkerställ att resultaten är konsekventa genom att prova fl era gånger.

Saxlift A (sidan 11, steg 15) behöver ungefär 12 pumpningar.
Saxlift B (sidan 12, steg 16) behöver ungefär 20 pumpningar.
Saxlift C (sidan 17, steg 21) behöver ungefär 17 pumpningar.
Saxlift D (sidan 18, steg 22) behöver ungefär 28 pumpningar.

scissor-lifts-variations-a

Låt eleverna refl ektera över sina experiment genom att ställa frågor som:

• Vad trodde ni skulle hända och varför?
• Hur fungerar saxliften? Den består av en serie hävstänger av första typen som var och en trycker på nästa. Vridningspunkterna är pinnarna i mitten på stängerna.
• Hur såg ni till att testen var opartiska? Tömde ni lufttanken?

Gå vidare

(25-30 Minuter)

Hur stort tryck behövs?
Du vet hur många pumpningar som behövs för att höja saxliften så högt det går. Montera nu manometern och ta reda på hur stort tryck som behövs. (sidan 20, steg 24)

Gissa först hur stort tryck som behövs för att höja saxlift A till dess maximala höjd. Skriv ner hypotesen på elevbladet.

Prova sedan hur stort tryck som behövs. Skriv ner resultatet på elevbladet.

Följ sedan samma procedur för saxliftarna B, C och D. Säkerställ att resultaten är konsekventa genom att prova fl era gånger.

Saxlift A (sidan 11, steg 15) behöver ett tryck på ungefär 1,0 bar.
Saxlift B (sidan 12, steg 16) behöver ett tryck på ungefär 1,5 bar.
Saxlift C (sidan 17, steg 21) behöver ett tryck på ungefär 1,4 bar.
Saxlift D (sidan 18, steg 22) behöver ett tryck på ungefär 2,1 bar.

scissor-lifts-variations-b

Valfritt: Fortsatta experiment
Varför faller trycket omedelbart efter att saxliften har nått sin maximala höjd?
När cylinderkolven höjs ökar den totala volymen med komprimerad luft.
Tryckjusteringen till den nya totala volymen resulterar i en liten tryckminskning. Vi har nu färre luftmolekyler per volymenhet och antalet luftmolekylstötar mot väggarna per sekund blir mindre, dvs. vi får en tryckminskning.

Stöd för lärare

Ämnesområden och moment
Area
Hur gaser reagerar under tryck
Krafter
Naturvetenskapligt arbetssätt
Montera
komponenter
Kontrollera mekanismer
Utvärdering
Använda mekaniska principer – hävarmen

9686 Setet Enkla och motordrivna maskiner (ett set per elevpar rekommenderas).

9641 Pneumatiktillägg

Elevmaterial

Elevblad

Download to view and share the student worksheet.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.