Min jättestora värld

Hälso- och sjukvårdspersonal

Idag måste Xavier och Victor gå till tandläkaren!

0-30 min.
Nybörjare
Förskola
45028_lesson2

Förbereda

• Kom ihåg att besöka www.LEGOeducation/start och titta på introduktionsfilmerna för Min jättestora värld.
• Titta på filmen längst upp till höger på den här sidan för att få en översikt över denna aktivitet.
• Välj de inspirationskort som du behöver under aktiviteten.
• Gör i ordning en särskild plats på avdelningen där barnen enkelt kan bygga och leka med sina figurer och modeller.

Engagera (5 minuter)

(5 minuter)

Visa inspirationskortet med tandläkarmottagningen för barnen och läs upp den här korta berättelsen.

Det här är Umas tandläkarmottagning. Uma kommer att titta på Xaviers tänder för att se till att de är friska och starka. Victor väntar på sin kontroll. Yasmin är med honom. Victor är lite nervös. Han har en tand som gör ont. Yasmin berättar en rolig historia för honom så att han känner sig mindre rädd.

Inled ett kortare samtal om tandläkare. Ställ frågor som:

 • Varför måste vi gå till tandläkaren?
 • Vad brukar man vanligtvis se på en tandläkarmottagning?

Utforska (10 minuter)

(10 minuter)

Berätta för barnen att de ska bygga en tandläkarmottagning.
Be dem att arbeta i par för att bygga modeller till mottagningen. Den bör innehålla stolar till patienterna och tandläkaren, en lekplats med böcker och leksaker till barnen och ett väntrum med en bänk eller stolar och tidningar.
De kan använda sin fantasi för att skapa nya modeller eller använda inspirationskorten som vägledning.
När alla har byggt klart ska ni placera ut modellerna för att skapa en stor tandläkarmottagning.

Förklara (5 minuter)

(5 minuter)

Samla barnen och be dem att placera LEGO® DUPLO® figurerna i tandläkarmottagningen.
Be barnen att fundera på vad de har byggt.
Inled ett samtal genom att ställa vägledande frågor som:

 • Vad gör tandläkare?
 • Varför har människor tandvärk ibland?
 • Hur kan vi se till att vi håller våra tänder friska?
 • Kan någon visa hur man borstar tänderna på rätt sätt?

Utveckla (20 minuter, valfritt)

(20 minuter, valfritt)

Prata med barnen om olika verktyg (t.ex. tandborste, tandkräm, otoskop, sprutor) som tandläkare eller läkare använder för att hjälpa sina patienter eller som de rekommenderar för att patienterna ska hålla sig friska.

Uppmuntra varje barn att bygga ett av dessa verktyg. Låt dem föreställa en tandläkare eller läkare som ska använda verktygen för att undersöka eller hjälpa LEGO® DUPLO® figurerna.

Utvärdera (fortlöpande under hela lektionen)

(Fortlöpande under hela lektionen)

Utvärdera vilka färdigheter barnen har tillägnat sig genom att observera om de:

 • Diskuterar, ställer frågor och uttrycker rädslor över att besöka läkaren, mottagningen, sjukhuset eller tandläkaren, eller för att få en spruta eller ta medicin
 • Adderar sina egna idéer till kreativa projekt och hittar på egna idéer under lekarna
 • Uttrycker idéerna verbalt och beskriver bekanta människor, platser, saker och händelser

Varianter

Förenkla lektionen genom att:

 • Ge varje par en modell att bygga
 • Ha lektionen med en mindre barngrupp (dvs. 3–4 barn) så att du kan stötta barnen i byggandet

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Uppmuntra barnen att skapa mer barnvänliga verktyg till tandläkare eller läkare

Fördjupning (detta kommer att göra lektionen längre än 20 minuter)

(Detta kommer att göra lektionen längre än 20 minuter)

FÖRDJUPNING I SPRÅKFÄRDIGHETER
Alternativ 1:
Visa inspirationskortet med sjukhuset och uppmuntra barnen att designa ett barnsjukhus och att rita modellen på ett papper.
Ställ vägledande frågor, som dessa, för att hjälpa dem när de bygger:

 • Hur tycker du att sjukhuset ska se ut?
 • Vad ska finnas i sjukhuset?
 • Vad ska läkarna och sjuksköterskorna ha för kläder?

Alternativ 2:
Låt barnen använda LEGO® DUPLO klossar för att bygga sjukhuset de har ritat.

FÖRDJUPNING I MATEMATIK
Be barnen att rita en mun som innehåller alla deras tänder. Be dem att räkna hur många tänder de har i sin mun, och hur många tänder de eventuellt har tappat.

My-XL-World_Appendix-1
My-XL-World_Appendix-2

Stöd för lärare

Barnen kommer att:
– Kunna beskriva vad hälso- och sjukvårdspersonal gör
– Veta hur man tar hand om sina tänder och sin mun

Min jättestora värld set
Inspirationskort

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.