Min jättestora värld

Utomhusaktiviteter

Zoe åker karusell med sina vänner!

0-30 min.
Nybörjare
Förskola
45028_lesson-4

Förbereda

• Kom ihåg att besöka www.LEGOeducation/start och titta på introduktionsfilmerna för Min jättestora värld.
• Titta på filmen längst upp till höger på den här sidan för att få en översikt över denna aktivitet.
• Välj de inspirationskort som du behöver under aktiviteten.
• Gör i ordning en särskild plats på avdelningen där barnen enkelt kan bygga och leka med sina figurer och modeller.

Engagera (5 minuter)

(5 minuter)

Visa inspirationskortet med karusellen för barnen och läs upp den här korta berättelsen.

Det här är en lekplats i Regnbågsstaden. Xavier, Wei och Yasmin åker karusell. Det är deras favoritaktivitet utomhus. De lämnade den röda platsen till Zoe eftersom de vet att det är hennes favoritfärg. Zoe kom precis hit. Hon ser fram emot att leka med sina vänner!

Inled ett kortare samtal om utomhusaktiviteter. Ställ frågor som:

 • Vilken är din favoritaktivitet utomhus?
 • Kan du beskriva hur aktiviteten går till?
 • Hur många personer kan vara med?
 • Vilka är reglerna?

Utforska (10 minuter)

(10 minuter)

Berätta för barnen att de ska bygga sin favoritaktivitet utomhus!
Låt dem arbeta i par för att bygga sina favoritaktivitet utomhus.
De kan använda sin fantasi för att skapa en ny modell eller använda exemplen nedan som vägledning.
När alla har byggt klart ska ni placera ut modellerna för att skapa en lekplats.

Förklara (5 minuter)

(5 minuter)

Samla barnen och låt dem turas om att använda LEGO® DUPLO® figurerna för att visa hur deras aktivitet går till. Be dem att förklara reglerna.
Be barnen att fundera på vad de har byggt.
Inled ett samtal genom att ställa vägledande frågor som:

 • Varför är det här din favoritaktivitet utomhus?
 • Vad behöver du vara försiktig med när du gör den här aktiviteten? (Prata om potentiella säkerhetsrisker.)

Utveckla (20 minuter, valfritt)

(20 minuter, valfritt)

Uppmuntra varje par att designa en lekplats som innehåller alla deras favoritaktiviteter utomhus. Låt dem presentera alla aktiviteter för sina LEGO® DUPLO® vänner.

Ställ vägledande frågor, som dessa, för att hjälpa barnen när de bygger:

 • Hur många utomhusaktiviteter kommer er lekplats att innehålla?
 • Hur många individuella aktiviteter och hur många gruppaktiviteter?
 • Var kan besökarna vila?

Utvärdera (fortlöpande under hela lektionen)

(Fortlöpande under hela lektionen)

Utvärdera vilka färdigheter barnen har tillägnat sig genom att observera om de:

 • Leker med andra barn i små eller stora grupper och följer grupprocedurer och spelregler.
 • Deltar i diskussioner om rättvisa, vänskap, ansvar, auktoriteter och olikheter
 • Adderar sina egna idéer till kreativa projekt och hittar på egna idéer under lekarna

Varianter

Förenkla lektionen genom att:

 • Ge varje par en modell att bygga
 • Ha lektionen med en mindre barngrupp (dvs. 3–4 barn) så att du kan stötta barnen i byggandet

Öka svårighetsgraden genom att:

 • Uppmuntra barnen att designa en utomhusaktivitet som hela klassen kan vara med i.

Fördjupning (detta kommer att göra lektionen längre än 20 minuter)

(Detta kommer att göra lektionen längre än 20 minuter)

FÖRDJUPNING I SPRÅKFÄRDIGHETER
Be barnen att rita en bild på sin favoritaktivitet utomhus. Påminn dem att inkludera vad aktiviteten är, vem som deltar i aktiviteten och var den äger rum. När de är klara kan du be dem att beskriva teckningarna för sina vänner.

My-XL-World_Appendix-4
My-XL-World_Appendix-5

Stöd för lärare

Barnen kommer att
Kunna beskriva reglerna för några utomhusaktiviteter
Vara medvetna om potentiella säkerhetsrisker för vissa utomhusaktiviteter

Min jättestora värld set
Inspirationskort

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.