SPIKE™ Prime Set

Det guidade uppdraget

Coacha laget genom ett riktigt FIRST LEGO League-uppdrag och förbered lagmedlemmarna för kommande utmaningar!

90-120 min.
Nybörjare
Årskurs 5–8
lesson-header

Lektionsplanering

1. Förbereda

 • Läs igenom elevmaterialet i LEGO® Education SPIKE appen.
 • För att genomföra den här lektionen kan eleverna använda den avancerade körningsbasen och schaktbladet.

2. Engagera (10 minuter)

 • Använd idéerna i avsnittet Starta en diskussion nedan för att få eleverna att diskutera lektionsinnehållet.
 • Använd videoklippet för att förklara lektionen.

3. Utforska (30 minuter)

 • Be eleverna att ställa i ordning Boccia Share-modellen på tävlingsplanen.
 • Låt dem följa instruktionerna för att skriva ett program som får roboten att köra till Boccia-modellen och aktivera den.

4. Förklara (10 minuter)

 • Diskutera robotens viktigaste funktioner när det gäller att få modellen att kasta en kub över väggen.

5. Utveckla (40 minuter)

 • Låt varje lag träna på att ställa upp sin robot och skicka ut den på uppdrag för att aktivera Boccia-modellen.
 • Fråga om de märkte något som de borde vara särskilt uppmärksamma på under detta uppdrag (de borde t.ex. bestämma sig för den röda eller blå kuben, och inte kasta båda kuberna över väggen).
 • Starta en diskussion om vad de har lärt sig om följande linjer som kan hjälpa dem att komma åt andra uppdrag.
 • Glöm inte att avsätta tid för att plocka undan.

6. Utvärdera

 • Ge återkoppling på varje elevs prestation.
 • Du kan använda utvärderingsmatrisen som ingår för att förenkla processen.

Starta en diskussion

Använd följande frågor för att få eleverna att diskutera hur de kan tillämpa allt de har lärt sig hittills för att utföra uppdraget:

 • Vad gör roboten?
 • Hur når roboten Boccia-modellen?
 • Hur aktiverar roboten Boccia-modellen?
 • Vilken är den perfekta balansen mellan hastighet och precision under det här uppdraget?

Visa det här videoklippet för eleverna, så att de får se vad de ska göra.

lesson-header

Byggtips

Ställa i ordning Boccia Share-modellen
Dela de här tipsen med eleverna när de ställer i ordning Boccia-modellen:

 • Se till att modellen är byggd och fungerar som den ska.
 • Montera noggrant kardborrebandet och placera modellen på rätt plats på mattan.
teacher-shared-mission

Aktivera Boccia Share-modellen

 • Försök att aktivera den röda och den blå kuben individuellt, och byt tillbehören efter behov.
 • Återställ modellen efter varje aktivering.
teacher-robot-on-mission

Ställa i ordning Boccia Share-modellen på mattan
Här är den korrekta positionen för modellen på tävlingsplanen:

teacher-mission-overhead

Kodningstips

Huvudprogram

SPIKE Competition Ready The-Boccia-Shared-Mission Step04-Program - sv-se

Differentiering

Förenkla lektionen genom att:

 • Fokusera på precision när roboten följer linjen till uppdraget.
 • Lösa en del av uppdraget med eleverna i grupp.

Ta lektionen till nästa nivå genom att:

 • Utmana dina elever att följa andra linjer på spelplanen.
 • Välja ut ytterligare en av årets FIRST Lego League-utmaningar att lösa före eller efter det här uppdraget.

Utvärderingsmöjligheter

Observationschecklista
Skapa en skala som passar dina behov, t.ex.:

 1. Delvis genomfört
 2. Helt genomfört
 3. Genomfört över förväntan

Använd följande kriterier för att utvärdera elevernas framsteg:

 • Eleverna samarbetade som lag för att utföra uppdraget.
 • Eleverna samarbetade som lag för att utföra flera uppdrag under samma session.
 • Eleverna kunde presentera sin robot, sitt program och sin strategi och förklara hur de lyckades utföra varje uppdrag.

Självutvärdering
Hjälp eleverna att välja den kloss de tycker bäst motsvarar deras individuella prestationer.

 • Blå: Jag har lyckats utföra ett uppdrag.
 • Gul: Jag har lyckats utföra fler än ett uppdrag.
 • Lila: Tillsammans med alla medlemmar i mitt lag har jag presenterat vår robot, vårt program och vår strategi.

Gemensam återkoppling
Uppmuntra eleverna att ge feedback till andra genom att:

 • Låta en elev bedöma andra elevers prestationer med hjälp av skalan med färgade klossar ovan.
 • Be dem att ge varandra konstruktiv kritik så att de kan förbättra gruppens resultat under nästa lektion.
student-06

Fördjupning i språkfärdighet

Gör så här för att integrera utveckling i språkfärdigheter:

 • Låt eleverna förbereda och hålla en presentation om hur de utvecklade en effektiv strategi för att utföra uppdraget så snabbt som möjligt.

OBS! Det här gör att lektionen tar längre tid.

Yrkeslänkar

Elever som uppskattar den här lektionen kan vara intresserade av att utforska följande yrkesområden:

 • Tillverkning och konstruktion (ingenjör)
 • Informationsteknik (programmerare)

Stöd för lärare

Eleverna kommer att:

 • Genomföra sitt första FIRST^®^ LEGO^®^ League-uppdrag
 • Få sin robot att interagera med tävlingsplanen

LEGO® Education SPIKE Prime Set
LEGO® Education SPIKE Prime Utbyggnadsset
FIRST® LEGO® League Utmaningsset

Elevmaterial

Elevblad

Ladda ned, visa eller dela som HTML-sida online eller som en utskrivbar PDF-fil.

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, DUPLO, the SPIKE logo, MINDSTORMS and the MINDSTORMS logo are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. All rights reserved. Use of this site signifies your agreement to the terms of use.